Víkendový dům na maďarském venkově reaguje na tradici regionálních hospodářských stavení

Čtvrtek, 26. Březen 2020 - 0:10
| Napsal:

Novostavba rodinného víkendového sídla se nachází v malé vesnici Algyő ve Velké uherské nížině. U návrhu se trojice architektů András Varsányi, Péter Pozsár a Norbert Vas inspirovala hospodářskými stavbami v regionu, aby dosáhli svého cíle: vytvořit moderní obydlí, které bude v koncepčně, tvarově i konstrukčně navazovat na nejlepší lokální tradice. Aspekt tradičních hodnot a principů byl u návrhu mimořádně důležitý jak pro investora, tak pro samotné architekty.

Víkendový dům v Algyő, ANDRÁS VARSÁNYI, PÉTER POZSÁR, NORBERT VAS © Tamas Bujnovszky
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor András Varsányi, Péter Pozsár, Norbert Vas
Světadíl Evropa
Země Maďarsko
Město Algyő
Datum projektu 2014
Datum realizace 2016
Užitná plocha 479.00m2
Zastavěná plocha 431.00m2

Investor si přál víkendové sídlo pro rodinu, které umožní únik od stresujícího každodenního života v Budapešti a poskytne komfortní podmínky pro dokonalý oddech v přírodě. Uvedeným  potřebám odpovídá kompozice staveb, interiér s dostatkem přirozeného světla, řešení exteriérových ploch soustavou teras i venkovní bazén. Usedlost tvoří tři hlavní objekty na bázi dřevěných konstrukcí, které jsou vzájemně propojené centrální krytou terasou. Křehká dřevěná konstrukce zastřešení terasy vytváří elegantní detail kontrastující s kompaktním výrazem ostatních částí objektu. 


Víkendový dům v Algyő, ANDRÁS VARSÁNYI, PÉTER POZSÁR, NORBERT VAS © Tamas Bujnovszky

Dispozice se skládá z menších ložnic, které jsou propojené většími společenskými prostory a komunikacemi. Architekti kladli mimořádný důraz na spojení architektury sídla, jeho vnitřku a vnějších prostor přiléhajících ke stavbám do kompaktního celku. Architekti stavbu zasadili do okolního prostředí tak, aby uživatelům zajistili co nejužší kontakt s okolní přírodou. Zároveň ale architekti dbali na to, aby zachovali stávající lesík s vzrostlými stromy na pozemku. Jako moderní kontrast k ostatním budovám s tradičnějšími formami pak autoři navrhli také samostatně stojící bíle omítnutý kubus knihovny.

Realizace ukazuje, že i u naplnění vlastních stavebních ambicí může osvícený soukromý investor s pomocí erudovaných architektů navázat na tradice předků a vytvořit přidanou hodnotu i pro okolí a krajinu.

Víkendový dům v Algyő, ANDRÁS VARSÁNYI, PÉTER POZSÁR, NORBERT VAS © Tamas Bujnovszky

Realizace byla vybrána na výstavu Salon dřevostaveb 2020 a je představená v publikaci Ročenka dřevostaveb 2019. Více o Salonu dřevostaveb 2020 najdete na www.salondrevostaveb.cz.


Víkendový dům v Algyő, ANDRÁS VARSÁNYI, PÉTER POZSÁR, NORBERT VAS © Tamas Bujnovszky


Víkendový dům v Algyő, ANDRÁS VARSÁNYI, PÉTER POZSÁR, NORBERT VAS © Tamas Bujnovszky

Článek vznikl za podpory nesoutěžní přehlídky Salon dřevostaveb.