Betonové konstrukce 21. století

Čtvrtek, 20. Prosinec 2012 - 22:33
| Napsal:

Cílem publikace „Betonové konstrukce 21. století – betony s přidanou hodnotou“, která vychází ve formě samostatné přílohy časopisu Beton TKS v roce 2012, je oslovit širší publikum.

Fotoalbum: 

Betony s přidanou hodnotou

Cílem publikace „Betonové konstrukce 21. století – betony s přidanou hodnotou“, která vychází ve formě samostatné přílohy časopisu Beton TKS v roce 2012, je oslovit širší publikum, nikoliv jen betonáře, projektanty či technology, ale i architekty, studenty škol stavebního zaměření a veřejnost, a upozornit je na nové, zajímavé, možná i neobvyklé, možnosti konstrukcí postavených z různých typů betonů.

Smyslem speciální přílohy časopisu je nejen přinést nové informace, ale rovněž i ukázat beton, jak může působit, sloužit a vypadat, použije-li se účelně a s rozmyslem. Zaměření na inovativní a vysokohodnotné betony = betony s vysokou přidanou hodnotou bude pro čtenáře určitě zajímavé, protože v této publikaci jsou představeny formou úspěšných realizací z oblasti pozemních staveb a inženýrských konstrukcí. Všechny jsou svým způsobem jedinečné, v jejich návrhu i realizaci se odrážejí estetické názory architekta, technický pokrok inženýrů, projektantů i technologů, a vyjadřují představy, úvahy, diskuze a přístupy všech zúčastněných k naplnění potřeb a požadavků stavebníků.

Publikaci lze zakoupit v redakci Beton TKS. Objednávku s fakturačními údaji je možné zaslat e-mailem na adresu: predplatne [at] betontks.cz.
Případné dotazy volejte na tel.: 602 839 429. 
Cena publikace včetně DPH je 190 Kč.

 
 
 

OBSAH

Téma | Topic
– Vysokohodnotné betony – úvod a poznámky k možnostem jejich aplikace | High Performance Concrete – introduction and comments on possibilities of its application
Jan L. Vítek 006

Vysokopevnostní betony a UHPC | High performance concrete and UHPC
– Vysokohodnotný beton – aktualizace v roce 2011 | 
High Performance Concrete (HPC) – Revised in 2011
Pierre Claude Aïtcin, Vlastimil Bílek 010
– Konstrukce využívající vysoko­pevnostní beton | Structures utilizing high-strength concrete
Jiří Stráský 020
– Vysokopevnostní betony a UHPC | High strength concrete and UHPC
Jan L. Vítek, Robert Coufal 042
– Vývoj ultra vysokohodnotného betonu (UHPC) na bázi surovin dostupných v ČR | 
Development of ultra high performance concrete (UHPC) on the basis of raw materials available 
in the Czech Republic
Jiří Kolísko, Jan Tichý, Milan Kalný, Petr Huňka, Petr Hájek, Vladislav Trefil 050
– Fasády z UHPC – betonové „závoje“ | UHPC facades – concrete “veils”
Jana Margoldová 058
Vláknobeton | fibre reinforced concrete
– Vláknobeton | Fibre reinforced concrete
Peter JM Bartoš 068

Stříkaný beton | Sprayed concrete
– Darwinovo centrum Přírodovědného muzea v Londýně, 2. fáze projektu | Darwin centre Phase Two, Natural History Museum, London
Ed Clark, Ed Newman-Sanders 078

Barevné betony | coloured concrete
– Barevné betony | Coloured concrete
Jana Margoldová 090
– Jak se sny o létání staly skutečností | How the dream of flying came true 096
– Spojení architektury a přírody | The link between architecture and nature 102

Lehké betony | LIGHTWEIGHT CONCRETE
– Lehký beton | Lightweight concrete
Michala Hubertová 106
– Energeticky úsporný monolit z barveného lehkého betonu | Low-energy monolite of coloured leightweight concrete
Ragnhild Klußmann, Peter Koppe, Alexander Paatsch, Maik Dostmann 120
– Čerpaný vysokohodnotný lehký beton pro most Raftsundet, severní Norsko | Pumping of high performance lightweight concrete for the Raftsundet bridge, Northern Norway
Jan-Eirik Nilsskog, Rolf Valum, Kenneth S. Harman 126

Těžké betony | heavy concrete
– Těžké betony a speciální stínící betony | Heavy concrete and special shielding concrete
Leonard Hobst, Jan Jašek, Lubomír Vítek 134

– Index 141
– Sponzoři publikace 142