S

Studio acht

Ateliér

Studio acht založilo v Rotterdamu v roce 1973 osm holandských architektů. V devadesátých letech se těžiště studia přeneslo do Prahy, když se hlavním architektem stal Václav Hlaváček. České Studio acht mělo v roce 2021 padesát členů a kanceláře v Praze, Brně a Olomouci. Ateliér se zabývá zejména zodpovědným developmentem, konverzí brownfieldů a citlivými rekonstrukcemi. Mezi nejvýznamnější projekty patří rekonstrukce fasády Národního muzea a vybraných objektů Pražského hradu, například budova Nového proboštství, kompletní obnova Sázavského kláštera, Královského Letohrádku nebo přeměna brownfiledů v Brně u říčky Ponávka a na místě továrny Vlněna. Při navrhování větších městských celků klade Studio acht velký důraz na kvalitní urbanismus a udržitelnost, jako je tomu například u plánovaných projektů při stanicích metra Opatov, Nádraží Krč a Nemocnice Krč. Václav Hlaváček je držitelem mezinárodních ocenění Footbridge Award 2008 z Porta a Award for Outstandng Concrete Structures 2010 z Washingtonu.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: studioacht@studioacht.cz
  • www: www.studioacht.cz
  • sociální sítě: Facebook

Související články z magazínu Earch

Generální partner
Hlavní partneři