Rezidence, etalon elegance

Středa, 27. Červenec 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Pouze sklo a subtilní rámy, ohraničené shora i zdola betonovou deskou, kamenný sokl… a nic víc. Zdánlivá jednoduchost, která však ukrývá vysoký nadstandard, zabalený v kvalitních materiálech, stačí k vytvoření výjimečného výsledku. Tím je elegantní rezidence, která jako by se na jednom konci vznášela.

Studio acht, Soukromá rezidence Čejkovice – foto © Alex Timpau
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Ben Hoek, Václav Hlaváček
Ateliér Studio acht
Spolupracovníci Lina Procházková, Erika Hlaváčková, Ondřej Mach, Jan Štěpnička
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Čejkovice
Datum projektu 2013
Datum realizace 2013
Užitná plocha 415.00m2
Poznámka

Foto © Alex Timpau

Původní historická obytná budova zemědělské usedlosti v Čejkovicích byla nenávratně zničená necitlivou rekonstrukcí předchozího majitele. Padlo rozhodnutí postavit místo ní novostavbu půdorysně respektující stávající objekt. S ostatními hospodářskými budovami zemědělského areálu tak byla zachována sevřená kompozice usedlosti.

Stodola v horní části areálu, z níž se zachovaly pouze obvodové stěny, nebyla rekonstruována do původního stavu (který už ani nebylo možné z dostupných dokumentů úplně zjistit), ale záměrně byla ponechána ve stávajícím stavu a zakonzervována. Uvnitř části tohoto fragmentu byla postavena lehká vestavba garáže s úrovní střechy nižší, než zachované obvodové stěny stodoly a tím je zcela skryta pohledům zvenčí.

Samotná novostavba je navržena v modulu 1200 mm a je tvořena téměř celoproskleným hlavním obytným podlažím, které sedí na suterénním soklu s technickým a provozním zázemím objektu. Zatímco ten má obklad z místního kamene, konstrukční souvrství podlahy a střechy přesahují po celém obvodu do prostoru o 600 mm a jsou krytá prefabrikovanými betonovými dílci.

Fasáda budovy tak tvoří vizuálně minimalistický koncept 4 pruhů: kámen – beton – sklo – beton se postupně vynořují ze svahu, vystupují nad terén, ve spodní části se od terénu přízemí odpoutává a končí v prostoru na železobetonové podpěře tvaru „y“ s výhledem do krajiny.

Interiér je řešen vizuálně stejně úsporně a čistě – strop je z pohledového betonu, jehož členění jednotným rastrem otisku bednění vychází z modulace fasády. Na stěny byl taktéž použit pohledový beton, dále masivní dřevo a sklo. V celém objektu jsou lité průmyslové podlahy, až na kuchyni, kde je dřevěný masiv.

Pro dosažení maximální plochy prosklení a minimalizaci rušivého vlivu byly použity fasádní profily MHB. Samotné zasklení tvoří trojskla plněná argonem s povrchovým pokovením a odraznou fólií, zaručující minimální možný prostup tepla z interieru do exteriéru (v zimě) a opačně (během letních měsíců), to vše při zachování maximálního možného prostupu viditelného spektra slunečního záření.

Vytápění a chlazení je zajištěno pomocí vodního tepelného čerpadla z hloubkových vrtů. Potrubní topení se skrývá v podlaze, zatímco chlazení (také potrubní) je integrováno do železobetonové stropní desky a funguje na principu její aktivace. V teplotních špičkách, ať už v létě či zimě, pomáhají s dochlazováním/dotápěním tzv. fancoily.

Vila v Čejkovicích je příkladem stavby, kde díky použití toho nejlepšího, co současná technika nabízí, bylo dosaženo nekompromisního výsledku. Navzdory klimatickým podmínkám střední Evropy tak jde o splnění náročného architektonického záměru v souladu s přáním klienta.