Úštěcké svahy jižní – nominace soutěže Ještěd F kleci #15

Čtvrtek, 25. Únor 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Úzké uličky, terasy, dvorky, ptačí domky a úzké dlouhé náměstí. To všechno je Úštěk. Bydlet v Úštěku znamená být součástí historie. Se svojí malebnou krajinou a nádherným historickým prostředím se zdá být ideálním místem k bydlení. To může vypadat třeba tak, jak ukazuje Martin Holba.

Martin Holba, Úštěcké svahy jižní - foto © Ještěd F kleci
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Holba
Škola FUA TUL – Ateliér Hendrych & Janďourek
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Úštěk
Datum projektu 2016

Kde bydlet v Úštěku?

Jednou z možností je nalezení vnitřních rezerv města. Tím se nenaruší okolní krajina ani nevzniknou nové čtvrti odtržené od centra a historie města. Takový zásah by město naopak přirozeně oživil. Úštěk mnoho volných rezerv ve svém centru nemá. Poloha města na ostrohu je důvodem maximálního využití téměř každého volného prostoru. U západního konce náměstí, kde se nachází část města s dlouhými gotickými parcelami, jsem přesto našel několik volných míst.

Místo

Západní část Úštěku vznikla v 16. století jako rozšíření původního městského opevnění. Nejdříve zde vznikly dvě řady domů podél hlavní cesty mířící na západ. Řada domů na jižní straně cesty se pak rozšířila o další řadu hospodářských domů a využila tak výhody jižního svahu. Dnes nejsou tyto domy vhodně využívané a některé už ani nestojí. Obydlená je jenom řada domů směrem do ulice. V projektu se zabývám transformací parcel k bydlení tak, aby se dalo pohodlně bydlet v obou řadách domů.

Parcely

Dlouhé gotické parcely mají dva domy a mezi nimi dvorek. Za zadním domem se nachází jižní svah se zahradou a svahem, kde se dříve pěstoval chmel. Dvůr je v projektu využíván k parkování a jako polosoukromá zahrádka a místo venkovního vyžití. Svah je společným sadem pro oba domy. Celá parcela je průchozí a končí u nové cesty podél potoka.

Domy 2 × 2 × 2

Navrhl jsem dva rodinné domy a dva rodinné dvojdomky. Rodiny spolu sdílí polosoukromé prostory. Tyto parcely se nejvíce hodí pro rodiny dlouholetých přátel, kterým může prostor dvora i zahrady nabídnout místo pro společné setkání. Atria zajišťují domům osvětlení a soukromí rodinám.

autor: Martin Holba / 4. ročník
ateliér: Hendrych / Janďourek