GPA 2009: Cena za celoživotní dílo - Jan Bočan

Sobota, 20. Červen 2009 - 15:45
| Napsal:
Letošní cena za celoživotní dílo, kterou každoročně uděluje při příležitosti Grand Prix architektů Obec architektů, patří prof. Ing. arch. Janu Bočanovi (*1937).

   GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2009   NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU

    Cena Grand Prix architektů 2009 - Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice
    Cena v kategorii Rodinný dům - Víkendový dům a hřiště
    Cena v kategorii Rodinný dům - RD Zdiměřice
    Cena v kategorii Rekonstrukce - Rekonstrukce Paláce Rytířská 29
    Cena v kategorii Novostavba - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
    Cena v kategorii Novostavba - Městský dům v Brně
    Cena v kategorii Interiér - Atrium D, Fakulta stavební ČVUT v Praze
    Cena za celoživotní dílo - Jan Bočan

    VIDEOZÁZNAM z udílení cen Grand Prix Architektů 2009
 

Architekt Jan Bočan začal svoji profesionální dráhu v roce 1962, kdy absolvoval na FA ČVUT. Pracoval nejprve v projektovém ateliéru Konstruktiva. V šedesátých letech spoluzakládal s architektem Janem Šrámkem v rámci progresivního Sdružení projektových ateliérů architektonický ateliér Beta. Tehdy to byl pokus o vytvoření kvalitních týmových architektonických ateliérů a narušení hegemonie státních projektových ústavů. Vedoucí osobnosti dalších ateliérů v tomto sdružení byly názorově spříznění špičkoví architekti té doby: Karel Filsak, manželé Machoninovi, Karel Prager s Jiřím Kadeřábkem a další. K nejbližším spolupracovníkům Jana Bočana patřili vedle zmíněného Jana Šrámka i Alena Šrámková, Zdeněk Rothbauer a Oldřich Novotný, kteří jsou také často spoluautory Bočanových prací.

V devadesátých letech založil Jan Bočan vlastní architektonický ateliér Bočan & Partners, který provozuje dodnes. V posledním desetiletí se věnuje velmi intenzivně i pedagogické činnosti na Fakultě architektury ČVUT, kde je vedoucím Ústavu navrhování. O výsledcích jeho pedagogické práce svědčí mimo jiné i skvělé úspěchy jeho studentů, kteří v přehlídce diplomových prací, kterou pořádá Česká komora architektů, pravidelně obsazují přední místa.

V roce 2004 byl Jan Bočan jmenován čestným profesorem na universitě v Tbilisi, v roce 2005 pak profesorem na FA ČVUT v Praze.

„Pracoval jsem vždy v autorském týmu, který jsem se snažil ovlivňovat určitým směrem. Každý jeho člen však byl pro mne osobností. Stejný vztah mám dnes i se studenty. Jsem součástí jejich týmu, společně s nimi nesu kůži na trh. Na tomto vztahu je nejdůležitější důvěra. V okamžiku, kdy ji jedna strana ztratí, nelze pokračovat. Jsem starší, zkušenější kolega svých studentů a vedu je k týmové spolupráci. Tak cítím svou roli pedagoga.

Architektura je pro mne tvorbou prostoru. Měřítkem prostoru je člověk a jeho vjemy. Pro mne není rozdíl mezi urbanismem a architekturou. Jsou jen úkoly rozměrově a podobnostně rozdílné. Architektura je prostor, který je vymezován hmotou. Prioritou je komponovat prostor. Hmota domu je prostředek – materiál k vymezování prostoru. Myslím, že toto je podstata architektonické tvorby.“

Klíčová slova: