Hledá se Talent designu

Pátek, 29. Říjen 2010 - 2:00
| Napsal:
Designéři, návrháři, šperkaři, těšte se! Vyhlášení dalšího ročníku studentské soutěže Talent designu je tady. Letošní ročník je vyhlášen mezinárodně a je otevřený všem studentům ze zahraničí.

Pro vítěze jsou připraveny atraktivní finanční odměny 50 000,- Kč, 30 000,- Kč a 10 000,- Kč. Další zajímavé finanční odměny věnovali spolupracující partneři.

Předmětem soutěže je ocenit výjimečné studentské práce z oblasti designu. Okruh pojmu „design“ přitom chápeme v co nejširším smyslu slova. Do soutěže budou přijímány práce průmyslového, produktového (rovněž oděv, obuv, šperk apod.), interiérového i grafického designu.

Kompletní informace najdete na www.talentdesignu.cz

Účastníci soutěže mohou své soutěžní návrhy zaslat poštou nebo přinést osobně na adresu vyhlašovatele do Zlína, anebo osobně přinést na následující adresy:

Česká republika

Brno | VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství
místnost B2/310a, Odbor průmyslového designu, doc. akad. soch. Miroslav Zvonek
ve dnech 24. 11. 2010 a 25. 11. 2010 v době od 9.00 – 15.00 hod

Plzeň | Ústav umění a designu ZČU v Plzni
kancelář: UU 109, akad. sochař František Pelikán
dne 24. 11. 2010 od 10.00 – 15.00 hod a 25. 11. 2010 v době od 10.00 – 13.00 hod

Praha | VŠUP Praha
Ateliér designu výrobků III, doc. Mgr.A. Jan Němeček, MgA. Michal Malášek
ve dnech 24. 11. 2010 a 25. 11. 2010 v době od 9.00 – 15.00 hod

Ústí nad Labem | ÚJEP, Fakulta umění a designu
Katedra Design interiéru, prof. akad. arch. Jan Fišer
ve dnech 24. 11. 2010 a 25. 11. 2010 v době od 9.00 – 15.00 hod

Slovensko

Bratislava | VŠVU Bratislava
Katedra dizajnu, místnost 310, doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka
ve dnech 24. 11. 2010 a 25. 11. 2010 v době od 9.00 – 15.00 hod

Košice | Fakulta umění TU
Katedra dizajnu, doc.Ing. Jaroslav Jarema, CSc.
ve dnech 24. 11. 2010 a 25. 11. 2010 v době od 9.00 – 15.00 hod

Klíčová slova: