ERA21 02/2012 - Dosáhnout lepší kvality

Úterý, 24. Duben 2012 - 2:00
| Napsal:

I přes několik dílčích úspěchů prezentovaných v tomto čísle je průměrná kvalita veřejných investic v oblasti stavění a územního plánování u nás stále nízká.

Vysoká politika, nízké zájmy, boj o přežití, vzletná slova, stohy papírů, tvrdá práce, pokřivené charaktery, předražené zakázky, ušlechtilé cíle, trestní oznámení... Svět eurodotací je nemilosrdný. Právě teď je čas začít sklízet architektonickou úrodu tzv. prvního programového období 2007–2013. V síti nám uvízlo několik výjimečných „kousků“, které naleznete v tomto čísle časopisu ERA21. Také se s vámi podělíme o čerstvé zkušenosti architektů a investorů, kteří se nebáli promluvit kriticky do médií. Jim všechna čest.

Vážení čtenáři, vážené čtenářky, inspirativní čtení vám přeje Osamu Okamura, šéfredaktor.

Dosáhnout lepší kvality

David Mareš

I přes několik dílčích úspěchů prezentovaných v tomto čísle je průměrná kvalita veřejných investic v oblasti stavění a územního plánování u nás stále nízká. Příčiny jsou především dvě: nedostatečné posuzování smysluplnosti investičních záměrů a zadávání zakázek na projekční služby na základě kritéria nejnižší ceny. Představa, že kvalitní a dlouhodobě hospodárné dílo může vzniknout tímto způsobem, se ukázala jako mylná.

Fondy evropské unie jsou veřejné peníze. Při jejich správě by měl být zájem o nejvyšší kvalitu a hospodárnost na prvním místě. Právě takový způsob zadání veřejné zakázky na architektonické služby nabízí soutěž o návrh. Vyhlašovateli umožňuje vybrat nejlepší řešení a v navazujícím tzv. jednacím řízení bez uveřejnění sjednat obchodní podmínky. Soutěžícím i zadavatelům dává tento postup záruku transparentního průběhu a kompetentního posouzení návrhů. Hodnotí se v ní nejen architektonická kvalita, ale i hospodárnost nebo jiná kritéria; záleží jen na vyhlašovateli, jaká si stanoví. Dohledem nad soutěžemi o návrh je již dvacet let zákonem pověřena Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, nově též Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Soutěže, které nejsou komorou schváleny, nejsou regulérní.

Česká komora architektů se účastní jednání týkajících se programového období kohezní politiky EU 2014–2020 s cílem prosadit soutěž o návrh do pravidel udílení dotací. Tato snaha je zcela v souladu s naléhavým požadavkem Evropské komise na zvýšení efektivity další vlny kohezních fondů.

Měli bychom se rychle chytit za nos!

OBSAH časopisu ERA21 2/2012

5 editorial / Gabu Heindl /

6 aktuality

8 recenze

12 průvodce – Lipsko aktuálně! – Anne König

14 intro – Evropský parlament – Martin Kollár

16 téma – Evropské fondy v české realitě – Jiří Fiala

20 realizace – Vědecké informační centrum a univerzitní knihovna v Katovicích – Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski / hs99 /
24 realizace – Kodályho centrum – koncertní sál v Pécsi – Tamás Fialovszky, Richard Hőnich, Ferenc Keller, Benedek Sólyom / Építész Stúdió /

28–59 diskuze – Euroarchitektura očima architektů a investorů

30 realizace – Památková obnova vily Tugendhat v Brně – Marek Tichý, Ivan Wahla, Tomáš Rusín, Milan Rak, Petr Řehořka / Sdružení pro vilu Tugendhat /
36 realizace – Dostavba vstupu Chmelařského muzea a Chmelový maják v Žatci – Pavel Huml, Jiří Vaníček, Petr Bažant
42 realizace – Hvězdárna a planetárium Brno – Martin Komárek, Alena Stehlíková, Martin Rudiš / Rudiš-Rudiš architekti /
48 realizace – Přístavba alternativní scény Divadla loutek v Ostravě – Petr Hájek, Gabriela Minářová, Bronislav Stratil
54 realizace – Tělocvična v areálu Tyršova stadionu v Opavě – David Wittassek, Jiří Řezák / QARTA architektura /
60 realizace – Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, celek I – Vít Branda, Michal Fišer, Štěpán Špoula

64 idea – Budovy centrálních bank – Jakub Špaňhel

72 trendy

80 příloha – Vliv prosklených ploch a jejich stínění na tepelnou bilanci rodinných domů s odlišnými parametry – Kateřina Sojková
86 příloha – Zábradlí v architektuře pohledem statika – Hana Gattermayerová
96 příloha – Alternativy zajištění vizuálního komfortu vnitřního prostředí staveb – Petr Suchánek
106 příloha – Jarní Stavební veletrhy Brno – Jana Tyrichová
107 příloha – 17. ročník mezinárodní Studentské soutěže XELLA má vítěze
 

Klíčová slova: