Kulturní fabrika Světovar - rok do otevření

Pátek, 21. Březen 2014 - 10:14
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Za rok se v Plzni na Slovanech otevře bývalý pivovar a pozdější armádní areál, kde v rámci projektu Evropské hlavní město kultury 2015 vzniká moderní kulturní a společenské centrum. Takzvaná „Kulturní fabrika Světovar“ bude disponovat čtyřmi víceúčelovými sály, kavárnou, zkušebnami, tvůrčími ateliéry, administrativními prostory i rezidenčními byty pro umělce.

Kulturní fabrika Světovar - Plzeň - vizualizace exteriéru © Helika, a.s.
Fotoalbum: 
Kulturní fabrika Světovar - Plzeň - vizualizace exteriéru © Helika, a.s.
Kulturní fabrika Světovar - Plzeň - vizualizace exteriéru © Helika, a.s.
Kulturní fabrika Světovar - Plzeň - vizualizace interiéru © Helika, a.s.
Kulturní fabrika Světovar - Plzeň - vizualizace interiéru © Helika, a.s.
Kulturní fabrika Světovar - Plzeň - provozní schéma © Helika, a.s.

V tuto chvíli panuje v areálu čilý stavební ruch. V první fázi se činí hlavně demoliční technika, která odstraňuje nepotřebné vojenské přístavby a očišťuje hrubou stavbu. Veškeré práce probíhají v plánovaném termínu. „Na stavbě se provádí demolice, odstraňují se přístavby a staré střešní krytiny, bourají se vnitřní příčky. Obnažují se nosné prvky, zbavují se nevyhovujících nátěrů a nečistot, tak aby byl zachován památkový charakter. Základy se zabezpečují formou tryskové injektáže,“ přibližuje Jana Terčová z Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

Světovar se stane jedním z klíčových dějišť programu Evropského hlavního města kultury v roce 2015 a dál. „Prostor pojímáme jako kulturní fabriku, ve které se bude potkávat kultura, rozvoj tvůrčího podnikání i spolkový život obyvatel Slovan a celé Plzně. Našimi hlavními tématy je propojování umění a businessu v rámci kreativního inkubátoru, práce s veřejným prostorem prostřednictvím architektonické dílny a využívání tvůrčích uměleckých rezidencí, což je ideální nástroj pro dlouhodobé pobyty zahraničních umělců. Vize se momentálně snažíme naplnit intenzivním jednáním a pro každé z témat oslovujeme zahraniční sítě a partnery. Máme již také poměrně jasnou představu o podobě interiérů a připravujeme jejich konkrétní využití. V těchto dnech probíhají schůzky s potenciálními uživateli, kteří zde chtějí pořádat jednorázové akce, pronajímat si ateliéry nebo se plánují zapojit do kreativního inkubátoru. Počítáme samozřejmě i se zapojením místní komunity, bude tu místo pro dětské divadlo, seniorský klub nebo komunitní zahradu, plzeňští včelaři plánují na střeše umístit úly a připravit praktické přednášky o včelaření. V pravidelné nabídce budou divadelní dílny, kurzy animace nebo školička akrobacie,“vyjmenovává programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko. „Mezi tradiční akce, které by se zde měly v příštím roce odehrát, patří Mezinárodní festival divadlo nebo Tanec Praha. Těšit se můžete také na akce nové, za něž lze jmenovat například Festival nového cirkusu nebo Festival mimoevropských kultur, který bude o víkendech představovat umělce a kulturu z celého světa," doplňuje Jiří Sulženko.

„Věřím, že se Světovar stane centrem evropské kultury v Plzni, ale nejen to. Kromě kulturního zázemí poskytne prostory pro spolkové aktivity místních obyvatel. Ze zkušeností v zahraničí víme, že podobná centra dokáží být finančně soběstačná, pokud se správně nastaví jejich provozní model. Kultura dnes umí vytvářet peníze například v oboru tzv. kreativních průmyslů,“ uvádí plzeňský primátor Martin Baxa.

Příběh Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015

V roce 2008 se Plzeň rozhodla přihlásit do soutěže o právo užívat titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2015. Ve vyrovnaném finále v roce 2010, ve kterém se rozhodovalo už jen mezi dvěma kandidáty, porazila Plzeň Ostravu o pouhý jeden hlas. Od října 2010 pak existuje společnost Plzeň 2015 o.p.s., kterou založilo město Plzeň, aby připravila program pro rok 2015. Projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 je podporován Ministerstvem kultury ČR.

Témata projektu Plzeň 2015

Umění a technologie

- Odkaz Adolfa Loose
- Kreativní inkubátor na Světovaru
- Sezóna nového cirkusu a tance: 20 představení po celý rok

Vztahy a city

- Zahrada Jiřího Trnky
- Od loutky k virtuální realitě

Příběhy a prameny

- 9 týdnů baroka: pouti, cesty, stezky, ohrožené a zaniklé kostely
- Světovar a industriální dědictví
- Slavnosti svobody 70 let konce druhé světové války
- Průvodce po Plzni a paměťové projekty

Tranzit a menšiny

- Světovar jako dům evropských kultur

- Projekty ve spolupráci s bavorskými partnery

- Historické a poutní cesty regionu

- Autobus 2015

- Bohumír Lindauer– výstava portrétů Maorů v Západočeské galerii