Elastické lepení dřevěných podlah

Pátek, 3. Prosinec 2010 - 1:00
| Napsal:
Odborníci vědí, že dřevo je krásný, ale poměrně svérázný materiál. V souvislosti s vlhkostí dokáže i po instalaci pracovat, deformovat se a měnit objem. Problém nastává zejména u větších formátů parket, jejichž pohyb běžné lepidlo neudrží. Pevný spoj mezi krytinou a podkladem neumožní dřevu pohyb v souvislosti s těmito objemovými změnami, ve dřevě, ve vrstvě lepidla a v podkladu vzniká velké smykové napětí a následně poruchy podlahy. Právě v takových případech nabízí elastické lepidlo šikovnou alternativu. A nejen tam.

Jak už tak bývá údělem většiny inovací, které významně mění zavedené a tradiční postupy, i lepení na pružná lepidla se ve svých počátcích potýkalo se značnou skepsí. „Na žvýkačku se přece nedá lepit,“ obávali se nedůvěřivci. A přece, za zhruba patnáct let používání si elastická lepidla našla své místo na trhu, důvěru realizátorů i uživatelů. Různí výrobci stavební chemie vyrábějí elastická lepidla na několika chemických bázích. STP (Silan Terminated Polymers), MS, SPUR, jednokomponentní polyuretany, dvoukomponentní polyuretany. Jednosložkové PUR tvrdnou díky vzdušné vlhkosti, dvousložkové pomocí přidaného tužidla. Oproti klasickým lepidlům neobsahují vodu a vynikají velmi nízkými emisemi.
Lepidla na bázi 1-K polyuretanu mají prodloužení při porušení okolo 600 až 900 % (DIN 53 504), smykovou pevnost v tahu 0,7 – 1,2 MPa, což jsou hodnoty nižší než je běžná pevnost v tahu na povrchu betonu, tj. cca 1,5 MPa. Parkety tak nejsou vystaveny vysokému napětí a nehrozí porušení betonu. Nepružná lepidla dle DIN 281 se v současné době používají hlavně pryskyřičná s rozpouštědly, disperzní, jednosložková nebo dvousložková PUR lepidla se smykovou pevností v tahu nejméně 3,5 MPa. Tato lepidla tvrdnou díky odpařujícím se rozpouštědlům. Pevné nebo elastické - každé má svou parketu.
Elastické lepení v žádném případě zcela nenahrazuje lepidla klasická. Je to vylepšení a rozumné řešení v určitých případech. Volba závisí na několika faktorech. Již zmiňovaná velikost dřevěných dílců, nerovnosti podkladu, nároky na akustiku místnosti či budoucí zatížení podlahy.

Pevnost spoje

V případě pružného spoje je napětí rozloženo rovnoměrně a síla je přenášena v relativně menší míře, ale na mnohem větší plochu. Spoj tak přenese větší zatížení než je tomu u běžného lepidla, které způsobují maxima napětí. Pružná lepidla přenášejí síly rovnoměrně v celé zóně spojení, pevnost spoje narůstá lineárně se slepenou plochou.

Povrch

Pružná lepidla s nízkým modulem výborně fungují v případě nerovného povrchu. Jednokomponentní polyuretany dosahují prakticky stejné pevnosti pro tloušťku vrstvy v rozmezí 1 až 5 mm. Pevnost spoje pevných lepidel závisí na tloušťce vrstvy, již malé rozdíly způsobují ztrátu pevnosti.

Dynamické zatížení

Pohyb po podlaze způsobuje vibrace v konstrukci, které se přenášejí dále do místnosti a vzniká hluk. Spoj tuhým lepidlem tyto vibrace prakticky vyloučí pevnou vazbou s podkladem. To je nejlepší řešení s ohledem na akustiku místnosti, nevýhodou je horší účinek tlumení kročejového hluku. Pružné lepení přináší vyvážený systém s ohledem na vznik hluku v místnosti a přenos do vedlejších prostor, navíc podlaha nevrže.

Pokládka

Elastická lepidla vynikají jednoduchou aplikací, dlouhou otevřenou dobou (od 20 do 90 minut) a významně urychlují realizaci podlahy. Parkety můžeme brousit již po 24 hodinách po lepení.

Prostory

Elastická lepidla se uplatní při lepení vícevrstvých i masivních dřevěných podlah v omerčních prostorách, bytech, novostavbách, při renovacích, v prostorách s větším provozem – sportovní haly, ale i v koupelnách a okolí bazénů. Pružná lepidla s nízkým modulem jsou ideální při lepení velkých ploch.

 

Velikost podlahových dílců

Pružná lepidla lze doporučit v případě větších formátů parket (poradí si i s prkny o rozměrech např. 30 cm x 5 m), které vykazují velké objemové změny a tuhé lepidlo nemá šanci dřevo udržet. U malých dílců (např. lamparkety) vystačíme s lepidly klasickými. Změnou obsahu vlhkosti ve dřevě a následnou změnou tvaru smršťováním nebo bobtnáním vznikají značné smykové síly v lepeném spoji, které mají tendenci přenášet se do podkladu. Kritickým místem je lepený spoj. Použitím pružného lepidla dochází k eliminaci napětí mezi lepeným prvkem a podkladem. Pružné lepidlo, které nemá špičky napětí, přenáší sílu lineárně v závislosti na velikosti lepeného spoje.

Příklad: Test bobtnání
Bukové prkno tloušťky 21 mm bylo přilepené na 2 m dlouhé betonové desce, v jednom případě elastickým lepidlem, ve druhém případě tuhým lepidlem na rozpouštědlové bázi. Během 10 dní došlo ke změně vlhkosti z 9 % na 22 %. V případě tuhého lepidla dřevo nabobtnalo, změnilo šířku o 25 mm. Spoj nevydržel, podlaha se vyboulila a odtrhla od podkladu. Prkna přilepená elastickým lepidlem změnila svůj tvar pouze o 2 mm, s čímž si pružný spoj hravě poradil a podlaha zůstala neporušena.


Příklad: Test sesychání
V opačném případě, kdy vlhkost klesá, dřevo vysychá a svůj objem zmenšuje, čímž vznikají
spáry, vypadá situace následovně: Buková prkna tloušťky 10 mm byla přilepena na betonovou desku opět jednou elastickým lepidlem a jednou tuhým lepidlem. Po dobu sedmi dní bylo dřevo vystaveno vzdušné vlhkosti 90 % a dalších sedm dní pouze 30 %. Tuhé lepidlo neudrželo napětí způsobené smrštěním dřeva, vznikly spáry a prkna se odlepila. Prkna přilepená elastickým lepidlem zůstala po šesti týdnech beze změny.

Voda

Schopnosti elastického lepení oceníme ale i v případech, kdy pod podlahu vnikne voda. Zatímco tuhé lepidlo se utrhne, pružné lepidlo podlahu udrží a voda (má-li kudy) postupně vysychá. Na jaké materiály lze elastické lepidlo aplikovat Elastická lepidla vykazují velmi dobrou přilnavost k různým druhům dřevin, včetně exotických. Používají se na různé druhy podkladů, jako je beton, kámen, keramika, desky OSB, cementovláknité desky apod.

Cenové srovnání

Ceny jednotlivých výrobků se udávají v korunách za kilogram. Ne vždy však zdánlivě levnější výrobek vyjde skutečně levněji. Trik je v objemové hmotnosti. Levnější lepidla obsahují více plniva a mají vyšší hustotu. Tudíž stejné množství v kg rozetřeme na menší plochu než lepidlo s nižší hustotou. Roztahujeme litry, ne kilogramy. Paradoxně tedy vychází, že např. lepidlo s pořizovací cenou 80 Kč/kg vyjde v konečném důsledku dráž než lepidlo, které stojí 100 Kč/kg.

Příklad:
Lepidlo X – cena 142 Kč
Objemová hmotnost 1,5 kg
Lepidlo Y – 169 Kč
Objemová hmotnost 1,28 kg
Hladítko s předpokládanou spotřebou 800 ml/m˛
Na 1 m˛ spotřebujeme 1,2 kg lepidla X
Na 1 m˛ spotřebujeme pouze 1 kg lepidla Y.
Cena přepočítaná na m˛ tedy vychází 170 Kč v případě „levnějšího“ lepidla X a 169 Kč v případě „dražšího“ lepidla Y.
Základní principy pokládky dřevěné podlahy

Hřebíky

V našich končinách méně časté je ukotvení pomocí hřebíků. Tato metoda se dá úspěšně uplatnit například v dřevostavbách, ne však, pokud podlahu pokládáme na tvrdý betonový či anhydritový podklad.
Nevýhody: špatná kvalita upevnění – nebezpečí vzniku spár

Plovoucí způsob

Rychlé řešení, nejsou kladeny speciální požadavky na podklad, akustické podložky redukují kročejový hluk.
Nevýhody: „trampolínový“ efekt na místech, kde není rovný podklad, kročejový hluk.

Celoplošné lepení za použití pevného nebo elastického lepidla

Pro lepení je nutný kvalitní rovný podklad, lepený spoj dobře tlumí kročejový hluk, jedná se o kvalitní upevnění dřevěných parket, zajistí dlouhou životnost podlahy.


Více informací naleznete na: www.az-podlahy.cz