Sebastian Nagy složil rodinný dům na Slovensku ze čtyř propojených objektů

Úterý, 9. Duben 2019 - 8:12
| Napsal:

Rodinný dům ve slovenské obci Lužianky nedaleko Nitry rozdělil ateliér architekta Sebastiana Nagyho do čtyř hmot, které se od sebe liší svými rozměry, sklonem střech i materiálovým řešením. Dohromady však objekty fungují jako jednotný celek, v němž dochází k různorodému propojování interiéru a exteriéru. Přes umělou terénní vlnu se pak táhne velké venkovní schodiště sloužící také jako pobytová rampa s výhledem do okolí. 

Rodinný dům Lužianky, Sebastian Nagy © Tomáš Manina
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Sebastian Nagy
Ateliér sebastian nagy architects
Spolupracovníci Jana Korčoková
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Nitra - Lužianky
Datum projektu 2013
Datum realizace 2018
Užitná plocha 237.00m2
Zastavěná plocha 241.00m2
Plocha pozemku 1 218.00m2

Kontext  

Lužianky. Obec lokalizovaná 5 km na západ od mesta Nitra, na sútoku riečky Radošinky a rieky Nitry. Pozemok sa nachádza v okrajovej časti obce v mieste, kde výhľadu do krajiny, konkrétnejšie na vrch Zobor a do okolitej krajiny. 

Pozemok rodinného domu z dielne ateliéru architekta Sebastiána Nagya sa nachádza ako posledný (najlepšie nakoniec) v novej uličnej zástavbe v tesnej blízkosti riečky Radošinky. Existujúca hrádza na riečke Radošinka má po prestavbe väčšiu výšku a zaručuje väčšiu nepriepustnosť vody v prípade povodňových stavov. Prečo je potrebné spomenúť hrádzu? Práve tá je pravdepodobne pôvodcom mimoriadne logickej a vydarenej idei umiestnenia terasy na strechu domu a jej druhotného sprístupnenia aj cez terénne schodisko zo záhrady domu. Nie je schodisko ako schodisko a o tomto to platí dvojnásobne, lebo okrem funkcie komunikačnej ponúka aj posedenie s pekným výhľadom do krajiny ponad spomínanú hrádzu. Strešné terasa je zároveň prístupná aj z interiéru cez viacfunkčný priestor podkrovia.  

Koncept - alebo kohernetnosť (dispozície) vs. nekompaktnosť (objemov) 

Kompozícia viditeľných štyroch objemov rodinného domu a piateho neviditeľného, je zdanlivo nekompaktná, akoby zložená so štyroch samostatných rodinných domov. Landscapová architektúra domu „ukrýva“ piatu - centrálnu časť pôdorysu pod umelo vytvorenú terénnu vlnu – násyp zeminy – kopcovitý útvar, obohacujúci rovinaté prostredie. Piaty objem domu prepája zostávajúce štyri a ukrýva v sebe obytný priestor vstupnej haly, jedálne a kuchyne. Nekompaktnosť je vyvolaná optickým klamom zdanlivo samostatných štyroch objemov, rôznorodou rozmerovou skladbou pôdorysov, ako aj nerovnakou výškou hrebeňov šikmých striech a ich rôznorodým sklonom. Akoby samostatne stojace menšie objemy evokujú tradičnú drobnú vidiecku zástavbu, čo je viac než sympatická snaha o zachovanie kontinuity s tradíciou. Ak sa pozrieme na dispozičné riešenie domu, vidíme síce členitý, ale koherentný pôdorys tvaru písmena T. Viacročné užívanie domu ukáže, či členitosť objemov nebude mať za následok zvýšenú energetickú náročnosť prevádzky. 

Dom a orientácia 

Obvodové steny rodinného domu sú rovnobežné s najdlhšou hranicou pozemku susediacou s nábrežnou hrádzou. Pozemok v tvare mierne skoseného obdĺžnika je tak efektívnejšie využitý. Smerovanie obvodových stien je vzhľadom na vnútornú dispozíciu domu logické a priestory domu sú ideálne orientované, garáž na sever, rodičovská spálňa na severovýchod, detská spálňa na juhozápad, obývacia izba na juhovýchod. Prelínanie exteriérových a interiérových súkromných a spoločných mikroprostredí je umožnené práve členitou hmotovou skladbou objektov rodinného domu. 

4 objekty a 6 priestorov 

Pri pohľade na pôdorys prízemia možno rozlíšiť prelínanie obdĺžnikových, do seba navzájom zapadajúcich plôch jednotlivých zón bytu. Každý obdĺžnik má svoju funkciu, každý obdĺžnik je akoby samostatným objektom. 

