Školka s lentilkami

Úterý, 25. Říjen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Nový pavilon školky v Klecanech už z dálky poutá proměnlivou výškou střech a modřínovým fasádním obkladem, z něhož tu a tam prosvítají barevné fólie různě velkých kruhových oken. Hravý vzhled doplňuje půdorys ve tvaru písmene „U“, který dětem umožňuje nerušenou zábavu a zároveň nabízí výhled na jih, do přírody.

Atelier25 / ASLB, Mateřská škola Klecany – foto © archiv autorů
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Kožnar, Jiří Bíza, Lukáš Ballek
Ateliér Atelier25, ASLB
Spolupracovníci Kateřina Margoldová, Tomáš Lebeda
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Klecany
Ulice, číslo Sídliště 375
PSČ 250 67
Datum projektu 2012
Datum realizace 2014
Zastavěná plocha 600.00m2

Stavba se nachází ve východní části areálu základní a mateřské školy v Klecanech.

Rekonstrukce stávajícího pavilonu a navržení nového pavilonu mateřské školky, za účelem navýšení kapacity a vybudování nového víceúčelového sálu školky.

Zástavba školky z 80. let je tvořena pavilóny propojenými spojovacími krčky. Prostor pro přístavbu byl omezen z východní a jižní strany hranicí pozemku, ze západní strany stávajícím pavilonem. Ze severu jsme potvrdili hranici tvořenou stěnou spojovací chodby a vytvořili tím předprostor školky – dvůr s parkováním. Navržený shluk nových pavilónů tvoří společně uzavřený herní dvůr ve tvaru U obrácený na jih a propojený se zahradou areálu.

Krom úsporného prostorového plánu bylo hlavní ideou návrhu pracovat s proměnlivou výškou prostorů, která současně vytváří siluetu stavby. Identifikačním znakem přístavby a zároveň výtvarným prvkem interiéru jsou kruhová okna s barevnými fóliemi rozdílných velikostí. Barevnost se projevuje i v odstínech podlah a v koupelnách. Fasáda je obložena horizontálními modřínovými latěmi s různými odstupy.

Konstrukce je zděná, vnitřní omítky štukové, bílé. Z vnější strany je plášť zateplen minerální vatou, chráněnou dřevěným obkladem bez úpravy. Vytápění je napojeno na stávající plynový kotel v suterénu rekonstruovaného pavilónu.

Atelier25 v roce 2013 po sedmi letech existence skončil. Tvorbu obou architektů – bývalých společníků – tak najdete pod novými subjekty BIZAARCHITEKT a Martin Kožnar Architekt.