Tepnou připravované pražské čtvrti Smíchov City bude zelený pěší bulvár podle návrhu ateliéru MS plan

Pátek, 6. Prosinec 2019 - 0:13
| Napsal:

Na území dnešního brownfieldu Smíchovského nádraží vznikne nová městská čtvrt Smíchov City obohacená o kvalitní veřejný prostor. Centrální bulvár je komponován jako lineární park a vitální těžiště nové urbanistické struktury. Propojuje severní rezidenční a jižní komerční část, které jsou v návrhu odděleny dvojicí parků. Oddělení obou zastavěných částí zeleným pásem daným územním plánem vytváří hrozbu vzniku vnitřní periferie, kterou může eliminovat jedině skutečně atraktivní, aktivní veřejný prostor v celé délce centrálního bulváru. Atelier MS plan doplnil profil ulice o multifunkční prostor zahradního pavilonu, přístřešky pro stánkový prodej, přehlednou cyklostezku, funkční mobiliář a místy pro setkávání všech věkových kategorií. Ateliér navrhl i kompozici a krajinářko-urbanistické řešení zmíněných dvou městských parků s vlastními mikroklimaty, které podpoří bohatou náplň nového bulváru.

Smíchov City, MS plan - vizualizace bulváru centrální části © MS plan
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér MS plan s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 5 - Smíchov
Datum projektu 2019

Aktivní východní park

Aktivní východní park je kombinací interaktivních ploch. Obyvatelé nové čtvrti zde naleznou sportovní hřiště, venkovní posilovnu, lezeckou stěnu, skatepark, přírodní lesopark a dětské hřiště navržené v sousedství plánované základní školy. Jde o kompozici atraktivní městské krajiny s návazností na vltavské břehy. Aktivní park nabídne mnohá využití, ale i polosoukromá a poklidná zákoutí ve stínu stromů lesoparku.

MS plan - Smíchov City

OTEVŘENÝ ZÁPADNÍ PARK

Protilehlý západní park získal charakter otevřené louky s akcentem amfiteátru v centrální časti v sousedství nové aleje a zahradního pavilonu. Park je navržen jako vyhledávané místo k setkávání a rekreaci, dějiště příležitostných kulturních akcí a především vitální veřejný prostor s charakterem venkovské krajiny. 

MS plan - Smíchov City