Společenské centrum ze 60. let v Kuřimi prošlo rekonstrukcí podle návrhu studia ARCHTEAM

Úterý, 1. Září 2020 - 0:28
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Dvojice architektů Milan Rak a Alena Režná ze studia ARCHTEAM navrhla přestavbu společenského centra v Kuřimi ze šedesátých let minulého století. Přestavba zachovala půdorysné členění i kompozici hmot, přičemž směrem do náměstí došlo ke zvýšení budovy o jedno patro. Kulturní centrum nobízí obyvatelům města kavárnu, klub, restauraci, mateřské centrum a dva sály s galerií a obřadní síní. 

Společenské a kulturní centrum Kuřim, ARCHTEAM © Filip Šlapal
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Milan Rak, Alena Režná
Ateliér ARCHTEAM
Stavebník Město Kuřim
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Kuřim
Datum projektu 2011
Datum realizace 2019

Budova byla postavena na zelené louce mezi obcí a továrnou TOS, a v průběhu 60. let bylo vybudováno před kulturním domem náměstí s obytnými domy. Společenské centrum bylo realizováno ve stylu umírněného socialistického realismu na základě projektové dokumentace vypracované pod vedením architekta Antonína Krasického.

Koncepce přestavby zachovává půdorysné členění a kompozici funkčních hmot, s tím že hmota je do náměstí zvýšena o jedno podlaží. Střecha domu je takto srovnána do jedné výškové úrovně, z níž vystupuje jen původní hmota provaziště. Vyšší přední část budovy jednoznačně vymezuje prostor náměstí a budova se vyrovnává s výškovou hladinou bytových domů v okolí.

Provozní a dispoziční řešení vychází z původního řešení s přehlednou orientací v budově. Hlavním vstupem z náměstí je přístupný třípodlažní foyer a z něj všechny provozy určené pro veřejnost: kavárna, klub, malý sál, restaurace, velký sál s galerií a obřadní síň. V zadní části domu je umístěno mateřské centrum a zázemí pro účinkující. Suterén je využit pro zázemí kulturního centra a technické místnosti.

Společenské a kulturní centrum Kuřim, ARCHTEAM © Filip Šlapal

Nosný systém budovy je zachován. Nástavba přední hmoty je zděná se stropy z ocelových I nosníků a trapézových plechů, zastřešení velkého sálu z předpjatých železobetonových panelů. Jsou provedena nová železobetonová schodiště ve foyer a žebrový strop nad přízemím foyer jako kopie původního.

Fasádu přední části objektu tvoří skleněný plášť, ostatní fasády jsou obloženy tepelně izolačními deskami. Nová jsou okna a dveře, podlahy, akustické obklady a interiérové vybavení. Modernizované je veškeré technické vybavení a instalace, scénické osvětlení, audio-video technika, vzduchotechnické rozvody a vytápění, přičemž jako zdroj tepla slouží kaskáda tepelných čerpadel.

Společenské a kulturní centrum Kuřim, ARCHTEAM © Filip Šlapal

Společenské a kulturní centrum Kuřim, ARCHTEAM © Filip Šlapal


Společenské a kulturní centrum Kuřim, ARCHTEAM © Filip Šlapal


Stav budovy před rekonstrukcí. Zdroj: ARCHTEAM