Architekti CZ: Ekologie a udržitelnost - 17. díl - Nikitin

Pátek, 28. Srpen 2015 - 0:00
| Napsal:

V posledním díle výběru z knihy Architekti CZ na téma ekologie zakončíme povídání o šetrných a inteligentních stavbách názorem Dimitri Nikitina, který vidí hlavní podmínku správného projektu v ohledu k okolí.

Architekti CZ: Ekologie a udržitelnost - Dimitri Nikitin

Jakou váhu pro vás mají pojmy trvalá udržitelnost a ekologie? Do jaké míry je to samozřejmost a nakolik jde jen o masáž výrobců izolačních materiálů a úsporných technologií?
Udržitelnost by měla vycházet ze zdravého rozumu a chápání kontextů, v nichž domy vznikají. Kontextů časových, místních a sociálních. Pokud autor pracuje s těmito kontexty a rozumí jim, bude jeho stavba podle mého názoru vždycky udržitelná. Je-li na to nabalena spousta dalších nadužívaných pojmů a termínů, odvádí to naopak pozornost od věcí, které jsou podstatné, a to je prosté chápání toho, co se tvoří, kde se to tvoří a v jaké době se to tvoří. Pokud toto nezohledníme a začneme vytrhávat věci z kontextu, jako to dělají právě ty mediální kampaně různých výrobců, vyjde z toho pokroucená realita, která se základní myšlenkou udržitelnosti má jen málo společného.

Jde o základní věci, jako je orientace vůči světovým stranám, natočení vůči převládajícímu směru větru a podobně. To jsou věci, které by měl mít každý architekt vždycky v malíku a dokázat je aplikovat v praxi. Důležité je neustálé sledování toho, co naše činnost způsobí v různých měřítcích. Být si vědom toho, ve kterém měřítku jsme a zároveň jaký bude mít náš zásah dopad na širší okolí i na nejdrobnější detaily.

Text byl převzat z knihy Architekti CZ / 20 rozhovorů, jejíž vznik byl podpořen grantem Studentské grantové soutěže ČVUT v Praze (č. SGS14/085/OHK1/1T/15 - Principy tvůrčí práce současných českých architektů).