Káznice na cejlu o krok blíž kreativnímu centru

Pondělí, 13. Březen 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Kancelář architekta města Brno, o.p.

Vybudování Kreativního centra Brno v objektu bývalé Káznice je jedním ze strategických projektů města Brna, a proto u něj nechybí Kancelář architekta města Brna (KAM). Objekt Káznice byl 28. listopadu 2016 prohlášen za kulturní památku, což vyvolalo potřebu prověření možností a rozsahu stavebních zásahů do objektu a určení limitů a způsobů památkové ochrany. KAM tedy ve spolupráci s firmou SAURA zpracovala studii limitů památkové ochrany Kreativního centra Brno.

V roce 2014 Jihomoravské integrační centrum vypracovalo studii proveditelnosti Kreativního centra Brno. Dalším krokem mělo být vyhlášení architektonické soutěže na celý areál, aby bylo možné zpracovat projektovou dokumentaci, která měla městu umožnit dotaci na realizování stavby v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezitím byl však objekt věznice s kaplí Nanebevzetí Panny Marie zpamátněn.

KAM proto, na základě rozhodnutí Rady města Brna, ve spolupráci s Oddělením strategického plánování magistrátu začala v listopadu 2016 pracovat na tzv. studii limitů památkové ochrany. „Ta má za cíl prověřit objekt z hlediska podmínek stanovených ministerstvem kultury a navrhnout možnosti a rozsah zachování stávajících prvků a stavebních celků, rozsah a možnosti stavebních úprav objektu tak, aby byl schopen plnit funkci kreativního centra,“ popisuje zadání architekt David Mikulášek, vedoucí oddělení Veřejného prostoru KAM.

Na základě výběrového řízení mohla firma SAURA, s.r.o. v lednu 2017 začít studii zpracovávat. KAM se spolu s Odborem památkové péče magistrátu a Národním památkovým ústavem v Brně účastnila průběžných konzultací, a k datu 28. února je studie hotová.

Studie stanovila rozsah a formy doplnění chybějících architektonických prvků, rozsah odstranění nepůvodních či pozdějších přístaveb nebo formy opravy stávajících střech. Nyní dojde na prověření konkrétních dopadů studie na projekt Kreativního centra a zajištění vyjádření památkářů. Poté bude následovat stanovení konkrétního programu areálu a výběrové řízení zpracovatele projektové dokumentace.

„Studie neměla za cíl hledat budoucí využití areálu, které vzhledem k historii a rozsahu bude zahrnovat i jiné prostory než prostory pro kreativní průmysl. Zvažuje se například i částečná funkce muzejní. Zpamátnění areálu ovlivnilo významně harmonogram projektu, na plánovou architektonickou soutěž, pokud město chce získat dotaci na stavbu, už nezbývá čas,“ doplňuje ke studii ředitel KAM Michal Sedláček.