Události / architektonické soutěže

Stavba roku 2015 otevřena pro přihlášky

Tak jako tuzemské filmy mají České lvy a hudba České slavíky, má české stavitelství soutěž Stavba roku. Stavba roku je vypisována na podporu kvalitních realizací staveb, aby ocenila společné úsilí stavebních investorů, projektantů a dodavatelů. Zdařilé stavby jsou každoročně prezentovány odborné i laické veřejnosti jako přední díla českého stavitelství a architektury. Takovému poslání vyjadřují podporu udělením záštity například prezident České republiky, předseda Senátu, řada ministrů i rektor ČVUT v Praze.

EARCH.CZ , 20. 4. 2015

Soutěž je určena pro stavby

Soutěž je otevřena pro všechny stavby dokončené a uvedené do provozu nebo zkolaudované na území ČR do konce května roku 2015. Zároveň se Stavby roku účastní i zahraniční stavby, na nichž se podílely české firmy. Přihlásit se mohou stavby nové i rekonstruované, urbanistická řešení veřejného prostoru, úpravy krajiny, bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby i specifická stavební díla.

Jak vznikají tituly Stavba roku

Stavby posuzuje odborná porota. U staveb záleží samozřejmě na konstrukčním řešení i na architektuře stavby, nicméně stavby jsou posuzovány podle řady dalších kritérií. Porota tak zjišťuje, zda byla stavba dobře připravená a zda má smysl, jestli je vhodně začleněna do svého okolí, jestli byla adekvátně financována nebo zda přináší významné inovace. Zohledňuje i hledisko energetické náročnosti a spokojenosti uživatele.

Z přihlášených staveb vybere porota 15 nominací a tyto stavby osobně navštíví. Pět staveb, které porota vyhodnotí jako nejlepší, získají prestižní titul Stavba roku a plaketu „Stavba roku“, kterou mohou na svou stavbu umístit. Ostatní přihlášené stavby málokdy přijdou zkrátka, čeká na ně řada odborných cen vypisovatelů a partnerů.

V roce 2014 získaly titul Stavba roku tyto stavby:

• CEITEC - Středoevropský technologický institut

• Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku

• Rodinný dům LF

• Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi

• Obchodní centrum Šantovka, Olomouc

Stavby roku jsou vidět

Nejlepší stavby v ČR si zaslouží patřičný věhlas. Každý ročník je proto podpořen skupinou mediálních partnerů, která zahrnuje všechny významné oborové časopisy a internetové portály, ale i tematické časopisy pro širokou veřejnost. Všechny přihlášené stavby jsou rovněž začleněny do reprezentativního katalogu, který je distribuován na řadu míst v ČR a prostřednictvím zastupitelství do celého světa. A konečně je vytvořena i putovní výstava, která přihlášené stavby prezentuje na stavebních akcích, veletrzích a v reprezentativních prostorách.

Hlas veřejnosti

Kromě poroty má v soutěži svůj hlas také veřejnost, která může hlasovat na stránkách www.stavbaroku.cz a udělit tak cenu „své“ stavbě. Na rozdíl od poroty zde zpravidla nehraje roli odborné hledisko, cena veřejnosti ukazuje, kterou stavbu mají lidé rádi a jsou na ni hrdí. Mohou to být lidé z města nebo okolí stavby, zaměstnanci firmy, která v budově sídlí, studenti školy, která soutěží nebo třeba fanoušci sportovního týmu, když mají v soutěži „svůj“ stadion.

Řekli o soutěži:

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. předseda Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství:

„Soutěž Stavba roku zdůrazňuje v poslední době často opomíjené kritérium kvality ve stavebnictví. Dobrá stavba vychází zejména z kvalitního projektu a kvalitních materiálů, ale znamená také spokojeného uživatele, vhodné začlenění do krajiny nebo adekvátní financování. Soutěž Stavba roku všechna takto kritéria zohledňuje a ještě mnohá další. Vyzdvihuje společné úsilí investora, projektanta a dodavatele a oceňuje ne jednoho z nich, ale celou stavbu. Na otázku "Kdo vlastně staví dnešní stavby" není jednoduché odpovědět. Snad i proto soutěž Stavba roku hodnotí celé stavby a ocenění dostávají všichni na ní zúčastnění partneři. Navrací pojem architektura, který byl redukován na estetické poradenství na projektu stavby, k původnímu významu "umění stavět".“

akad. arch. Jan Vrana, člen odborné poroty soutěže:

„Architektonická díla napříč kategoriemi jsou často nesouměřitelná, nepopiratelná kvalita návrhu a provedení je ovšem poznatelná i na pracích různého rozsahu. Díky tomuto způsobu hodnocení mohou být vítězi se stejnou hodnotou například stavby hotelu, výzkumného centra, rodinného domu nebo nově rekonstruované náměstí. Zároveň se ale mohou titulem Stavby roku 2015 pyšnit i zástupci jedné kategorie. Rozhodujícím měřítkem je kvalita.“

Ing. Pavel Pilát, generální ředitel Metrostav a.s.:

„Ocenění Stavba roku je přínosem pro všechny účastníky výstavby, tzn. investora, projektanta i zhotovitele. Nás jako stavební firmu těší, když i odborníci potvrdí, že jsme pracovali na mimořádném projektu. Ale titul nepřináší jen pocit dobře vykonané práce, je to i významná reference pro budoucí výběrová řízení. Osvícení investoři totiž nevybírají jen podle nabídnuté ceny, ale chtějí vědět, co a v jaké kvalitě uchazeč o zakázku již postavil.“

Uzávěrka přihlášek je 2. 6. 2015. Dejte nám vědět o své stavbě!

Rádi mezi přihlášenými stavbami přivítáme i tu Vaši. Stavbu roku každoročně organizuje NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ, Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1

Informace o soutěži, přihlášku a registraci v podobě elektronického formuláře najdete na www.stavbaroku2015.cz.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři