Novinky a názory / zprávy

Elektrárňa Piešťany – rekonštrukcia industriálnej pamiatky

Co zajímavého se můžete dočíst v listopadovém čísle časopisu ARCH? Nepochybně by neměl ujít vaší pozornosti projekt rekonstrukce elektrárny Piešťany. Přinášíme ukázku z tohoto článku.

Časopis ARCH , 14. 11. 2014

V roku 2008 bola vypísaná študentská súťaž na pamiatkovú obnovu kultúrnej pamiatky a revitalizáciu celého areálu Elektrárne v Piešťanoch. Víťazný projekt sa realizoval v autorskej symbióze študentov M. Ganobjaka a V. Haina so skúsenými architektmi M. Paškom a Z. Zacharovou. Samotný objekt bol postavený v roku 1906 v historizujúcom slohu. V rokoch 1925 – 1926 nasledovala dostavba časti transformátorovne a rozvodne k pôvodnej budove generátorovej haly. Elektrická energia sa tu vyrábala do roku 1945. Základným princípom rekonštrukcie je zachovanie architektonických hodnôt, ktoré reprezentuje zachovaný pôvodný objekt elektrárne s mnohými technologickými časťami a zariadeniami. K hodnotám, ktoré autori pri obnove a dostavbe rešpektovali, patrí dispozičná skladba priestorov, konštrukčný systém a materiálové riešenie, architektonická kompozícia, tvaroslovné riešenie priečelí a zachované prvky stavebného interiéru a technického vybavenia. Dispozičná schéma objektu je racionálna, odráža prevádzkovú schému výroby. V novom návrhu je budova pôvodnej elektrárne konzervovaná, čiastočne adaptovaná na nové funkčné využitie – ako múzeum.

Najvýraznejším zásahom je vytvorenie suterénu pod multifunkčnou halou strojovne, kde vznikajú priestory pre toalety, sklad, vzduchotechniku a najmä sa odkrýva a prezentuje starý obslužný kanál, čím vznikajú zaujímavé prezentácie starých potrubí in situ. Objekt elektrárne je doplnený reverzibilnou sklenenou konštrukciou, ktorá prestrešuje a chráni zachované technické zariadenia na ich pôvodnom mieste a slúži aj ako rozptylový priestor pre návštevníkov viacúčelovej haly. Vzhľadom na to, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, nebolo možné zatepliť fasádu z režného muriva. Ako optimálne riešenie bola vyhodnotená vzduchotechnika v kombinácii s využitím vlastností prirodzenej cirkulácie a solárnych ziskov cez presklenú fasádu. Vytvorilo sa veľké átrium, vďaka ktorému sa môže otvárať hala bez veľkých tepelných strát a prirodzene vymieňať vzduch v rámci prestávok počas kultúrnych podujatí. Pre prípad potreby je v novej vrstve podlahy inštalovaný ekologicky nenáročný odporový kábel. Riešenie rozvíja počiatočnú ambíciu dlhodobo opustený objekt obyvateľom nielen sprístupniť, ale umožniť im aj jeho aktívne využívanie. Nové kultúrno-vzdelávacie centrum návštevníkom ponúka informácie o tom, čo to vlastne energia je, ako sa dá získať, na aké druhy sa môže premeniť. Poskytuje však aj priestory pre iné ako technické kreácie, napríklad výstavy, koncerty či konferencie.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři