Nové spojení Praha Hl.n., Masar.n. - Libeň, Vysočany,Holešovice

Pátek, 21. Srpen 2009 - 2:00
| Napsal:
Stavba roku 2009 [46/55] | Dopravní liniová stavba vmístěná v intraviálu hl.m. Prahy.

Hlasujte o cenu veřejnosti!

Chcete-li hlasovat pro tuto stavbu, zašlete SMS hlas pro tuto stavbu ve tvaru:

SR 46

na telefonní číslo:

+420 731 350 683

Hlasovat můžete také prostřednictvím webových stránek www.stavbaroku.cz

Popis a charakteristika stavby

Stavba umožňuje zvýšení kapacity tratí přivádějících osobní dopravu do železniční stanice Praha Hlavní nádraží ze směrů Praha – Libeň, praha – Vysočany a Praha – Holešovice a zlepší zapojení železniční stanice Praha – Masarykovo nádraží do systému příměstské a městské železnice.

Současně probíhající modernizace západní části železniční stanice Praha Hlavní nádraží završí přestavbu pražského železničního uzlu, započatou v 60. letech 20. století

Rozsah stavby

Stavba je umístěna na pozemcích Prahy 2, 3, 8, 9 a 10 v prostoru železničních stanic Praha hl.nádraží a Praha Masarykovo nádraží, vrchu Vítkov a území mezi nimi, a dále východně od Vítkova na Balabence až po železniční stanici Praha - Libeň, tj. v úseku ohraničeném ulicemi Italská, Wilsonova, Husitská, Pernerova, Sokolovská, Českomoravská, Novovysočanská, Pod Krejcárkem, Koněvova a Husitská a dále v železničním tělese dráhy mezi hlavním nádražím a vršovickým nádražím.


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

Původní stav

Rozmach individuální automobilové dopravy na konci minulého století a jeho neblahé následky potvrdily význam výstavby rychlostních tranzitních železničních koridorů v České republice, které přispívají ke zvýšení rychlosti a pohodlnosti hromadné přepravy osob. Expandující pražská aglomerace a středočeský region vyžadují zkvalitnění páteřní městské a příměstské železniční dopravy.

Zvyšující se význam České republiky a Prahy v celoevropském měřítku pak klade důraz na kvalitní tranzitní železniční napojení.

S touto skutečností kontrastuje stávající stav železničních tratí zaústěných do Prahy od severu a východu republiky. Doposud vyhovovalo kapacitně a částečně i technicky pouze dvoukolejné propojení mezi Libní a Masarykovým nádražím.

Mezi Hlavním nádražím, Vysočany, Holešovicemi a Libní existovalo jednokolejné spojení tzv. vítkovskou tratí.

Od Libně pak bylo možné spojení ještě po jednokolejné hrabovské spojce.

Obě tato spojení byla, s ohledem na jejich jednokolejnost a směrové a sklonové poměry dané dobou jejich vzniku (r. 1872), nekapacitní a technicky nevyhovující. Obě trati byly pojížděny maximální rychlostí 50 km/h s omezeními na 30 km/h.

Na „Hrabovské spojce” jsou (byly) navíc z důvodu náročných sklonových poměrů vyloučeny jízdy některých rychlíkových souprav.

Mezi Vysočany a Masarykovým nádražím pak přímé spojení před zahájením stavby Nového spojení neexistovalo.

 46 / 55  Přihlášená stavba --> Postup do II. kola --> Nominace na titul
 Název:  Nové spojení Praha Hl.n., Masar.n. - Libeň, Vysočany, Holešovice
 Místo:  Pod plynojemem 1603/17, Praha 8
 Typologický druh:  Dopravní stavba
 Typ stavby:  Novostavba
 Autor:  SUDOP PRAHA a.s.
 Dodavatel:  Skanska DS a.s.
 Metrostav a.s.
 Subterra a.s.
 Sdružení Pražské spojení
 Přihlašovatel:  Skanska DS a.s.
 Investor:  Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha
Klíčová slova: