Konverzia v nitrianskych súvislostiach II

Úterý, 29. Prosinec 2009 - 1:00
| Napsal:
Pred časom, keď som písala o budove Pedagogickej fakulty (ARCH 6/2006), ktorá bola prvou z radu vydarených konverzií objektov areálu bývalej tabakovej továrne v Nitre, prebiehala asanácia budov mlynov a pekárne v centre mesta. Prechádzajúc teraz okolo obrovskej stavby budúceho nákupného centra som si nostalgicky spomenula na holešovický areál v Prahe, ktorý som prednedávnom mala možnosť vidieť.

Citlivosť prístupu k priemyselnému dedičstvu, inšpiratívne úpravy verejného priestoru a množstvo iných pozitívnych zážitkov som znovu konfrontovala s nitrianskou situáciou. V centre města Nitra je momentálne veľa stavebných aktivít zreteľných, boľavých a výrazných, protože okrem prístupu k rekonštrukcii priemyselných objektov sa pretriasa aj počet podlaží navrhovaných výškových budov v nových komplexoch vyrastajúcich práve na plochách bývalých priemyselných areálov. Trochu utiahnuto a nenápadne (menej na očích konzumentov architektúry) je situovaný univerzitný komplex v areáli bývalej tabakovej továrne pod Zoborom v obkolesení zelene, ktorý sa nesnaží kričať a presadzovať na úkor okolia, ale sa prejavuje decentnou komunikáciou s okolím.

Vo väzbe na zrekonštruovanú budovu Pedagogickej fakulty z bývalého skladu tabaku sa odohráva pokračovanie procesu konverzie ďalších objektov – priestorov fermentačných komôr so skladmi a budovy kotolne. Pomerne neveľké objekty sa racionálnym spôsobom pod taktovkou autorov Ľubomíra Holejšovského a Juraja Polyáka zmenili na Univerzitnú knižnicu a Pastoračné centrum Univerzity Konštantína Filozofa. Profesionálny prístup autorov sa prejavil v ich snahe rešpektovať pôvodný industriálny charakter objektov, no zároveň prijať nutné obmedzenia a vytvoriť prostor s jednotnou koncepciou refl ektujúcou súčasné potreby univerzity.

Dvojpodlažný priestor Univerzitnej knižnice bol vytvorený vložením ľahkej oceľovej konštrukcie nového podlažia do halového priestoru. Priznaná oceľová konštrukcia v interiéri ešte viac podčiarkuje pôvodnú priemyselnú funkciu objektu. Interiér dýcha voľnosťou a priestrannosťou aj vďaka transparentnosti niektorých častí stropu, deliacich stien a schodiska. Život knižnice je čitateľný a vnímateľný z vnútra budovy cez presklennú stenu nielen návštevníkmi knižnice. Naopak južná fasáda je z praktických dôvodov riešená len úzkými vertikálnymi okennými otvormi sledujúcimi rytmus umiestnenia regálov. Na severnej strane sú na druhom podlaží vyčlenené študijné priestory knižnice veľkolepo presvetlené aj vďaka eliminovaniu tienenia znížením regálov. Pokojná atmosféra je podporená farebným riešením a komorným átriom zo západnej strany, ktoré núka prostor na letnú čitáreň. Súčasťou autorského návrhu riešenia knižnice je aj do detailov dotiahnutý informačný a vizuálny štýl. Celkový priestorový koncept knižnice ráta s prístavbou, ktorá sa bude realizovať jako novostavba s priamou väzbou z južnej strany na existujúce priestory, čím by sa vytvořilo moderné knižničné centrum.

Pôvodný objekt kotolne v areáli tabakovej továrne zmenil svoju funkciu na univerzitné Pastoračné centrum s kaplnkou. Táto premena je vo vnútri radikálnym zásahom, ale z vonka je ponechaný pôvodný vzhrd kotolne s nezmeneným členením okenných otvorov na západnej strane a bez akýchkoľvek hmotových zmien. Pôvodná technickou budovy je umocnená opláštením fasády titánzinkovým falcovaným plechom. Budova je celou južnou stranou spojená s objektom Univerzitnej knižnice a samostatný nástupný priestor do Pastoračného centra je vytvorený zo severnej strany areálu dôvtipným riešením ponad novú prístavbu administratívnych priestorov knižnice. Takýmto spôsobom sa vytvoril komfortný a veľkorysý nástupný priestor s príjemnou drevenou terasovou podlahou, ktorá priestor zjemňuje a oživuje. Veľkoleposť vstupu do pastoračného centra je zvýraznená jeho riešením cez dve podlažia a práve táto vertikalita umocňuje sakrálny charakter objektu. Utilitárne prostory Pastoračného centra sú riešené zo severnej strany s priamym presvetlením a samotná kaplnka je zomknutá v strede dispozície. Kontemplatívnosť priestoru je podporená úzkymi svetlíkmi jemne prepúšťajúcimi svetlo zhora a z čelnej strany popri bočných stenách kaplnky.

Dominantným materiálom kaplnky Pastoračného centra je pohľadový betón. Jeho forma prezentácie nie je však natoľko dramatická ako v prípade poľnej kaplnky vo Wachendorfe v Nemecku od Petera Zumthora, kde použitím technologie spálenia dreveného debnenia betón získal drsnú, ohňom začiernenú povrchovú štruktúru. V prípade kaplnky Pastoračného centra však skôr išlo o navodenie prirodzenej a tradičnej atmosféry starých kamenných kostolíkov. Pohľadový betón bol vyhladený a upravený tak, aby jeho zloženie a vrstvenie bolo čitateľné.

Jedinú stopu vo vyhladenom betóne tvorí kríž na čelnej stene kaplnky. Kríž nie je predsadený – drevený alebo kovový, ale je priamo vytesaný do hmoty betónu, ktorápodľa autorov má symbolizovať život podobne ako betón postupne vrstvený s rôznymi nedokonalosťami. V takomto ponímaní je teda kríž priamo súčasťou života, nie je mimo neho.

Duchovný aspekt Pastoračného centra a pulzujúci život Univerzitnej knižnice vytvořili nezameniteľnú súčasť univerzitného areálu pod Zoborom v Nitre. Jednotlivé kroky – etapy konverzie objektov bývalej tabakovej továrne na univerzitné budovy s knižnicou a pastoračným centrom sú vynikajúcou ukážkou prístupu a využitia priemyselného dedičstva nekonfl iktným spôsobom v prospech súčasnej doby a jej požiadaviek.
 

Psáno pro Architekt 11-12/2009

EDITORIAL 01 NA OKRAJ / JULIUS MACHAČEK // SLOVO 02 PAVLA MELKOVA // TOP REALIZACE 04 REKONSTRUKCE A DOSTAVBA RODINNEHO DOMU VE SPOMYŠLI /MIROSLAV HOLUBEC, MATYAŠ SEDLAK / M4 ARCHITEKTI/ PŘIPRAVIL JULIUS MACHAČEK / RECENZE MICHAL JANATA // REALIZACE 18 VILA HERMINA, ČERNIN / PETR HAJEK, JAN ŠEPKA, TOMAŠ HRADEČNY / HŠH ARCHITEKTI / 32 RODINNY DŮM KUŘIM 01 / JIŘI KNESL, JAKUB KYNČL, VACLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI / 38 VICEUČELOVA SPORTOVNI HALA 2070, DOLNI DOBROUČ / ALEXANDR SKALICKY / AS2000 / 44 PROVOZNI AREAL AUTOSALONU, RYCHNOV N. KNĚŽNOU / LUBOMIR DĚDEK / 48 PALAC ZDAR, USTI NAD LABEM / JAN JEHLIK / IVAN REIMANN // INTERIER 52 NOVY INTERIER RESTAURACE ZDAR, USTI NAD LABEM / JAN FIŠER / TEXT TOMAŠ PAVLIČEK / 56 JOSEBAR, USTI NAD LABEM / JIŘI ZHOŘ / 60 REKONSTRUKCE BYTU, PRAHA 1 / OTTAVIANO MARIA RAZETTO // REKONSTRUKCE  66 UNIVERZITNA KNIŽNICA A PASTORAČNE CENTRUM UKF NITRA – 1. ETAPA, NITRA, SLOVENSKO / ĽUBOMIR HOLEJŠOVSKY, JURAJ POLYAK / RECENZE ZUZANA ČEREŠŇOVA / ROZHOVOR 76 S JANEM ŽEMLIČKOU / PŘIPRAVIL MICHAL JANATA // PROJEKT  84 NOVA HORSKA CHATA MONTE ROSA, ŠVYCARSKO / STUDIO MONTE ROSA,ANDREA DEPLAZES, D-ARCH, ETH ZURICH // SOUTĚŽ  88 CENA PETRA PARLEŘE 2009  / 92 10. ROČNIK PŘEHLIDKY DIPLOMOVYCH PRACI 2009 // STUDIE 98 SEFO – STŘEDOEVROPSKE FORUM OLOMOUC / MICHAL SBORWITZ, MARIE SBORWITZOVA, KAREL PRAŠIL / JAN ŠEPKA, VACLAV DERNER / ŠEPKA ARCHITEKTI / TEXT PAVEL ZALOUKA // ESEJ
102 RYŽOVE KOŠTĚ / TEXT PAVLA MELKOVA // VYSTAVA 106 TWENTY AFTER TWENTY CZ – SK / TEXT PETR WOLF // OCENĚNI 111 POCTA ČKA 2009 EMILU PŘIKRYLOVI / TEXT MARKETA PRAŽANOVA // PROJEKT 112 DVŮR LOUKOV / VLADIMIR BALDA, JIŘI ŽID SOUTĚŽ // 114 CENA ARCHITECT AWARD ABF 2009 // RECENZE 117 RADNICE Z POHLEDU MIKRO- A MAKROHISTORIE / MICHAL JANATA // URBANISMUS 118 KANALIZACE / TEXT MICHAL JANATA // HISTORIE
122 OSUD RINGHOFEROVY TOVARNY / TEXT YVONA JANKOVA // PUBLIKACE 125 PRO VAŠI KNIHOVNU

Klíčová slova: