Trvale udržitelné tržiště pro Casablancu: 1. místo

Čtvrtek, 10. Leden 2013 - 13:04
| Napsal:

Vítězem mezinárodní ideové soutěže na nové tržiště v Casablance se stal projekt holandského týmu, který si klade za cíl být katalyzátorem změn ke zlepšení kvalit dané oblasti.

Kontext

Lokalita se nachází v těsné blízkosti Mediny a v důsledku toho je těsně propojena se sociální a ekonomickou strukturou starého města.

Oba legální a ilegální trhy ovládají čtvrt a jsou velmi důležité pro místní hospodářství. Nevýhodou takto objemného pouličního obchodu je znečištění a degradace veřejného prostoru. Návrh bude sloužit jako příklad, jak zlepšit praktické aspekty trhu, ale ponechat stávající sociální a hospodárské vazby neporušeny.

Koncept

Kombinujeme původní techniky pro vytvoření zastřešní a kontrolu teploty, pro zvýšení smyslu pro odpovědnost u místních obyvatel a využití inovativních lehceúdržbových materiálů. V tomto směru vytváříme efektivní a pragmatický model pro trhy příští generace, který slouží jako katalyzátor zlepšení.

Návrh

Tvar zastřešení vychází z přírody, jako strom poskytuje stín a přístřeší. Přesahující stříšky-listy zajišťují kaskádový odvod dešťové vody a umožňují cirkulaci vzduchu.

Zakřivené betonové formy návrhu jsou holdem moderní architektuře 50. let v Casablance, jako podtržení krásy ženského těla, jako důraz na dominantní mužskou roli v pouliční kultuře.

Udržitelnost / Pozitivní vývoj

Jak definovat udržitelnost v širším kontextu reality v Casablance?

Kromě využití jako konstrukčního nástroje je v tomto případě udržitelnost zároveň společenskou cestou. Tato cesta vnesla nové povědomí a vnímání, a to vytvořením nového řešení, aktivací nových vzorců chování a tím i kulturní změnou. Tento proces musí být vnímán jako pozitivní vývoj za nějž jsou odpovědni místní obyvatelé, a který vede ke zvýšení hospodářských, sociálních a ekologických kvalit.

V návrhu je tedy náš příspěvek k udržitelnosti dvojí.

První je pomocí low-tech technologií sbírat a opětovné využít dešťovou vodu ke splachování toalet, čištění podlahy tržiště a aplikace systému chlazení pomocí odpařování využitím slunečního tepla a větru, čímž je osvěžován vzduch pod střechou.

Za druhé, k zajištění udržitelnosti jako kolektivní snahy musí být eliminován negativní dopad na životní prostředí. Implementací systému nakládání s odpady a použití na údržbu nenáročných materiálů zlepší trvanlivost a obyvatelnost prostředí.

Hodnocení poroty

Silným tématem soutěžních návrhů bylo vytvoření ekologického přístřešku. Tento návrh toho dosáhl nejpřesvědčivěji. Formální vyjádření konstrukce střechy je elegantní a technicky dobře uváženo. Autor přistoupil k tématu udržitelného tržiště z hlediska udržení lidského pohodlí a využití pasivní environmentální strategie.

Použití pasivní chladicí soustavy bylo dobře provedeno a navrhuje pohodlný prostor vhodný pro místní klima.Výsledkem je atraktivní veřejný prostor, který upoutá pozornost návštěvníků, přitáhne formální a neformální využití poskytnutím stíněného, osvěžujícího prostoru.Program byl uchopen dovedně s ohledem k parcele a byla naznačena jasná strategie pro řešení provozních otázek. Kombinace přesvědčivé kompozice návrhu, technického mistrovství a environmentální výkonnosti vyvyšuje toto dílo, které nad ostatními vyniká jako vítěz.

Společnost AC-CA

Pořadatel soutěže, londýnská společnost [AC-CA], se zabývá organizováním architektonických soutěží a publikováním vítězných návrhů. Pro první tři vítěze je připravena peněžitá odměna. Svými aktivitami provokuje a inspiruje, vytváří příležitosti pro vyjádření talentu, vizí a zaujetí pro dobrou architekturu. Stává se prostorem pro zviditelnění architektonických vizí a konceptů vzešlých ze soutěží. Její soutěže jsou přístupné všem - studentům architektury, absolventům i praktikujícím architektům.

www.ac-ca.org