Veřejný park místo střechy. Studio Veselý Hajný navrhlo pro pražskou čtvrť Uhříněves školku zasazenou do terénu

Úterý, 15. Říjen 2019 - 8:17
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Architekti Tomáš Veselý a Martin Hajný vypracovali letos studii nové mateřské školy pro okrajovou městskou čtvrť Praha-Uhříněves. Celé jedno patro budovy ve tvaru písmene U autoři plánují zahloubit pod zem, tak aby školka doslova srostla se svým okolím. Její zelená střecha by tak měla sloužit jako veřejný park. 

Mateřská škola Uhříněves, Veselý Hajný. Zdroj: Veselý Hajný
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Tomáš Veselý, Martin Hajný
Ateliér Ateliér Veselý Hajný
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 22 - Uhříněves
Datum projektu 2019

Městská část Praha 22, vzhledem ke kritickému nedostatku míst v mateřských školách, potřebuje akutně realizovat novou školku s kapacitou až 230 dětí. V rámci školky má být navrženo 8 tříd po 28 dětech. K tomu odpovídající zázemí. Kromě kuchyně - do školky se bude vozit jídlo připravené ve školní jídelně v rámci Uhříněvsi.

Při řešení jsme si dali několik otázek. Ta nejdůležitější byla, jak do stávající struktury vložit novou stavbu se svými specifickými nároky. A zároveň, jak dosáhnout maximální plochy zahrady pro děti i pro stávající obyvatele.

Zvolili jsme koncept ve tvaru písmene u, které je otevřeno směrem ke stávající budově kroužků, k zahradě školky. Jedno podlaží je zahloubeno pod zem a celá budova je ukryta pod zelenou střechou, která zároveň tvoří veřejný park. Obyvatelé čtvrti tedy nepřijdou o zelenou plochu a školka před nimi bude ukrytá.

Tento princip nám také umožňuje skutečně nízkoenergetické řešení. Zelená pochozí střecha s mocnou vrstvou zeminy, doplněná o tepelnou izolaci, zaručí skvělé tepelně izolační a akumulační podmínky.

Dispozice budovy je založena na principu tvaru U. Všechny třídy mají přímý vstup ze společného dvora nebo z pavlače. A do tohoto prostoru jsou maximálně otevřené, transparentní. Nebude tedy nouze o denní světlo, a to ani ve spodních třídách. Dodatečné přisvětlení zadní části dispozice je podpořeno dvěma rozměrnými atrii - světlíky, které zároveň umožní komfortní přirozené příčné provětrání.