Znovuzrozená synagoga slovenského Bardejova

Pátek, 29. Září 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Slovenksá Cena za architekturu - CEZAAR

Obnova zpustlé a zaprášené budovy bardejovské synagogy si vysloužila pozornost Slovenské komory architektů. Precizní restaurátorská práce a snaha o navrácení života do dávno opuštěných prostor se dostala do nominací Ceny slovenské komory architektů.

Stará synagóga v Bardejove, Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták, Foto: © Ján Krcho, Tomáš Lupták
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Bardejov
Ulice, číslo Mlynská 2777/2
Suma 764 357.00
Měna EUR
Datum projektu 2007
Datum realizace 2015

Stavba z počátku devatenáctého století představuje unikátní typ devítiklenbové synagogy. Je postavená v centrální části židovského areálu v blízkosti centra. Dispozice se skládá z předsíně, malé studovny, hlavní mužské modlitebny a ženské galerie na západní straně. Hlavní modlitební prostor je zaklenutý devíti klenbami podepřenými čtyřmi pilíři, mezi nimi je umístěná birma (vyvýšené pódium).

Židovský chrám se hojně využíval až do roku 1942, kdy se Slovenský štát rozhodl zbavit občanů židovské národnosti. Od té doby budova chátrala a byla nevhodně využívána. Její znovuzrození se mohlo odehrát až po sametové revoluci, přesto se k němu začalo schylovat až po roce 2001.

Obnova areálu kolem synagogy probíhala už delší dobu, dokončení chrámu je však prvním viditelným výsledkem. Uvnitř by podle projektu měl být prostor pro výstavy a koncerty, v ostatních objektech budou administrativní plochy, muzeum a konferenční prostory.

Další fáze tohoto konceptu se ale budou muset přizpůsobit budoucím uživatelům. Hlavní část práce spočívala v restaurování vnitřní výzdoby synagogy, která se dochovala pouze na čtyřech fotografiích. Z architektonického pohledu bylo velice důležité sladit restaurátorské práce s požadavky na technické vybavení a funkční záležitosti.