Rodinný dům se srdcem na dlani

Pátek, 12. Červen 2015 - 0:00
| Napsal:

Architekt David Kraus realizoval projekt rodinného domu s netypickým řešením obývacího prostoru. Protože je vyjmut z dispozice zbytku objektu, dostal básnické pojmenování "Srdce na dlani".

David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - zdroj fotografií: David Kraus
Fotoalbum: 
David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - zdroj fotografií: David Kraus
David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - zdroj fotografií: David Kraus
David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - zdroj fotografií: David Kraus
David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - zdroj fotografií: David Kraus
David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - zdroj fotografií: David Kraus
David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - zdroj fotografií: David Kraus
David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - zdroj fotografií: David Kraus
David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - zdroj fotografií: David Kraus
David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - zdroj fotografií: David Kraus
David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - zdroj fotografií: David Kraus
David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - zdroj fotografií: David Kraus
David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - zdroj fotografií: David Kraus
David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - situace
David Kraus, Rodinný dům v Dolních Břežanech - skica © David Kraus
Katalogový list: 
Autor David Kraus
Ateliér ARCHITEKTURA s. r. o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Dolní Břežany
Datum realizace 2012
Užitná plocha 350.00m2

Pozemek domu se nachází v území zastavěném rodinnými domy. Požadavkem investora bylo navrhnout rodinný dům s ohledem na užitné plochy a s ohledem na geomorfologické podmínky. Navíc bylo třeba respektovat fakt, že se terén svažuje. Proto je tvar domu, a zejména jeho umístění, ovlivněn stávajícími podmínkami a přilehlým okolím. Obývací prostor je vyjmut z dispozice domu, je vysunut do zahrady a tvoří samostatný objekt, který je básnicky pojmenován "Srdce na dlani".

Genezi této myšlenky dokumentuje skica ve fotogalerii. Dům je výškově odstupňován tak, jak klesá pozemek. Toto členění uvnitř tvoří specifický interiér a umožňuje přirozené osazení domu na parcele. Zadní trakt je tvořen obslužnými místnostmi, z ulice je dům jednoduchým hranolem, uvnitř pozemku pak nepravidelný tvar obývacího prostoru spoluvytváří atmosféru zahrady. Bazén uvnitř domu je propojen s obývákem skrz obytnou halu.

 

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.