Konference : Architektura v perspektivě

Pondělí, 16. Duben 2012 - 2:00
| Napsal:
Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století

název Architektura v perspektivě - Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století
kdy 19. - 20. 4. 2012 od 10.00 hodin
kde sál NA2 v Nové Aule Vysoké školy báňské – TU v Ostravě - Porubě
vstupné po el. přihlášení a zaplacení vložného do 12.4. : 395,- Kč, bez přihlášení 495,- Kč
pro studenty bakalářského a magisterského studia vstup volný

Katedra architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pořádá pod záštitou rektora VŠB – TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a děkanky Fakulty stavební prof. Ing. Darji Kubečkové Skulinové, Ph.D. mezinárodní konferenci Architektura v perspektivě.

Všechny informace o konferenci a elektronický přihlašovací systém najdete na webové stránce
www.fast.vsb.cz/architektura-v-perspektive.

Klíčová slova: