ARCH 07 - 08 | 2013: Aktuálně z V4

Pátek, 9. Srpen 2013 - 9:30
| Napsal:

Letné dvojčíslo ARCHu mapuje pomerne veľkú časť stredoeurópskeho priestoru – krajiny V4: Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko, ich aktuálne architektonické dianie. Výber architektonických diel sme zostavovali zo širšej ponuky jednotlivých krajín V4, z ktorej sme vzhľadom na rozsah nášho časopisu vybrali dve z každej krajiny.

Fotoalbum: 

Z množstva zaujímavých a kvalitných realizácií, ktoré sa vďaka skvelej spolupráci s našimi susedmi ocitli na našom redakčnom stole, bolo naozaj ťažko vyberať. Verím však, že sa k ich architektúre ešte v budúcnosti vrátime.

Zorientovať dopomôžu sprievodné odborné texty teoretikov a kritikov architektúry. Prinášajú nielen pestrú názorovú paletu, ale aj podnetnú rôznorodosť metodického prístupu k parciálnemu hodnoteniu architektonického diania. Priznám sa, že nie je nič ťažšie ako na časopisecky obmedzenom priestore vystihnúť podstatné momenty, ktoré sa udiali na architektonickej scéne za ostatných pár rokov. Chýba časový odstup, ktorý dáva možnosť dianie verejne diskutovať a postupne aj objektivizovať. Aj preto sú publikované texty subjektívnymi názormi jednotlivých autorov.

O to lepšie sa však čítajú. Miestami majú príchuť sympatického novinárskeho blogu, ktorý „triafa do čierneho“. Takým je napríklad aj svieži text Matúša Dullu. Zaujme nielen pisateľskou bravúrnosťou, ale aj výstižnými postrehmi na margo ťažko definovateľnej českej architektúry, ktorá sa podľa autora „čoraz viac rozplýva v európskom priestore“. Pozitívny podtón však určite poteší, ale aj utvrdí, že celkové smerovanie českej architektúry je v zásade správne. Podobne pozitívne ladené a štylisticky originálne je hodnotenie poľskej scény od Doroty Wantuch-Matla, ktorá vyzdvihuje predovšetkým verejnú debatu o identite poľskej architektúry. Poukazuje na jej postupnú kvalitatívnu zmenu zaznamenávanú predovšetkým v mestách sliezskeho regiónu a aj vďaka pôsobeniu mladých ateliérov. Maďarská situácia je už historicky silne ovplyvnená regionalizmom a regionalistickým spôsobom myslenia, ktorý je stále aktuálny. Bližšie o špecifických maďarských architektonických stratégiách píše Levente Szabó. Hodnotenie slovenskej scény je v kontextoch nášho časopisu predsa len domácou témou, ktorej sa pravidelne venujeme, a preto je stručnou sumarizáciou s krátkym komentárom podstatných tém a hlavných architektonických udalostí. Osobitne sa ešte venujeme situácii na východe Slovenska, ktorá má predsa len svoje špecifiká.

V publikovaných realizáciách skutočne rezonuje téma verejná, ktorej zodpovedá aj architektúra: kostol v maďarskom Györi, centrum navigačných služieb v Budapešti, Malopoľská záhrada umenia v Krakove, židovské múzeum vo Varšave, konverzia plynojemu v Ostrave či Kunsthalle v Košiciach. Zvláštna súhra náhod? Alebo svitá na lepšie časy? Pravdepodobne je to téma, ktorou by sa súčasná architektúra mala zaoberať s väčšou dávkou pozornosti, a to nielen architektov, ale predovšetkým tých, ktorí architektúru financujú. A ešte jeden postreh. Obe poľské i obe maďarské realizácie vznikli na základe súťaží, židovské múzeum vo Varšave dokonca na základe medzinárodnej, ktorú vyhrali Fíni. U nás sa veľkým množstvom súťaží skutočne chváliť nemôžeme. I keď, čerstvá správa o práve pripravovanej súťaži na Kamenné námestie v Bratislave iste poteší.

Prajeme vám pekné leto aj s naším ARCHom.

OBSAH:

13 ÚVODNÍK

AKTUÁLNE
14 SÚŤAŽE, VÝSTAVY

REALIZÁCIE K TÉME
18 RAINER MAHLAMÄKI: MÚZEUM HISTÓRIE POĽSKÝCH ŽIDOV, VARŠAVA Anna Cymer: Spomienka na susedov
22 KRZYSZTOF INGARDEN: MALOPOĽSKÁ ZÁHRADA UMENIA, KRAKOV Marta Karpińska: Záhrada na Rajskej
28 LÁSZLÓ KALMÁR – ZSOLT ZSUFFA: CENTRUM SLUŽIEB LETECKEJ NAVIGÁCIE, BUDAPEŠŤ Levente Szabó: Tradícia a inovácia
32 MIHÁLY BALÁZS – KATALIN SOMOGYI-SOMA: RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL, GYÖR-KISMEGYER Andor Wesselényi-Garay: Rímskokatolícky kostol Milosrdenstva Pána
36 JOSEF PLESKOT: MULTIFUNKČNÁ HALA GONG, OSTRAVA-VÍTKOVICE Jiří Pometlo: Vznešené vítkovické překvapení
40 GUSTAV KŘIVINKA – ALEŠ BURIAN: AZ TOWER, BRNO-ŠTÝŘICE Jan Kratochvíl: Růže v trní
44 JURAJ FURDÍK – IVOR MEČIAR – PETER LOVICH – KRISTÍNA ŠŤASTNÁ – JURAJ KOBAN – ŠTEFAN PACÁK – RÓBERT KOLLA: REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ PLAVÁRNE – KUNSTHALLE, KOŠICE Andrea Bočková: V(h)odný svet?
48 ZORAN MICHALČÁK: POLYFUNKČNÝ DOM, BRATISLAVA Andrej Alexy: Funcionalistické paralely

TEÓRIA K TÉME
52 DOROTA WANTUCH-MATLA: KLAPKA, STRIH! POĽSKÁ ARCHITEKTÚRA DNES 54 LEVENTE SZABÓ: PO REGIONALIZME. ARCHITEKTONICKÉ STRATÉGIE V DNEŠNOM MAĎARSKU
56 MATÚŠ DULLA: SUBJEKTÍVNE O DNEŠNEJ ČESKEJ ARCHITEKTÚRE 58 ANDREA BACOVÁ: KRÁTKA SPRÁVA O SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRE
59 JÁN KRCHO: NA VÝCHODE STÁLE IBA TROCHA INAK

INFORMÁCIA
61 CENA ARCH 2013

RECENZIA
64 ONDŘEJ BENEŠ – OLDŘICH ŠEVČÍK: DIALOGY SE SOUČASNÝMI AMERICKÝMI ARCHITEKTY ČILI: OXYMORÓN & PLEONASMUS – TENTOKRÁT SVAZEK II

INÁ KULTÚRA
65 MICHAL LALINSKÝ: DAAD 2013 – KOŠICE A BRATISLAVA
66 MARTIN GSANDTNER: RESITE. MESTO AKO MIESTO PRE ŽIVOT
67 IVANA TLÁSKALOVÁ ZAVILLOVÁ: SPRAVODAJSTVO Z PRAHY
67 IMRO VAŠKO: ARCHITEKTÚRA POHYBLIVÉHO OBRAZU – SPOJENÁ FEDERÁCIA PLANÉT

ENGLISH SUMMARY
68 CURRENT NEWS FROM V4

Převzato z partnerského časopisu ARCH

Klíčová slova: