Udržitelné plánování pro venkovské komunity

Pátek, 13. Září 2013 - 12:00
| Napsal:

Neutěšené životní podmínky vedou miliony obyvatel čínského venkova k přesidlování do měst. V důsledku toho je původní zemědělské půda nově využívána k jiným účelům, což není optimální. Otázkou, co v dané situaci podniknout a jak odlivu obyvatel zabránit, se zabývá následující strategie – projekt oceněný Holcim Award Gold 2008 (Asia Pacific) a Global Holcim Award Bronze 2009.

Feng Ni , Yue Zhang - Urbánní strategie pro venkov - příležitosti - © Yue Zhang
Fotoalbum: 
Feng Ni , Yue Zhang - Urbánní strategie pro venkov - využití území - © Yue Zhang
Feng Ni , Yue Zhang - Urbánní strategie pro venkov - slavnostní předávání cen - © Yue Zhang
Feng Ni , Yue Zhang - Urbánní strategie pro venkov - slavnostní předávání cen - © Yue Zhang
Feng Ni , Yue Zhang - Urbánní strategie pro venkov - ekologické strategie - © Yue Zhang
Feng Ni , Yue Zhang - Urbánní strategie pro venkov - participace veřejnosti - © Yue Zhang
Feng Ni , Yue Zhang - Urbánní strategie pro venkov - renovace x nová výstavba - © Yue Zhang
Feng Ni , Yue Zhang - Urbánní strategie pro venkov - nové dělení parcel - © Yue Zhang
Feng Ni , Yue Zhang - Urbánní strategie pro venkov - zlepšení infrastruktury a služeb - © Yue Zhang
Feng Ni , Yue Zhang - Urbánní strategie pro venkov - zlepšení dopravy - © Yue Zhang
Feng Ni , Yue Zhang - Urbánní strategie pro venkov - výsledky terénního průzkumu - © Yue Zhang
Feng Ni , Yue Zhang - Urbánní strategie pro venkov - strategie - © Yue Zhang
Feng Ni , Yue Zhang - Urbánní strategie pro venkov - příležitosti - © Yue Zhang
Katalogový list: 
Autor Feng Ni , Yue Zhang
Světadíl Asie
Země Čína
Město Peking
Datum realizace 2009

Udržitelné plánování pro venkovské komunity je pilotním projektem, realizovaným v příměstské čtvrti Pekingu, postižené urban sprawlem. Zabývá se potřebami obyvatel okrajových městských čtvrtí a venkovských oblastí a formuluje opatření, která je třeba podniknout, aby zde lidé mohli spokojeně a plnohodnotně žít.

Dle slov mezinárodní poroty naplňuje projekt 3 zásadní priority čínské politiky územního rozvoje:
1) Efektivnější využivání drahých pozemků postupným zvyšováním životního standardu a zahušťováním zástavby.
2) Zlepšování životních podmínek venkovských domácností v kontextu urbánního vývoje daných lokalit.
3) Promyšlený investiční management, který přispívá ke snižování ekologických zátěží a zároveň podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie.

Udržitelné plánování pro venkovské komunity je učebnicovým přikladem tzv. taktického urbanismu, kdy v území nedefinujeme nové, ale naopak vycházíme ze stávajícího. Klíčovými jsou v tomto případě důkladná analýza a pochopení historických, sociálních a ekonomických charakteristik dané lokality. Jedná se o komplexní projekt, vycházející z důkladné analýzy řešeného území a aktivního zapojení veřejnosti do plánování v duchu hesla „Ušij čtvrť jejím obyvatelům na míru“.

Projekt formuluje 9 strategických opatření pro zlepšení životních podmínek dané lokality a jednotlivě se jimi v detailu zabývá. Řídí se zdravým selským rozumem a vždy nabízí konkrétní řešení. V potaz je brána také udržitelnost celé strategie, a to jak ekonomická, tak ekologická.

Přihlásit svůj projekt do soutěže Holcim Awards můžete ZDE.