Památky a mrakodrapy, to bylo hlavní téma diskusního večera Architekti CZ v Olomouci

Úterý, 18. Říjen 2016 - 8:28
| Napsal:

Vlado Milunić, Marek Štěpán, Jan Šépka, Szymon Rozwalka, Ondřej Chybík a historička a památkářka Martina Mertová se ve čtvrtek 13. 10. sešli v olomouckém Divadle hudby na večeru Architekti CZ. Na pořadu byla diskuse o vstupu architekta do historických center měst a především v souvislosti s aktuální situací kolem plánované výškové stavby Šantovka Tower i otázka výstavby výškových staveb v městských centrech.

Diskusní večer Architekti CZ v Olomouci – foto © Roland Szabo
Fotoalbum: 

Téma „Architektura – historismus nebo novotvar“ bylo v první polovině uchopeno v diskusi nad vztahem architektů a památkářů. Díky tomu, že jednou z diskutujících byla Mgr. Martina Mertová, která má za sebou mimo jiné i dvouleté působení právě v roli památkářky, bylo možné výpovědi architektů okamžitě doplnit i pohledem z „opačné strany barikády“.

Jednohlasý stesk nad tím, že neexistuje žádná metodika, která by názory památkářů sjednotila a architekti by tak mohli předvídat, jak postupovat, aby jejich návrh „prošel“, Martina Mertová sice potvrdila, ale zároveň upozornila na to, že památkáři se především snaží chránit historické části měst před nekalými úmysly ziskuchtivých spekulantů a zároveň berou za svou povinnost poučovat investory, kteří si často neuvědomují vážnost svých záměrů, což s sebou zároveň nese i fakt, že tyto vzdělávací tendence se někdy snaží aplikovat i na architekty, u kterých se taková snaha může setkat s nevolí.

Po přestávce, během níž se mohli diváci i hosté občerstvit a setkat se k neformální konverzaci, přišla druhá polovina večera, která se nesla v duchu otázky, proč se hnutí Za krásnou Olomouc tolik snaží bojovat proti výstavbě tzv. věže Šantovka Tower. Výsledný názor by se dal stručně popsat větou Marka Štěpána: „Je to jakási převaha investičního záměru nad architekturou a zdravým rozumem.“ Stavba třetí výškové budovy vyvolává u jejích odpůrců obavy především proto, že předchozí dvě se bohužel příliš nepovedly. Hlavním důvodem negativních postojů je však skutečnost, že stavba má díky různým výjimkám a ústupkům ze strany vedení města vzniknout na území ochranného pásma památkové zóny, kde platí přísná kritéria, podle nichž by nová stavba neměla přesáhnout výšku okolní zástavby, zatímco plánovaná věž ji má překročit dokonce několikanásobně.

V průběhu debaty pak vykrystalizovaly dva názory – jeden, který zastávala především Martina Mertová, tedy že stavba dané výškové budovy nemá pro Olomouc žádný přínos, a naproti tomu názor několika architektů, především té mladší generace, že výškové budovy jsou z hlediska budoucího vývoje směrem k zahušťování měst nevyhnutelné a bylo by krátkozraké se jejich výstavbě programově bránit. Pro jistotu následovalo ještě hlasování publika o tom, zda by se stavbou Šantovka Tower diváci souhlasili, kdyby ji navrhoval Frank Gehry, ale podle nízkého počtu zvednutých rukou by ani tato skutečnost nezměnila většinový názor přítomných diváků.

Doufáme, že tento večer přispěl opět k přiblížení profese architekta s veřejností a také že všem zúčastněným přinesl odpovědi na jejich otázky. Kromě toho však také odkryl i nečekané otázky nové, o kterých bude možné diskutovat zase při některém z dalších večerů Architekti CZ, které se budou konat 10. 11. v Plzni, 1. 12. v Brně a 9. 12. v Praze.