Jediný samostatný je objekt garáže, prepojený so vstupom do domu prekrytím plochou strechou. Z auta do domu je teda možné sa dostať síce suchou nohou, avšak cez exteriér, zastrešeným závetrím, pokračujúcim predsieňou so šatníkom a kúpeľňou. Druhý objekt obsahuje detskú izbu a nad ňou situovaný podkrovný priestor. Svetlá a priestranná je centrálna obytná hala s kuchyňou a jedálňou a krbom, ktorá pokračuje obývacou izbou s priznaným šikmým podhľadom obloženým bukovým drevom, presahujúcim do exteriéru. Do exteriéru na terasu presahuje aj podlahová krytina z betónovej veľkoplošnej dlažby. Rodičovská spálňa pripomína svojim pôdorysným riešením komfortnú hotelovú izbu s predsienkou a priestrannou kúpeľňou. Izba disponuje dostatkom úložného priestoru v skriniach po celej dĺžke obidvoch stien spálne. Z rodičovskej spálne je možné vyjsť na samostatnú terasu s väčšou mierou súkromia, kvôli elegantne zaoblenému múriku z pohľadového betónu. Dievčenská izba orientovaná na juhozápad je prístupná z priestoru jedálne a zároveň má kontakt s exteriérom. Kontakt s exteriérom – strešnou terasou s drevenou podlahou má aj priestor, ktorý je momentálne herňou dcérky, v budúcnosti podľa potreby možno pracovňou, či hosťovskou izbou. Táto terasa však je zároveň akýmsi átriom zo všetkých štyroch strán obklopeným fasádami objektov rodinného domu. 

Nadčasový detail 

Prepracovaný architektonicko - konštrukčný detail ako aj detail interiérových prvkov je charakteristickým znakom realizácii Sebastiána Nagya. V prípade interiéru domu v Lužiankach sa jedná o ušľachtilý detail zábradlia interiérového točitého schodiska s oceľovou drevenými stupňami, ktoré je súčasťou otvoreného priestoru obytnej haly. Jeho plné biele zábradlie sa vinie ako stuha do jedinej miestnosti situovanej do podkrovia. Každý kus nábytku predstavuje solitér vyrobený na mieru rovnako z dielne ateliéru - kuchynská linka s ostrovným pultom, pokračujúca bez prerušenia do obývacej izby objemom krbu, raster dreveného obkladu stien a podhľadov v obývacej izbe pokračujúci do exteriéru, rovnako ako aj veľkoplošná betónová dlažba, raster veľkoplošnej zasklenej steny obývacej izby s veľkorysými posuvnými dverami. Betón a drevo a sklo sú materiály, ktoré sú akoby ťažiskovo vnímané pri prehliadke interiéru a exteriéru domu. 

Strechy a fasády 

Pri ktoromkoľvek z bočných pohľadov na sústavu objektov je badateľná rozdielna výška a sklon hrebeňov šikmých striech a tiež rozdielne farebné a materiálové riešenie fasád dvoch a dvoch objemov. Ich kompozícia nesie spoločné črty: dva objekty majú fasády obložené tmavými bobrovkami strešnej krytiny, dva ďalšie objekty sú obložené keramickým obkladom, imitujúcim režné murivo. Objekty disponujú veľkoplošným zasklením štítových stien a kompozične vyváženou hrou obdĺžnikových a štvorcových okien v plných fasádach. 

Aj tu v exteriéri možno nájsť niekoľko technicky účelovo a esteticky zvládnutých detailov. Jedným z nich je detail zastrešenia umožňujúci dosiahnuť rovnakú hrúbku šikmej strechy a obvodovej steny zvýraznenej obkladom v objekte obývacej izby , alebo detail zaatikového žľabu sedlovej strechy dvoch ďalších objektov, či detail odvodňovacieho rigolu nahrádzajúceho zaatikový žľab pod zvislou obvodovou stenou obloženou strešnou krytinou. Prekvapivým a ortogonálne tvary zjemňujúcim je aj detail stúpajúcich a zaoblených múrikov z pohľadového betónu zabezpečujúcich intimitu dvoch terás – v záhrade a pri rodičovskej spálni. 

Súkromne a spoločne 

Prelínanie exteriérových a interiérových súkromných a spoločných mikroprostredí - to je spoločná myšlienka nekonvenčného konceptu rodinného domu ateliéru Sebastiána Nagya.  

Každý člen trojčlennej rodiny, obývajúcej tento dom, má možnosť utiahnuť sa do súkromia svojej izby s kúpeľňou, či súkromnej terasy, a zároveň vyjsť zo súkromia do spoločných priestorov jedálne, obývacej izby a viacerých exteriérových terás – jednej prináležiacej k obývacej izbe , druhej na terénnej vlne na streche objektu a tretej miniterasy s lavičkou a stromom , ktorá je súčasťou záhrady. Práve táto by bola tuším mojim obľúbeným miestom posedenia s knihou v ruke...

Text: Ľuba Selcová