Nová budova ZŠ Dobřichovice od Šafer Hájek Architekti vstupuje do závěrečné fáze výstavby

Pátek, 2. Květen 2014 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Již tento podzim, v novém školním roce 2014/2015, začne Dobřichovicím sloužit novostavba základní školy. Architektem projektu je ateliér Šafer Hájek Architekti a investorem město Dobřichovice.

Šafer Hájek Architekti - ZŠ Dobřichovice - vizualizace
Fotoalbum: 
Šafer Hájek Architekti - ZŠ Dobřichovice - foto © Edifice
Šafer Hájek Architekti - ZŠ Dobřichovice - vizualizace
Šafer Hájek Architekti - ZŠ Dobřichovice - vizualizace
Šafer Hájek Architekti - ZŠ Dobřichovice - vizualizace

Novostavba vzniká na místě starého křídla současné budovy školy, kde stával bývalý školnický domek. Ve třípodlažní stavbě vznikne 12 nových tříd, 5 kabinetů, nová sborovna, relaxační plochy a zázemí pro výuku. Aby byl zajištěn plynulý provoz školy, budou obě budovy propojeny.

„Nová budova školy je moderní stavbou, která však přirozeným způsobem a bez zbytečné dominance doplňuje okolní domy malého města. Při pohledu z ulice zaujme jednoduchými liniemi akcentovanými přírodním materiálem ze dřeva v kontrastu s bílou fasádou a širokými okny. Na straně budovy, která sousedí s relaxační zónou s parkovou úpravou, zaujme kolemjdoucí výrazný prvek hodin, které pomyslně odrážejí pravidelnost školního života,“říká Ing. Jan Horčička, ředitel společnosti, která se kromě jiného podílela na projektovém řízení a přípravě zadávací dokumentace ZŠ Dobřichovice.

Výstavba nové budovy byla zahájena na konci roku 2012. Jak dodává starosta Dobřichovic Ing. Michael Pánek: „Současná budova školy již kapacitně nestačila nejenom počtu žáků, ale ani moderním formám výuky. Proto věřím, že s novým školním rokem zahájí město Dobřichovice i díky této novostavbě novou dimenzi vzdělávání, kterou ocení žáci, jejich rodiče a vyučující.“

Klíčová slova: