Veřejný prostor oživuje opět také Street For Art

Pátek, 24. Květen 2013 - 7:14
| Napsal:

Po pěti letech se festival Street For Art přesunul z Jižního Města na Černý Most a i tam nabízí od 22.května 2013 atraktivní program, který významně oživuje veřejný prostor jinak nehostinného prostředí sídliště. Na novém místě tak naplňuje heslo, které jsme byli zvyklí vídat na Jižním Městě: Kultura je tam, kde jsou lidé.

Fotoalbum: 

Před zhruba půl rokem přitom sociálními sítěmi proběhla informace, že je festival Street For Art ohrožen. Městská část Prahy 11 odmítla festival nadále finančně podporovat. Dále významně zasáhla do chodu obecně prospěšné společnosti KC Zahrada (škrtem 60% finačního příspěvku na chod „své“ kulturní organizace), která s organizací festivalu byla úzce spjata. Na intervenci z vedení městské části Prahy 11 reagoval tehdejší ředitel KC Zahrada Jiří Sulženko rezignací a v současné době již KC Zahrada nemá žádného zaměstnance z původního týmu.

Jiří Sulženko rozchod s městkou částí Praha 11 vysvětloval v rozeslané tiskové zprávě, kterou publikoval například portál artalk.cz. V tiskové zprávě ze dne 11.11.2012 se Sulženko vyjádřil k likvidačním finančním škrtům ze strany MČ Praha 11 takto: „Během našeho působení jsme kromě výrazně efektivního provozu, schopnosti získat na naše projekty granty MKČR, magistrátu, evropských institucí a soukromých nadací, vytvořili model kulturního centra, které má vedle tradičního kulturního programu také komunitní charakter a věnuje se projektům ve veřejném prostoru. Vlajkovou lodí našich projektů je festival Street For Art, jehož 5 ročníků si získalo popularitu u návštěvníků a respekt odborné veřejnosti. Velkou část energie jsme věnovali práci s místními obyvateli na malých projektech, jako komunitní zahrada, debatní projekty o identitě místa, komunitní divadlo apod. Výraznou součástí naší strategie byly vzdělávací programy, kdy jsme otevřeli inovativní kurzy pro děti a mládež, jako např. škola animace, cirkusová školka, beatbox, yoyo apod. Tyto projekty a aktivity nyní svým rozhodnutím MČ Praha 11 ukončuje. Sídliště Jižní Město, které má 80 000 obyvatel, tak ztrácí poslední instituce, které se na jejím území věnovaly kultuře v nejširším slova smyslu.“

Bylo zřejmé, že odchodem organizačního týmu z KC Zahrada je ohrožen i festival Street For Art, který si za pět let své existence skutečně vytvořil v Praze vynikající jméno. Starosta městské části Prahy 11 David Mlejnský (ODS) v reportáži Pavly Sedliské z České televize ze dne 22.5.2013 tvrdí: „Samotná ta akce Street For Art tak stála miliony. Za hodně peněz málo muziky.“ V téže reportáži však ředitel festivalu David Kašpar tvrdí, „Rozpočet festivalu Street For Art je jeden milion korun. Z toho městská část Praha 11 dávala zhruba polovinu. Ten základní rozpor je v nepochopení role kultury pro rozvoj městské části“. Současný manažer festivalu Street For Art Jiří Sulženko rozpočet festivalu doplňuje tím, že přímými finančními náklady je zhruba onen jeden milion korun, přičemž pokud by organizátoři měli spočítat, kolik by je stály všechny výdaje v případě, že by celá řada nákladů nebyla řešena darem, reciprocitou nebo dobrovolnictvím, přímé náklady by byly minimálně jeden a půl milionu korun. Městská část přitom festival podporovala částkou zhruba 500 000 Kč.

Jak tedy máme chápat slova starosty Mlejnského, že za hodně peněz je málo muziky? Co si představují volení zástupci z Prahy 11 pod pojmem „hodně muziky“. A jak máme chápat kulturní cíle městské části Praha 11, která má podle tiskové zprávy publikované na portálu artalk.cz plánovat výstavbu kamenného divadla. Jiří Sulženko v tiskové zprávě doslova tvrdí: „V tomto kontextu je pak nepochopitelná příprava stavby „kamenného divadla“ na Hájích. Takto razantní omezení podpory pro KJM (Kulturní Jižní Město – provozovatel KC Zahrada - pozn. redaktora) nemá oporu v programovém prohlášení Rady MČ Praha 11, ve kterém je její trvalá podpora deklarovaná (myšleno podpora Kulturního Jižního Města, respektive KC Zahrada – pozn. redaktora). Politická reprezentace MČ Praha 11 se tak zařazuje mezi ty české politiky, kteří kulturu vnímají pouze jako černou díru na peníze, nikoli jako nezbytnou a návratnou investici do kvality života a základní kámen rozvoje společnosti.“

Oživení veřejného prostoru způsobem, který nabízejí organizátoři Street For Art je přitom nepochybně vynikající a lze ho srovnávat s podobnými akcemi v západní Evropě. Kolegyně Kristýna Šilhánová si v článku „Co my na to?: Sousedské vztahy ve veřejném prostoru“, který se věnuje akci oživující veřejný prostor v několika městech České republiky s názvem „Kontejnery k světu“, pokládá otázku: Proč v České republice komunitní život ne zcela funguje? Nachází odpověď možná ve 40 letech totality. S tím lze bezpochyby souhlasit, ale problém vyhoštění festivalu Street For Art z Jižního města ukazuje, že to není jen tím. Zde vyvstává na povrch mnohem nebezpečnější signál, že zástupci městské části Praha 11 si jednoduše nepřejí občanskou aktivní společnost. Nepřejí si, aby se na jejich ulicích konaly akce, které nelze „zkrotit“. Nepřejí si, aby lidé žili kulturně, žili se svým městem, se svojí čtvrtí, se svými sousedy. Nepřejí si, aby se na sídlišti konalo živé umění. V tomto kontextu jsou slova „za hodně peněz málo muziky“ doslova nehorázná.

Na závěr bych rád zdůraznil, že mě uspokojuje fakt, že organizátoři Street For Art nic nevzdali a našli jiný prostor. Díky pochopitelně patří také vedení Prahy 14. Starosta Prahy 14 Radek Vondra (TOP 09) o akci mluví takto: „Město tvoří lidé. Živé město tvoří obyvatelé, kteří chtějí věci měnit k lepšímu a vidí, že jejich snaha má odezvu, a společná práce dává smysl. Čtrnáctka chce být takovým městem a právě to, že Street for Art si na Černý Most našel cestu je toho nejlepším důkazem“

Vedení Prahy 14 lze jen zatleskat a to nejen z důvodů, že pochopili hodnotu podobných akcí, ale že ji svým občanům umožnili prožít. Vivat Praha 14. Vivat Street For Art. Podrobný program Street For Art naleznete zde