OTA ateliér obnovil prostorovou velkorysost historického pivovaru v Kamenici nad Lipou

Středa, 10. Duben 2019 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Vaření piva je s městečkem Kamenice nad Lipou spojeno již od 15. století. V polovině 19. století pak proběhla velká přestavba pivovarnického areálu v sousedství místního zámku. Provoz pivovaru nezastavily ani dvě světové války. Jeho konec ovšem přišel se znárodněním roku 1947, po němž začal celý areál postupně chátrat. Nyní se však historický objekt znovu probudil k druhému životu. Komplexní rekonstrukce se ujali architekti z ateliéru OTA, kteří za zaměřili na obnovu původních prostorových kvalit, které doplnili o několik současných zásahů. Navzdory velkému rozsahu celé akce se projekt díky dobré spolupráci mezi architekty a investorem podařilo zrealizovat během pouhých dvou let.

Rekonstrukce pivovaru v Kamenici nad Lipou, OTA ateliér © Benedikt Markel
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér OTA ateliér
Zodpovědný projektant
Spolupracovníci Eva Hrubanová, Klára Stachová
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Kamenice nad Lipou
Datum projektu 2016
Datum realizace 2018

Kamenický pivovar je spolu se zámkem zásadní dominantou městského centra již od poloviny 19. století. Od svého uzavření po druhé světové válce sloužila stavba jako sklad zeleniny a původní velkorysé prostory byly dodatečně rozděleny a přepatrovány. Návrh obnovy tak měl tři zásadní roviny. Očistit hodnotné části stavby od necitlivých přestaveb, navrhnout efektivní provozní řešení výrobních prostor a nových funkcí a doplnit stavbě soudobý architektonický výraz, adekvátní novému využití. 

Rekonstrukce probíhá ve více etapách. V první, dokončené fázi, bylo jejím předmětem zprovoznění pivovaru, testovacího minipivovaru se šalandou a pivnice, včetně všech nezbytných zázemí. 

Klíčové provozy pivovaru umisťujeme v rámci stavby tak, aby byly otevřeny do veřejných prostor a zatraktivnily tak celé nejbližší okolí. Pivnici směrujeme do náměstí a novými okny propojujeme s pivovarským dvorem. Ve varně, po obnově původního velkorysého prosklení, vzniká atraktivní průhled z náměstí skrz pivovarský dvůr až do zámeckého parku. Veškerá provozní a technická zázemí jsou skrytá v prostorách sklepů a podkrovích. 

V designu stavby jsme zvolili přístup, kdy se primárně snažíme využít její prostorové kvality, odprezentovat původní materiálové a konstrukční řešení a případně také rekonstruovat zásadní prvky do původní podoby. V místech, kde bylo třeba navrhnout nové části související s dnešním provozem, se naopak chováme zcela současně. Se soudobým tvaroslovím i materiály, vždy s důrazem na funkčnost a pravdivost celkového přístupu.