"Šuplíkový" projekt: ERSTE Centre

Pondělí, 15. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Jedná se o experimentální prostor, který slouží nejen k poskytování bankovních služeb, ale také jako komunitní centrum městské části. Maximální flexibilita umožňuje různorodé využití prostoru od finančního poradenství, přes běžnou kavárnu až po pořádání koncertů, přednášek či rautů.

Fotoalbum: 

Pro interiér navržený z ekologických materiálů jsou velkou inspirací rakouské Alpy. Úpatí hor tvoří lounge s občerstvením, výlet pokračuje zúženým kaňonem s korytem potoka (schody s možnosti sezení) po zadní vyvýšenou část, která představuje obzor s vrcholky hor.

Analýza místa

Nový koncept komunitního centra je situován v širším centru Vídně ve čtvrti s početnou populací přistěhovalců a s pouhými 2% zelených ploch. Na zelenou Vídeň je to překvapivě málo. Nedaleko od komunitního centra se nachází studentské koleje. Další významnou skupinu obyvatel tvoří senioři. Naproti budoucímu centru se nachází parčík s kostelem a tramvajová zastávka, což samo o sobě znamená výbornou lokaci pro prostor určený k setkávání lidí – zejména obyvatel dané čtvrti.

Výchozí stav

Stávající prostor je členěn na dvě části - přední a o půl patra zvednutou zadní část, které jsou propojené úzkým krkem s přímým schodištěm. Při navrhování jsme si kladli otázku jak eliminovat výškovou i optickou bariéru mezi nimi, aby prostor návštěvníka lákal jít dál. Jak proměnit tuto slabinu ve výhodu? Postupně, na základě analýz stávajících prostor, dále demografického průzkumu čtvrti a myšlenky o komunitě, vznikl základní koncept abstraktní krajiny prostupující prostorem, která plynule propojuje obě části.

Koncept

Jedná se o experimentální prostor, ve kterém jsou finanční služby pojímány jinak, netradičně a jsou součástí konceptu komunitního života městské části. Maximální flexibilita umožňuje různorodé použití prostoru. Inspirací pro vytvoření architektonického konceptu byl příběh „Výlet do Rakouských Alp“. Takže úpatí hor tvoří lounge s občerstvením, výlet pokračuje zúženým prostorem kaňonu s korytem potoka, zadní vyvýšenou část interiéru tvoří cíl – obzor s vrcholky hor.

A protože pro Rakušany je typický zápal pro ekologii, je interiér navržen z ekologických materiálů. Je to kombinace materiálů na přírodní bázi jako je dřevo a 100% recyklovatelné materiály s certifikátem „Cradle-to-cradle“ jako je například BUZZI FELT.

Funkční uspořádání/ flexibilita

Prostor je rozdělen do tří zón. Vepředu jdou situovány dvě - samoobslužná zóna s bankomaty a nočním trezorem a lounge se samoobslužnou kavárnou, ve které je komunikace mezi poradcem a klientem méně formální. Třetí v zadní části tvoří jednotlivé tematicky zaměřené kiosky (poradenská pracoviště), ve kterých jsou poskytovány finanční služby a služby „Concierge“. Prostor dále slouží aktivitám typu „Creative mornings“. Ve večerních hodinách se díky své flexibilitě a zázemí prostor mění podle typu dané aktivity (například malé divadelní vystoupení dětí z uměleckých škol, setkání seniorů, degustace vín, jazzový koncert atd.)

Our concept contains new design based on:

Abstract landscape = inspiring and stress free area

Unique wall structure with an integrated furniture

Multi-purpose staircase as a creek bed

Different floor levels = semi discreet area

Red line = navigation that orbits branch

As flexible as possible

Welcoming façade

Various types of seating area

 

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.

Počet hlasů: 
5