Konference Future Cities Forum

Sobota, 18. Duben 2009 - 2:05
| Napsal:
22.-23.4. proběhne v Brně v rámci veletrhu IBF 2009 a URBIS INVEST 2009 mezinárodní konference Future Cities Forum. Hlavním tématem konference bude vývoj měst v budoucnosti, městská infrastruktura, veřejný prostor, vztah kultury a umění k životu města, problémy financování.

Svět se nezadržitelně urbanizuje, protože stále více lidí dává přednost životu v čím dál větších městech. Důsledkem překotné urbanizace je, že nastávají situace, které nikdy v historii nebyly řešeny. Budoucí vývoj měst, velkoměst a regionů se stává globálním problémem, který je třeba řešit na mezinárodní, národní i regionální úrovni. Při identifikaci a řešení nových situací je nutné přicházet s inovativními a kreativními přístupy. Tradiční postupy totiž přestávají fungovat. Jak budou města vypadat v budoucnosti, a jak budou vzata v úvahu architektonická řešení? Jak si města vedou v oblasti udržitelnosti životního prostředí a energetické perspektivy? Jaké jsou nejlepší příklady městské dopravy? Jak budou města v budoucnosti řízena a spravována? Mohou technologie zkvalitnit život ve městě? Jak může být zlepšena komunikace obyvatel s městem? Jakou roli hraje kultura a umění pro život města a jak zefektivnit poskytování služeb ve městě? Jak budou města v budoucnosti financována? To jsou jen některé otázky, které mohou vést k aktivnímu přístupu k regeneraci městského prostředí. Účastníci konference budou motivováni k hledání a nalézání zásadně nových řešení – vedoucím k městům budoucnosti.

Přednášející:

Roman Onderka, primátor města Brna
Ian Smith, European Centre of Excellence for Automatic Identification and Data Capture, UK
Alan Kell, Intelligent and Green Systems, UK _ Netherlands Architecture Institute (NAI)
Milan Kratina, CzechInvest
Eva Jiřičná, EJA
Milorad Miškovič Miško, Karlin Real Estate Group
Andrew Thompson, Cushman and Wakefield
Martijn Kanters, DTZ
Petr Palička, Penta Investments
Peter Palečka, KB
Lenka Kostrounová, ČSOB
Jakub Černoch, Industry Servis ZK (Holešov)
Dan Sequerra, Sheffield Cultural Industries Quarter
Roy van Dalm, HAN University of Applied Science, The Netherlands
Monika Dziegielewska-Geitz, Lodz Integrated Restoration Institute, Poland
Nigel Bellingham, British Council, Prague
Michel Sudarskis, INTA
Zulfi Hussain, Global Promise
 

Hlavní témata:

Funkce a vzhled měst budoucnosti
Urbanismus a architektura: Jak budeme v budoucnu žít a bydlet?
Redefinice služeb ve městech budoucnosti - Inteligentní města, inteligentní budovy
Současný a budoucí vývoj měst – prezentace jednotlivých měst z celého světa
Nové technologie – budou sloužit člověku nebo člověk jim?
Komunikace a doprava 21. století jako prostředek spojení obyvatel s jejich okolím
Ekonomická a sociální regenerace měst, směry vývoje městských komunit
Financování rozvoje měst

Program

DEN I – 22. dubna (středa)
                                                         
08.00 Registrace účastníků, káva na uvítanou 
09.00 Zahájení konference          
                                                           
Sekce 1 – BUDOUCNOST
Svět se vzrůstající měrou urbanizuje, stále více lidí dává přednost životu ve městech. Tím se vzdalujeme přírodě a vytváříme zcela nové, umělé životní prostředí, vytvořené a uzpůsobené pro nový živočisný druh - moderního člověka. Nové technologie, inovace a inteligentní stavění tak přinášejí významnou změnu ve způsobu života lidí ve městech budoucnosti.  Příkladem jsou inteligentní budovy, pasivní, nulové či aktivní stavby. Sekce je zaměřena na  technologický pokrok a jeho dopady na náš život.
  
Přivítání a úvodní prezentace: 
Jak průmysl a inovativní technologie mohou změnit město jako je Brno a jak město může tuto změnu ovlivnit
Mgr. Roman Onderka, primátor města Brna
Budoucnost - vývoj ve společnosti, technice a vznikajících inteligentních společenstvích
Ian Smith, předseda představenstva a ředitel společnosti, European Centre of Excellence for Automatic Identification and Data Capture, Velká Británie
Inteligentní města, inteligentní budovy - integrace stavebních a informačních systémů do organizací a společnosti, jejich vzájemná interakce
Alan Kell, obchodní ředitel, Intelligent and Green Systems, Velká Británie  
 
10.30 Přestávka na kávu  
 
Urban Implosions -  nizozemská zkušenost - pořádá Nizozemský Institut Architektury (NAI), architektonický časopis A10 New European Architecture a Centrum Architektury Brno
Putovní debata s názvem PUBLIC REALM Nizozemského Architektonického Institutu (NAI) s názvem URBAN IMPLOSIONS (THE INNER-DIRECTED GROWTH OF TOWNS). Debaty se budou účastnit za holandskou stranu: Hans Ibelings, kritik architektury a šéfredaktor časopisu A10 New European Architecture a Bart van der Vossen ze studia Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt. Pro české zastoupení byli pozváni architekti Jan Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Roman Koucký, autor knihy „Elementární urbanismus“ a Petr Hlaváček z ateliéru R.U.A. a pedagog Ústavu urbanismu na FA ČVUT, architekti, kteří se urbanismem ve své tvorbě dlouhodobě zabývají.
 
13.00  - 14.00 oběd
  
Sekce 2 - KULTURA A KREATIVITA
Je nesporné, že kultura, tvořivost a umění hrají zásadní roli v procesu regenerace měst, zejména v oblasti sociální a komunitní. Jak významnou roli mohou hrát v rozvoji města, a jak uplatnit kreativní přístup k poskytování služeb ve městě?
Předsedající: Dan Sequerra, předseda představenstva, Sheffield Cultural Industries Quarter, Velká Británie
Úvodní přednáška:
Roy van Dalm, HAN University of Applied Science, Nizozemsko
Diskuse u kulatého stolu s:
Dan Sequerra, předseda představenstva, Sheffield Cultural Industries Quarter, Velká Británie 
Monika Dziegielewska-Geitz, Lodz Integrated Restoration Institute, Polsko
Nigel Bellingham, ředitel, British Council, Česká Republika / Ředitel projektu Creative Cities (Rusko a severní Evropa)
    
16.00 Přestávka na kávu
     
Sekce 3 – REDEFINICE MĚST BUDOUCNOSTI
Předsedající: Milan Kratina, vedoucí Oddělení umístění projektů, CzechInvest
Jak budou vypadat města v budoucnosti? Je dobré růst do výšky? Jak mohou investoři reagovat na moderní představy o trvale udržitelném rozvoji?
Pohled architektů na desing městské krajiny
Eva Jiřičná, světoznámá architektka a designerka
Milan Kratina nastíní, jak regenerace brownfields a růst průmyslových parků a zón mohou ovlivnit udržitelný růst měst, jak mají být města v budoucnu financována, a jaká jsou role investora, developera a regulátora.
Rafal Rybacki
Následné odborné diskuse se zúčastní zástupci investorských, developerských a poradenských společností:
Milorad Miškovič Miško, marketingový ředitel, Real Estate Karlín Group
Andrew Thompson, ředitel, Cushman & Wakefield, s.r.o.
Martijn Kanters, ředitel, Consulting & Research, DTZ Praha s.r.o.
Petr Palička, ředitel divize Real Estate, Penta Investments Limited 
Lenka Kostrounová, ředitelka financování nemovitostí, ČSOB, a.s. 
Jakub Černoch, místopředseda představenstva a výkonný ředitel, Industry Servis ZK
Květoslava Botková, vedoucí financování municipalit a veřejného sektoru, Komerční banka, a.s.
     
Závěr prvního dne konference
 
19.00 Banket pro účastníky konference
  
DEN II - 23. dubna (čtvrtek)
10.00 Pro zájemce z řad účastníků připravujeme odbornou studijní exkurzi v Brně *
       
Brno není jenom město, Brno je především obydlená krajina. Unikátní morfologie zhodnocená urbánní strukturou z něj činí jedno z nejmalebnějších měst, v němž se ojedinělým způsobem spojuje industriální dědictví 19. a 20. století s klasickými i moderními obytnými čtvrtěmi, to vše na jednom prostoru, živé a funkční. Účastníci exkurse navštíví nejzajímavější místa moravské metropole, výjimečné a oceňované regenerační projekty i projekty kontroverzní. To vše bude samozřejmě doprovázeno odborným výkladem.
 
13.00  - 14.00 Oběd
       
Sekce 4 - MĚSTA
Řada zástupců zahraničních měst byla pozvána, aby vystoupila se svou prezentací o tom, jak budou řešit jejich budoucí vývoj a proč se domnívají, že jejich přístup je inovační a průkopnický, zvláště v současné době celosvětové ekonomické recese.
Se svou prezentací vystoupí např. zástupci měst: Sheffield, Budapest, Melbourne, Lodz a další
                                            
16.00  Přestávka na kávu
                     
Sekce 5 - FÓRUM A KOMUNIKACE
Předsedající: Dan Sequerra, předseda představenstva, Sheffield Cultural Industries Quarter, Velká Británie
 
Komunikace je stěžejním faktorem v dalším rozvoji měst, avšak jak dosáhnout toho, aby všichni občané byli vtaženi do života ve městě a podíleli se na vytváření městského životního prostoru? Jak mohou lidé projevit svůj názor na řízení města? Kdo bude v budoucnu rozhodovat o řízení měst a jakým způsobem bude řízení měst probíhat? Jak se bude projevovat městská konkurence?
 
Úvodní přednáška: Komunikace v 21. století
Zulfi Hussain, Global Promise
 
DISKUSE FÓRA, AGENDA PRO BUDOUCNOST
Moderátor: Dan Sequerra, předseda představenstva, Sheffield Cultural Industries Quarter, Velká Británie
Diskutuje panel odborníků složený z řečníků konference a poradní skupiny Future Cities Forum.
  
Závěry z konference a diskuse budou zveřejněny na internetových stránkách Future Cities Forum (www.futurecitiesforum.com) a v tiskové podobě. Delegáti a další zainteresované strany mohou psát své komentáře na webové stránky.
 
Závěr konference, slavnostní recepce
Klíčová slova: