Martin Barry - slavný přes noc

Úterý, 2. Červenec 2013 - 0:00
| Napsal:

Úterky v červenci budou patřit rozhovorům. Dnes začínáme s Martinem Barrym, ředitelem a zakladatelem festivalu reSITE, který letos proběhl ve dnech 19. 6. - 23. 6.

Fotoalbum: 

Jak byste stručně popsal reSITE člověku, který o něm nikdy neslyšel?

reSITE je neziskový startup projekt. Jednoduše řečeno, jde o mezinárodní platformu pro výměnu kolaborativních myšlenek, s cílem učinit města více obyvatelná a konkurenceschopná. Obyvatelná; protože se zabýváme zkvalitňováním veřejného prostoru a nábřeží, a také alternativními strategiemi pro dopravu. Konkurenceschopná; protože město navržené pro pěší, s více stromy, cyklostezkami a parky představuje model města 21. století, ve kterém lidé chtějí žít. Kolaborativní; protože pěstujeme dialog mezi oblastmi designu, financí, politiky a komunitou. Na ty všechny je totiž třeba brát zřetel při úvahách o budoucím vývoji měst.

Podporujeme městské správy v iniciování otevřených a transparentních plánovacích procesů, které navrhují inovativní řešení v oblasti městského designu. Věříme, že budoucnost měst střední a východní Evropy, jako je Praha, závisí na generaci dnešních mladých inovátorů, kteří mají nekonečný potenciál uspět, vezmou-li městské plánování do vlastních rukou a vytvoří města, kde je radost žít, pracovat a hrát si blízko centra.

Chceme motivovat občany a obchodní sféry k formování pracovních skupin, které budou nutit politiky k moudřejším rozhodnutím a budou požadovat udržitelný přístup k územnímu plánování v mezinárodním kontextu. Jinak totiž hrozí, že města jako Praha zůstanou uzavřená do sebe a nebudou soutěžit s městy sousedními.

reSITE 2013 je téměř u konce. Jaké jsou vaše pocity a dojmy?

Cítím se velmi povzbuzen. Vyprodaná konference ukazuje, že jsme byli vyslyšeni. Odezva byla nesmírně pozitivní, protože jsme první a jediní, kdo se zabývá územním plánováním a formováním veřejného prostoru ve smyslu mezinárodní spolupráce. Myslím, že je zde velký potenciál podnítit změny. Také cítím podhoubí pro podporu těchto změn. ReSITE vznikl přibližně ve stejné době, jako byl v Praze iniciován nový metropolitní plán. To je důležité, protože osoby zapojené do jeho formování se začínají odkazovat na témata, jimiž se reSITE zabývá, a která tedy plán mohou ovlivnit.

Mám dojem, že jsme narazili na řeku latentní energie mladých lidí a inovativních zástupců podniků, kteří nebudou čekat, až jejich labilní politický systém prosadí změny. Mládí a silná podnikatelská konsorcia změny vynutí. Toto je demokracie v práci, konkrétně demokracie s cílem vytvořit obyvatelná a konkurenceschopná města.

Jak byste srovnal letošní festival s loňským?

reSITE 2012 byl naprostý experiment. Vůbec jsme netušili, zda lidé vůbec přijdou! Byli jsme překvapení a téměř vyprodali konferenci pro 400 lidí. Na doprovodný program přišli tisíce. To vše s mediální propagací spuštěnou méně než měsíc před začátkem festivalu. Loni to bylo jako horečka – alespoň pro nás, organizátory. Myslím, že lidé to pochopili, že chceme, aby městský design byl víc cool.

Letos jsme věděli, že jsme se stali populární doslova přes noc a byli jsme si vědomi nebezpečí, budeme-li růst příliš rychle a dělat příliš mnoho. Tematické zaměření konference bylo letos více relevantní pro daný region. Také jsme měli více a kvalitnější řečníky pro každé téma. Ve vyprodaném konferenčním prostoru bylo extrémně horko, ale lidé neodešli, poslouchali a reagovali, jak trefně poznamenal Jan Macháček ve svém článku pro Respekt.

Doprovodný program 2013 byl menší senzací než v roce 2012, ale podařilo se nám aktivovat Karlovo náměstí úplně novým druhem veřejné události, což je s ohledem na budoucí vývoj města velmi pozitivní. A lidé, kteří přišli měli opravdu zájem k tomu přispět. Celkově vládla intimnější atmosféra, také díky opravdovému zaujetí hostů.

Jaké jsou, z hlediska festivalu, vaše vize do budoucna?

Kolem roku 2050 bude 7 z 10 lidí na světě žít ve městech a města budou tvořit více než 80% světového HDP. Ve světě dochází k rychlé urbanizaci, což generuje také větší soutěživost. Do roku 2025 budou města ve východní Evropě a Severní Americe stále nejvíce konkurenceschopná na světě. Většina lidí se domnívá, že nejvíce konkurenceschopná jsou velká města, avšak konkurenceschopná mohou být všechna města bez ohledu na velikost. Například Curych (1,4 mil.) je jedno z 10 nejvíce konkurenceschopných měst světa vedle megalopolí jako je Tokio (37 mil.) a New York (18 mil.). reSITE chce pomoci městům střední a východní Evropy aplikací soudobých principů plánování s cílem vytvořit sídla, která budou více obyvatelná. Chtějí se lidé přistěhovat do vašeho města? Pokud ne, proč?

reSITE 2014 se bude konat v červnu 2014 v Praze. Pravděpodobně se uskuteční jen konference a jedna inovativní veřejná akce, kterou naplánujeme a budeme avizovat během následujících měsíců. Předprodej na konferenci nejspíš začne v září. Věříme, že statutární město Praha bude v příštím roce nakloněno blízké spolupráci. Také začínáme hledat ekonomické instituce, pro finanční podporu akce.

Jak asi víte, právě jsme ukončili soutěžní workshop na návrh budoucího reSITE pavilonu vedený Cecilem Balmondem a jeho týmem. Vítězný návrh bude dopracován do finální podoby a budeme hledat prostředky k jeho výstavbě.

Máme v plánu cestovat s tímto pavilonem do dalších měst v regionu střední a východní Evropy a pořádat zde konference a festivaly. Už máme 4-5 měst, která projevila zájem a během léta s nimi budeme vyjednávat detaily.

Jsme na neuvěřitelně vzrušující křižovatce. Máme velký potenciál pro expanzi. S dvěma úspěšnými akcemi za námi začnu s propagací reSITE na mezinárodní úrovni. Letos jsme si uvědomili, že jsme jediná mezinárodní organizace na světě, zaměřující se na tato témata. To je skvělé, protože můžeme upoutat pozornost nejlepších řečníků světa. Věříme, že i v budoucnu budeme schopni zajistit dostatek finančních prostředků. 

Jako mladý startup stále potřebujeme spoustu podpory. Takže hledáme mladé, inteligentní lidi, kteří nám chtěji pomoci se prosadit. Také potřebujeme inovativní podnikatele a politiky, kteří se za nás postaví. Dost možná stojíme u zrodu něčeho velkého.

MARTIN BARRY je bývalý Fulbrightův stipendista, který v letech 2011 – 2012 působil jako lektor krajinné architektury na Fakultě architektury Českého Vysokého Učení Technického v Praze. Je členem Design Trust for Public Space v New Yorku a společníkem v architektonickém studiu W Architecture and Landscape Architecture v New Yorku. Martin vede rozsáhlé krajinářské a urbanistické projekty a vždy pracuje v multi-disciplinárních týmech. Pracuje na projektech v New Yorku, Saudské Arábii, Číně, Spojených Arabských Emirátech, Haiti a Mexiku. Ve svém oboru patří mezi vedoucí osobnosti. Specializuje se na veřejné prostory, nábřeží, univerzitní areály a obnovu multifunkčních městských resortů, územních plánů, městských standardů s klíčovými designéry jako například Enrique Norten, Rada Pelli a Michael Sorkin. V souvislosti se samosprávami a soukromými investory (královská rodina v Saudské Arábii) půsoví jako poradce pro městský design.

Martin vnímá krajinnou architekturu jako smysluplný způsob utváření budoucnosti a přeměňování cest, jakými lidé přichází do kontaktu s ekologií a kulturou v městských veřejných prostorech. Věří, že promyšlený a dobrý urbanismus vyžaduje vizionářské a jasné vedení a živou mezioborovou komunikaci. Jeho cílem je pomoci městům být více konkurence schopnými s promyšleným přístupem k městskému designu, který je založen na spolupráci.