Stavba roku 2016 představila nejlepší české realizace

Sobota, 15. Říjen 2016 - 10:30
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

V letošním roce oslavila soutěž Stavba roku již 24. ročník. Na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury, které se konalo 13. října 2016, proběhlo vyhlášení 6 titulů Stavby roku, 12 Zvláštních cen, soutěže Zahraniční stavba roku, titulu Urbanistický projekt a také Ceny veřejnosti. Vyhlášením výsledků se otevřel další ročník, nově s oslavou stavby čtvrtstoletí.

Stavba roku 2016 // METROPROJEKT Praha a. s., SATRA, spol. s r. o., PUDIS a. s., Městský okruh / Tunelový komplex Blanka, Praha – foto © ABF, a. s.
Fotoalbum: 

Soutěžící stavby byly různorodé nejen velikostí, ale i svou typologií. Nejvíce přihlášených staveb bylo určeno pro bydlení a komerční využití, dále pro vzdělávání, stejným poměrem se účastnila muzea a kulturní instituce, silně zastoupeny byly i dopravní stavby. Porotci hodnotili i inženýrské stavby, sportoviště, vinařství a budovu pro výzkum. Pestrost skladby letošních soutěžních děl byla pro hodnotitele výzvou. Jak se může vedle sebe poměřovat moderní velká kancelářská budova a drobná kaple nebo zvonička? V soutěži Stavba roku může – kvalitou.

Odborná porota, a nově i Sbor expertů, věnovali pozornost jejich estetickému a prostorovému ztvárnění a umístění do konkrétního prostředí, architektonickému vyznění. Stejná péče při hodnocení byla věnována i konstrukčnímu řešení, inovativnosti a provedení stavby.

„Letošní přehlídka dosáhla v celkové hodnotě stavebních prací výše 50 miliard 227 milionu Kč a o 7 miliard překonala loňský rekord. To představuje cca 1/5 hodnoty všech dokončených stavebních prací v České republice v uplynulém roce,“ doplňuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR – Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku, a dodává: „Již od loňského ročníku je vidět významný nástup nových technologií. Jednou z nich je BIM (Building Information Modeling), metoda racionalizace návrhu a realizace stavby pro všechny účastníky stavebního procesu s využitelnou komplexní dokumentací i při vlastní výstavbě. Letos bylo zpracováno 14 staveb s metodou BIM, což je téměř 22% z přihlášených děl a dvakrát více než vloni. Nová cena Nadace architektury a stavitelství a CZ BIM je proto prvním veřejným oceněním nastupující změny. Je potřeba konstatovat, že tento trend je zatím posouván především soukromou sférou.“

Zvláštní ceny hodnotí kritéria zdůrazňující hlediska ekologická, energetická, urbanistická, materiálová, ekonomická a podnikatelská, technologická, typologická a společenská a jsou vždy ovlivněny i rozhodnutím partnera soutěže, jenž s danou cenou spojil své jméno.

Předsedkyně poroty, Doc. Ing. Arch. Radomíra Sedláková, CSc., komentuje: „Porotci se ve výběru staveb do druhého kola se Sborem expertů lišili ve třech stavbách – ale bylo skoro s podivem, že jen ve třech, a ne více. Vždyť porota má za úkol hodnotit všechny stránky staveb, experti jednotlivých oborů mohou sledovat jen svá hlediska, a tak k rozdílům dojít téměř musí. Nicméně se dá takový soulad považovat za důkaz, že kvalita vybraných staveb není ani subjektivní, ani náhodná.“

Novinkou spojenou se soutěží Stavba roku je také to, že soutěžící letošního ročníku a tří předchozích, mohou přihlásit výrobky, které použili na svých stavbách do ZNÁMKY KVALITY 2017.

„V roce 2017 se bude konat nejen další ročník soutěže, ale i oslava stavby čtvrtstoletí. Při přípravách čerpáme z celého archivu soutěže Stavba roku, ale budou se moct přihlásit i jiné stavby,“ komentuje novinky MgA. Petra Miškejová, manažerka soutěže, a doplňuje: „Představíme tu nejvyšší kvalitu českého stavebnictví, která bude reprezentovat naší republiku i v zahraničí.“

Kvalita staveb, kvalita architektury a schopnost každoročně takové stavby dokončovat se stala základem programu Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF). „Pětiletá integrovaná reference firem a osob, kterou rating představuje, si klade za cíl být doporučením do dalších zakázek a výběrových řízení. Od platnosti nového zákona o veřejných zakázkách se RABF nabízí jako možné nefinanční hodnocení účastníků veřejných soutěží,“ nabízí řešení hodnocení kvality Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. Celkové hodnocení již zahrnulo posouzení výsledků činnosti 669 firem a 755 osob. Přehled k dispozici zde.

Díla oceněná titulem STAVBA ROKU 2016

Městský okruh – Tunelový komplex Blanka, Praha

 • METROPROJEKT Praha a. s., SATRA, spol. s r. o., PUDIS a. s.
 • titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k překonávání složitých podmínek geologických, ekonomických i společenských

Archeologický park, Pavlov

 • Radko Květ / Architektonická kancelář Radko Květ
 • titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření ojedinělého prostoru muzea se zřetelem k využití a zpracování železobetonu a k ohleduplnému, a přitom výraznému zapojení do přírodního prostředí

Modernizace trati Tábor – Sudoměřice

 • SUDOP PRAHA a. s.
 • titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření železniční trati, zajišťující větší rychlost, bezpečnost a pohodlnost dopravy se zřetelem k citlivému vstupu do krajiny

Stezka v oblacích, Dolní Morava

 • Zdeněk Fránek / Fránek Architects
 • titul Stavba roku 2016 udělena za vytvoření netradiční zážitkové a přitom pohodlné konstrukce nového typu se zřetelem k originálnímu statickému řešení

Granátové jablko – rekonstrukce areálu Kuksu

 • Atelier 4, s. r. o.
 • titul Stavba roku 2016 udělena za rekonstrukci a revitalizaci výjimečné kulturní památky se zřetelem k vytvoření nového edukačního centra a provozního zázemí

Modernizace rychlostní komunikace S8, tvořící průtah Varšavy, Polsko

 • Witold Doboszyńsky, Adam Nadolny
 • titul Zahraniční stavba roku 2016

Článek vznikl za podpory Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.