Zelené terasy, atrium i hřiště na střeše. Soutěž na parkovací dům v Ostravě vyhrál místní ateliér PROJEKTSTUDIO

Pátek, 18. Říjen 2019 - 14:07
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Ostravská architektonická kancelář PROJEKTSTUDIO představuje svůj návrh nového parkovacího domu, se kterým zvítězila v jednofázové otevřené architektonické soutěži. Autoři návrhu David Kotek a Andrea Jašková pojali parkovací dům jako víceúčelovou budovu s malými obchody, zelenými terasami a sportovním hřištěm přímo na střeše. Budovou se vertikálně vine rampa kolem centrálního atria, které budovu přirozeně prosvětluje a provětrává. Parkovací dům má vyrůst naproti připravované koncertní síně - mezinárodní soutěž na její podobu vyhrál letos slavný americký architekt Steven Holl. Druhou cenu v soutěži na parkovací dům získal tým ve složení Radomír Feňo, Ivona Uherková a Sollaron architects, třetí studio ZALUBEM, odměnu pak studio Zdeňka Fránka.

Vítězný projekt v soutěži na parkovací dům v Ostravě od kanceláře PROJEKTSTUDIO. Zdroj: PROJEKTSTUDIO
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor David Kotek, Andrea Jašková
Ateliér PROJEKTSTUDIO EUCZ
Spolupracovníci Veronika Prokopová, Dan Puszkar, Ivana Dlabajová
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Ostrava
Datum projektu 2019

Parkovací dům je navržen jako kontinuální parkování podél komunikace, která se vine kolem centrálního atria. Vzniká tak otevřený, prosvětlený, vzdušný a přehledný prostor, dům, který plně přiznává svou funkci. Doplňuje chybějící urbanistickou strukturu, svou rozevlátostí vyvažuje nečitelnou uliční čáru a reflektuje dynamiku dopravy. Je kontrastem ke statické okolní zástavbě. Krytý předprostor tvoří vstupní bránu do území. Multifunkční hřiště na střeše a flexibilní retail v parteru dodává objektu víceúčelový, městotvorný charakter. Zelené střechy a okolní zahrady tvoří mělký přechod mezi obytnou funkcí a parkingem.

Nový parkovací dům není jen odstavným parkingem pro dotčené území a centrum města, ale také výchozím místem pro vstup do přilehlých významných institucí. Tento dům má být kvalitním veřejným prostorem, který vhodně doplňuje stávající urbanistickou strukturu. 

Umístěním hmoty domu k přihlehlé městské třídě se uvolnil prostor mezi bytovou zástavbou, parkingem a institucemi. Vzniká zde malý park, kvalitní městský prostor s volnočasovými aktivitami, který tvoří přirozený přechod mezi soukromou a veřejnou zónou. Vykonzolování vyšších pater domu v severní části vytváří krytou piazzetu s flexibilním retailem, která je rozcestníkem k dílčím institucím. 

Parkovací dům je dlouhá rampa, po jejímž obvodu jsou kontinuálně rozmístěna parkovací stání, což umožňuje maximálně efektivní využití prostor a velmi snadnou orientaci. Rampa se vine kolem centrálního atria, které celý prostor zpřehledňuje, propouští světlo i vzduch a dává vnitřním prostorům příjemné lidské měřítko. 

Jednotlivá podlaží jsou vzájemně malinko posunuta a rozevlátá hmota domu tak reaguje na nesourodou okolní zástavbu i dynamiku dopravy. Po vnitřním obvodu okolo atria vede pěší stezka, jasně oddělena od automobilové dopravy, která se napojuje na vertikální jádra s výtahy a schodišti a dále na venkovní krytý předprostor.  Návštěvník může vyjít až na střechu s intenzívní zelení a multifunkčním hřištěm. 

Objekt parkingu využívá terénní zlom a velká část parkování je umístěna v polozapuštěném suterénu s přirozeným větráním. V patě atria je zde umístěna retenční nádrž pro jímání dešťové vody, která je použita pro závlahu a spolu s navrženou zelení zlepšuje mikroklima v objektu. 

Celková koncepce domu redukuje provozní náklady. Je přirozeně větraná, osluněná, umožňuje velmi snadnou orientaci pro návštěvníky. Fasády domu jsou potaženy nerezovou sítí, což dává vyniknout koncepci domu a zároveň snižuje náklady na pohledové konstrukce.

Objekt je možné dle potřeby doplnit komerční funkcí v podobě vložených boxů, případně prosklením částí fasád. Cykloboxy v parteru navazují na plánovanou cyklostezku a jsou umístěny s ohledem na přístup k institucím. Zázemí parkovacího domu s platebními automaty a službami je zamýšleno v návaznosti na krytý předprostor s kavárnami a obchůdky.