Obyvatelé Litomyšle se vyjadřovali k obnově nábřeží

Středa, 27. Červen 2012 - 2:00
| Napsal:

Zvláštní pracovní skupina, podrobné dotazníkové šetření, několik workshopů pro veřejnost i originální výtvarná dílna pro děti postupně vykreslují ideální představu obyvatel Litomyšle o podobě nábřeží řeky Loučné.

Lokalita v samém centru města projde během následujících let revitalizací díky podpoře nadace PROMĚNY. Podle lidí by chystaná obnova nábřeží měla co nejvíce podtrhnout přírodní potenciál místa.

Projekt litomyšlské radnice si klade za cíl celkovou kultivaci zeleného prostranství v lokalitě Vodní valy a maximální zpřístupnění řeky Loučné. Tento záměr v loňském roce uspěl v grantové výzvě nadace PROMĚNY, a Město Litomyšl tak na jeho realizaci získalo zcela ojedinělou formu podpory. Její součástí je i místní šetření, které nyní podrobně mapuje požadavky a potřeby litomyšlských obyvatel.

„Zapojení lidí do procesu postupné přeměny místa je důležitou součástí projektů, kterým poskytujeme podporu. O participaci se často mluví, málokdy však s konkrétní představou, jak ji realizovat. V Litomyšli chceme různými příklady ukázat, že se komunikace s lidmi městům vyplatí a že nabízí skrytý potenciál,“ vysvětluje Jolana Říhová z nadace PROMĚNY. „Úvodní fáze zapojení veřejnosti, v rámci které zkoumáme vztah místních lidí k řešené lokalitě, je zcela zásadní pro celkovou úspěšnost projektu. Neméně důležité jsou ale také další aktivity, díky nimž může místní komunita do procesu postupné proměny prostranství průběžně vstupovat. Formy jsou různé, cíl je stejný – funkční městský prostor, který reflektuje potřeby skutečných lidí.“

S prováděním sociologického šetření a zpracováním získaných podnětů od veřejnosti v Litomyšli pomáhá nezisková organizace Agora Central Europe. Od začátku letošního roku, kdy se projekt Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli připravuje, se uskutečnilo několik setkání pracovní skupiny: zástupců místní radnice, škol, neziskových organizací, zájmových sdružení i rodin s dětmi nebo seniorů. Ze společných jednání vzešla mimo jiné formulace dotazníku, jehož prostřednictvím mohli následně během května všichni obyvatelé Litomyšle vyjádřit své podněty k řešení nábřeží. Tuto možnost využilo kolem 420 respondentů.

 

Další podněty vzešly z workshopů určených pro studenty středních škol a pro zástupce zájmových skupin místních obyvatel. Účastníci workshopů se zabývali výhodami, nevýhodami, potenciálem a riziky budoucího využití území. Společně se rovněž pokusili popsat vizi nové podoby nábřeží. Z dosavadních zjištění vyplývá, že lidé si na místě cení především jeho přírodního charakteru a přáli by si jej zachovat.

„Odborně zpracované výstupy z místního šetření představíme obyvatelům Litomyšle po prázdninách, kdy je plánováno veřejné projednání projektu,“ doplňuje Jolana Říhová.

Podněty získané od obyvatel Litomyšle a zpracované do souhrnné zprávy se rovněž stanou součástí soutěžních podkladů pro architekty, kteří budou v příštím roce navrhovat řešení rozvoje nábřeží.

Příležitostí k seznámení se s projektem obnovy nábřeží řeky Loučné byla v sobotu 9. června také výtvarná dílna s názvem „Město je karneval“. Nadace PROMĚNY ji připravila ve spolupráci s výtvarníkem Janem Pfeifferem. Akce se uskutečnila v rámci širšího programu pro veřejnost, díky kterému kterým se Litomyšl zapojila do Víkendu otevřených zahrad. Dílna „Město je karneval“, spojená s výtvarným tvořením a tancem, netradiční formou přiblížila rodinám s dětmi principy tvorby městského prostředí. Návštěvníci akce se rovněž mohli vyjádřit k projektu Nábřeží řeky Loučné formou zápisu do „knihy proměn“. Úryvek z jednoho z nich vystihuje skutečnost, že místní chystané oživení nábřeží vítají: „Děkuji moc za tento nápad. Oceňuji všechny, kteří do tohoto projektu vkládají své myšlenky a s vírou v dobrou věc je realizují.“

Proměna nábřeží řeky Loučné v Litomyšli se připravuje od začátku letošního roku. Na příští rok je plánována architektonická soutěž na návrh řešení území. S podporou nadace PROMĚNY, která zahrnuje i grant do výše 25 mil. Kč na realizaci vybraného návrhu, bude proměna v Litomyšli dokončena na přelomu let 2015 a 2016.

Další podrobnosti o projektu na

www.nadace-promeny.cz