Stylový bar na břehu Atlantského oceánu

Pondělí, 9. Listopad 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva. Překlad: Štěpánka Svobodová

Cella Bar je příkladem nápaditého zpracování dynamické moderní stavby v přímé vazbě na historickou budovu. Obě kontrastní hmoty spolu harmonicky komunikují, jedna podporuje druhou a dohromady tvoří dokonalý celek. Skutečně působivé, se sklenkou vína na střešní terase s výhledem na moře o to více.

FCC Arquitectura & Paulo Lobo, Cella Bar - foto © FG+SG
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Paulo Lobo
Ateliér FCC Arquitectura
Světadíl Evropa
Země Portugalsko
Město Madalena
Ulice, číslo Lugar da Barca
PSČ 9950
Datum projektu 2012
Datum realizace 2015
Užitná plocha 322.00m2
Zastavěná plocha 407.00m2
Materiál
Poznámka

Architektura: FCC Arquitectura, Interiér: Paulo Lobo

Stavba je výsledkem transformace, jejímž cílem byla regenerace a rozšíření malého stávajícího objektu, jenž byl léta neudržovaný a chvílemi i opuštěný. Došlo k obnovení stěn, zárubní a střechy, přičemž byly zachovány základní rysy původní konstrukce. Znovu byly navrženy interiéry a přizpůsobeny své nové náplni, jíž je restaurace. Současně bylo třeba pamatovat i na současnou legislativu.

Nově pojatý prostor je jakousi současnou moderní kreací, která mluví docela jiným jazykem. Jedná se o organickou, dynamickou konstrukci, která ostře kontrastuje s klasickým pravoúhlým jazykem stavby, ke které je nová část přisazena. Design nové části je definovaný vysokou plastičností, a to jak formou, tak použitými materiály, a je viditelně inspirovaný přírodním prostředním, které stavbu obklopuje. Některé charakteristické prvky okolní krajiny se přímo objevují v architektonickém pojetí budovy. Vidíme zde obrys ostrova, skaliska, velryby a soudky s vínem. Nová stavba působí jako mohutná plastika, vytesaná na míru pro tuto lokalitu.