Open Architecture Challenge | Adaptabilní třída na úpatí

Pátek, 26. Březen 2010 - 1:00
| Napsal:
Jak říká ředitelka školy Joventah Tumwijukye: "Potřebujeme dobré vztahy s místní komunitou... pronajímají si místnosti. Můžeme pořádat semináře, svatby, party a komunální vzdělávání."

Klíč k návrhu

  1. Cín na prkenném záklopu tlumí hluk při dešti
  2. Souvilsé střešní osvětlení vlnitým polykarbonátem
  3. Ručně vyráběné a místně pálené jílovité cihly
  4. Dřevité křoviny rostlé v místě
  5. Čelní desky schodišťových platform jsou ručně malovány žáky v rámci výuky
  6. Podlaha tvořená potěrem s dřevěným rámem
  7. Devěný rošt s rákosovými rohožemi, vyplétanými v místě
  8. Okapy svádějí vodu do sběrných nádrží
  9. Fotovoltaické panely
  10. Drenážní kanál z perforovaných cihel zabraňuje půdní korozi

Feilden Clegg Bradley Studios & AfH UK, z prezentace přeložil Michal Čermák

Klíčová slova: