3. Festival světla rozzářil Olomouc

Datum konání: 06.09.2012 (Celý den) - 07.09.2012 (Celý den)

Čtvrtek, 27. Září 2012 - 2:00
| Napsal:

Ve dnech 6. a 7. září 2012 pořádala firma Philips v moravské metropoli Olomouc již 3. ročník festivalu, zaměřeného na městské a architektonické osvětlení.

Fotoalbum: 

Pod názvem Festival světla se tak uskutečnilo několik událostí, které měly za cíl vnést trochu světla do povědomí o současných trendech a možnostech v oblasti veřejného a architektonického osvětlení a světelného designu.

První částí festivalu byla čtvrteční konference s tématickým názvem „Světlo pro naše města“, kde se sešli přední evropští odborníci na osvětlení. Příspěvky by se daly rozdělit do dvou skupin. Jedny přímo z oblasti produkce svítidel, které vysvětlovaly, jaké jsou možnosti, vlastnosti, výhody a nevýhody různých druhů žárovek a svítidel. Druhou kategorii tvořily konkrétní zkušenosti z různých realizací přímo v prostředí měst. Z mnoha příkladů zmiňme alespoň příspěvek Richarda Kačíka o zakázce na osvětlení města Zuberec, které je jednou z bran do Vysokých Tater, a jehož představitelé se rozhodli pomocí volitelně proměnlivého náladového nočního nasvětlení různých částí místního veřejného prostoru přilákat více turistů a přidat městu na atraktivitě.

Zajímavým oživením z trochu jiného soudku, byl příspěvek, který reflektoval využití sociálních sítí a virálního marketingu, které ve spojení s interaktivní aplikací vzbudily v Olomouci vlnu zájmu o osvětlení olomoucké radnice. Tu totiž osvětlovali všichni ti, kteří se zúčastnili soutěže na festivalové stránce Facebooku (facebook.com/svitmevrytme). Soutěžící měli k dispozici výběr ze tří skladeb a sedmi světelných polí, která umožňovala jednoduchým ovládáním měnit v průběhu skladby barvu a intenzitu nasvícení. Vítězné kompozice pak byly odměněny a reálně předvedeny v rámci večerního programu „Noc světel“, který byl součástí festivalu a následoval hned po konferenci.

Vrcholem konference pak byly závěrečné přednášky, které patřily dvěma zahraničním hostům. Byl to nejprve Vincent Laganier, vedoucí týmu Philips, který má na starosti technickou podporu při tvorbě architektonického osvětlení a zúčastnil se již mnoha projektů realizovaných po celém světě. Zájem účastníků konference vzbudila nejen série mnoha úchvatných ukázek realizací, ale také například futuristická myšlenka úsporného veřejného osvětlení, které by se pohybovalo zároveň s chodci a svítilo tak pouze v místech, kde je ho zapotřebí. Poté vystoupil hlavní host Rafael Gallego.

Rafael Gallego je světelný designér, který ve své přednášce nabídl celkový pohled na rozličné faktory, které ovlivňují světelný design – od vlastností lidského mozku a síly slunečního záření v různých zemích až po symboliku, jejímž zdrojem se stala například dodnes fungující světelná realizace barcelonské Magické fontány. EARCH.CZ v příštím týdnu publikuje s tímto designérem rozhovor.

Po konferenci se program přesunul na olomoucké Horní náměstí, kde se pod názvem Noc světel uskutečnila nevšední podívaná. Speciálně pro tuto událost zde byla speciálně nasvícena místní radnice i další budovy náměstí a v průběhu večera se střídaly různé atrakce, jako např. tance s ohněm, laserová show či koncert skupiny Eddie Stoilow. Na jednu z reálně předvedených soutěžních sekvencí se můžete podívat zde:

Druhý den pokračoval festival workshopem pro pozvané architekty a světelné designéry. Místem jeho konání se v pátek stala pevnost v sousedních Bystrovanech, která nabídla vhodně členité prostory, pro hru se světlem jako stvořené. Workshop probíhal pod vedením Vincenta Laganiera i Rafaela Gallega, který jej zahájil prezentací o tom, kdo je to vlastně světelný designér, jak je to ještě stále nepříliš rozšířená profese a jak se stává čím dál potřebnější. To následně rozproudilo bohatou debatu všech zúčastněných, mezi nimiž byli jak architekti, tak umělci a studenti těchto oborů. Druhá, praktická část workshopu tkvěla v rozdělení zúčastněných do tří týmů, které se snažily pomocí mnoha předem připravených svítidel vytvořit v těchto prostorách svůj příběh, náladu, zkrátka jej jakkoli uchopit.

Festival světla opět potvrdil, že světelný design je krásný obor, který stejně jako ostatní tvůrčí obory vyžaduje zkušenosti a invenci. Znovu tak poodhalil možnosti, které nám světelný design v oblasti architektury nabízí.