OFFCITY diskusní panel | městský kulturní prostor

Úterý, 20. Červenec 2010 - 11:00
| Napsal:
Občanské sdružení Terra Madoda v rámci svého dlouhodobého projektu OFFCITY ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích připravili na večer dne 20. července 2010 moderovanou panelovou diskusi, jejímž ústředním tématem bude městský kulturní prostor.
 Název:
 OFFCITY diskusní panel | městský kulturní prostor
 Kdy:  20. 7. 2010; 19:00
 Kde:  Dům U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice
 Pořádá:  OFFCITY
 Více informací:  www.offcity.cz

Městský kulturní prostor charakterizujeme jako místa v organismu města, kde se odehrávají „kulturní aktivity“ a „kulturní služby“. Jejich podoba, vztah k urbanismu, funkční náplň, dnes může nabývat nečekaných forem, posunů a inovací.

Diskuse s osobnostmi z uměleckého provozu a teoretiky architektury by měla tyto možnosti rozvinout a opřít o jejich bohaté zkušenosti.

  • Jak lze definovat kulturní prostor?

  • Odpovídají zaběhnuté institucionální modely kulturních prostor soudobým požadavkům?

  • Má být kulturní městský prostor centralizovaný nebo distribuovaný?

  • Jakou roli má hrát ve veřejném prostoru města?

  • Nelze rozšířit spektrum městských kulturních prostor o nové ekonomicky nenáročné provozy?

  • Jak má tedy vypadat soudobý či budoucí kulturní prostor města?

To jsou některé z otázek, na které se společně pokusíme odpovídat.

Jedním z motivů, proč si tyto otázky klademe a proč tuto panelovou diskusi iniciujeme, je fakt, že Město Pardubice začalo na počátku roku 2010 pracovat na tvorbě nového strategického a koncepčního materiálu rozvoje kultury. Z průběžných diskusí mezi zástupci města a pardubickými kulturními subjekty již v tuto chvíli vyplývá absence relevantního kulturního prostoru ve městě. V rámci projektu OFFCITY jsme se rozhodli prozkoumat tento požadavek a nabídnout svěží pohled do kulturní problematiky.

na diskusní panel byli přizváni:

Petra Nacu | vedoucí Odboru hlavního architekta města Pardubic
Adam Gebrian | architekt, teoretik architektury (http://www.ag-ent.cz, http://www.archit.cz/adam/ )
Cyril Říha | vědec, teoretik architektury a urbanismu (http://www.cts.cuni.cz/new/?Loc=psn&Lng=1&UID=38)
Šárka Havlíčková | umělecká ředitelka divadla Alfréd ve dvoře Praha (http://scena.cz/index.php?d=3&page=nethovory&id_n=375&full=1)
Vladimír Kokolia | výtvarný umělec, pedagog na AVU Praha (http://www.kokolia.eu/)
Ládví | umělecká skupina, která se pohybuje na hranici umění a veřejně-prospěšné činnosti; Jan Haubelt, Tomáš Severa, Adéla Svobodová, Jiří Thýn (http://ladviweb.ic.cz/)
OFFCITY | realizátoři dlouhodobého projektu OFFCITY, který zkoumá rozdílné pohledy na město; Josef Čevora, Jiří Dobeš, Michal Mačuda, Bohdan Šeda, Ondřej Teplý, F. R. Václavík, Šárka Zahálková (www.offcity.cz)

Diskusi moderuje Jan Potůček, spoluzakladatel o. s. Dialog pro Pardubice (http://www.pro-pardubice.cz), šéfredaktor DigiZone.cz, dříve působil v Lidových novinách a v Reflexu.

Diskusní panel je rovněž úvodním setkáním architektonického workshopu, který se uskuteční v rámci letního projektu Živé galerie ve Východočeské galerii v Pardubicích.

Na diskusní panel zveme všechny zájemce o problematiku - architekty, politiky, zástupce samosprávy, umělce, ale také nejširší veřejnost.

OFFCITY_WORKSHOP | architektonická laboratoř

 

 Název:
 OFFCITY architektonická laboratoř | Laboratoř No. 50
 Kdy:  20. - 24. 7. 2010
 Kde:  Dům U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice
 Pořádá:  OFFCITY
 Více informací:

Workshop, na který byli přizváni architekti profesionálové, se uskuteční v rámci rozsáhlejšího projektu Východočeské galerie v Pardubicích s názvem LABORATOŘ no. 50, který je zaměřený na oživování a poznávání prostoru galerie v Domě U Jonáše, hledání přesahů mezi jednotlivými uměleckými žánry, pátrání po souvislostech a vztazích mezi člověkem a prostorem.

Přizvaní architekti se budou od 20. do 24. července 2010 pokoušet hledat a nalézat odpovědi na otázky, které se týkají městského kulturního prostoru a které netíží pouze Pardubice.

Jedním z cílů workshopu je propojení aktivit s ostatními účastníky akce, využití vzájemné synergie s možností vytvořit společnou finální prezentaci. Účastníci workshopu budou moci v rámci přiděleného času navštívit a pozorovat ostatní probíhající workshopy.

Výstupem z workshopu bude výstava konaná od 11. srpna do 12. září 2010 v prostorách Východočeské galerie v Pardubicích v Domě U Jonáše.
 

Klíčová slova: