ERA21 3/2006 - Moderní regionalismus

Čtvrtek, 8. Červen 2006 - 16:13
| Napsal:

Pojem „regionalismu“ v architektuře zahrnuje snahy o zachování místní identity. Tento směr, původně úzce spojený s hnutím národního obrození v Evropě 19. století, byl již v 80. letech minulého století ostře kritizován Vittoriem Lampugnanim jako příliš nacionalistický. Alexander Tzonis, Liane Lefaivrová a Kenneth Frampton zavádějí nový pojem „kritického regionalismu“ k popsání moderní architektury, která není ve svém základě ani mezinárodní, ani folklorní či tradicionalistická.

Tato architektura se vztahuje k regionu v abstraktnější rovině místa v daném sociálním kontextu. Pojem samotný odkazuje k teoriím Frankfurtské školy, kritické ke kapitalistickým neoliberálním mechanismům médií a ekonomiky dominujícím globalizovanému modernímu světu. Zúžené pojetí ideje „modernismu“ bylo v 90. letech kritizováno sociology Ulrichem Beckem a Scottem Lashem a ekonomem Anthony Giddensem jako neadekvátní k popisu současných sociálních ekonomických proměn následkem globalizace. Modernita jako výlučný, nezvratitelný a lineární vývojový proces vždy zahrnuje aspekty nelineárních, zahrnujících a vratných procesů, kterými bychom se měli zabývat. Jejich koncept „reflexivního modernismu“ interpretuje a reinterpretuje modernitu moderní společnosti. Objevuje tak společnost, která již není zakořeněna ve svých tradicích, a proto je nucena odkazovat zpět sama k sobě. V procesu modernizace tak inspiruje a reprodukuje sebe sama.

Z obsahu čísla 3|06:

>> REALIZACE
>Komplex katolického kostela Svatého růžence: Victor F. „Trey“ Trahan III. / Trahan Architects
>Dům na útesu: Pezo von Ellrichshausen Architects
>Dům u skály: Barbora Rossi, Jan Mrázek, Josef Šanda
>Pane, pojďte si hrát: Stanislav Fiala, Daniela Polubědovová /D3A
>Dům v Senohrabech: Sporadical
>Místo setkání na německo-českém pomezí: Brückner & Brückner
>Památník Lidice: Bohumír Prokůpek, Jan Žalský
>Interiér kostela sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové: Marek Štěpán, René Vlasák

>Dřevěný dům 2006
>Stodola – sklad dřeva ve tvaru domu v Horním Maxově: Martin Rajniš, Kamila Amblerová
>Regionalismus v současné české architektuře: Rostislav Švácha
>Strategie svobody: Martin Rajniš
>Learning from Moscow: Architektura skrze kulturní identitu: Rostislav Koryčánek
>Solar City: Jitka Bidlová, Veronika Šustrová
>Jak rozmotat klubko města: Irena Hradecká
>Konference Materialita a vila Tugendhat
>Nová epistemologie – Výpočtová architektura: Stefan Krakhofer

>> KOMIKS
>Tomáš Kučerovský /Studio Cabinet

>> TRENDY
>Skeletové stavby z trubic z lepeného skla: Miloš Florián
>Požadavky na požární bezpečnost při změně stavby: Isabela Bradáčová
>Použití izolačních materiálů v konstrukcích šikmých střech: Jiří Zach, Ondřej Horký
>Rekonstrukce a přístavba administrativní budovy: Mojmír Ranný, Rudolf Netík