Přejet rtěnkou po fasádě

Čtvrtek, 11. Únor 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva, Překlad: Karolína Řeháčková

Domy jako noty a členitá červená fasáda vyvolávající emoce, především to charakterizuje nevšední projekt holandského studia GG-loop. Z jejich pera pak pochází i následující poetická úvaha o tom, jak velký význam má genius loci a proč je potřeba to respektovat.

GG-loop, Gentle Genius - foto © Michael Sieber
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Giacomo Garziano
Ateliér GG-loop
Světadíl Evropa
Země Itálie
Město Altamura
Ulice, číslo Via Alessandro Manzoni 25
PSČ 70022
Datum projektu 2014
Datum realizace 2015
Poznámka

Foto © Michael Sieber

Gentle Genius

Na město a jeho jednotlivé domy můžeme nahlížet jako na hudební partituru. Stavby v něm působí jako noty, jež hraje několik nástrojů současně. Melodie je tvořena tím, čemu Římané říkávali genius loci, duchem místa, dirigentem města.

Historická centra mají obvykle jasné, harmonické melodie, ale častokrát je tento řád narušen zásahy z vnějších částí města a mnohdy chybí řídící prvek, který by byl schopen integrovat architektonické zásahy v celém prostoru a čase. Noty tak následují jedna za druhou bez řádného řádu a nevyváženě, vytvářejí pocity samoty a lhostejnosti.

Dům s poetickým názvem Gentle Genius se zrodil právě v takovém prostředí, jehož cílem je vytvářet povědomí o kritické aktuální situaci stavu města. Vytváří nový klíč v koncepci městské hudební partitury, obnovuje historické melodie ztracené v čase a znovuvyužívá místní nástroje pro tvorbu melodií budoucnosti, které jsou založené právě na respektování ducha místa.

Genius loci území, po desetiletích spící, se nakonec probudil. Fasády začaly vibrovat a díky své struktuře vyvolávají dojem stále se pohybujícího povrchu.
Červená barva má nejdelší vlnovou délku viditelného spektra a její odstíny mohou být spojeny s nejdelšími zvukovými vlnami, které jsou spíše než sluchem pociťovány v našem trupu. Z tohoto důvodu se dotkne instinktů diváka, není lineární, poskytuje mnohostranný dojem a obytnou budovu tak originálním způsobem transformuje do sochy. Červená představuje sílu génia.

Spící pocity v podvědomí diváka se probouzejí a zvyšují intenzitu převládajících emocí, samy pak působí jako zrcadlo.