Výstava semestrálních prací na Fakultě architektury ČVUT v Praze

Datum konání: 13.01.2014 (Celý den) - 24.01.2014 (Celý den)

Pátek, 17. Leden 2014 - 11:38
| Napsal:

Na Fakultě architektury pražského ČVUT v Dejvicích probíhá do konce příštího týdne (tedy do 24. ledna) výstava školních ateliérových projektů. Byla zahájena v pondělí 13.1. a plynule navázala na tradiční ateliérový týden, neboli týden, během něhož studenti finalizují své semestrální projekty a budova fakulty byla po tu dobu otevřena pro studenty non-stop.

Ateliér Novotný je na škole prvním semestrem. Jejich výstava je zaměřena hlavně na architektonické modely, které zabírají celé první patro mezonetového ateliéru v nejvyšším podlaží školy. - foto © Michal Jedlička
Fotoalbum: 
Jedinečná atmosféra pražské Fakulty architektury stojí za návštěvu. - foto © Jaroslav Sládeček
Díky proskleným stěnám již z dálky vidíme, kde se něco děje. - foto © Jaroslav Sládeček
Ateliér Miloše Floriána vyzařuje již tradičně záhadný až kosmický náboj. - foto © Jaroslav Sládeček
Každý není zastáncem UFO stylu, a tak se ve většině ateliérů odehrává výstava prací v poklidném duchu. - foto © Jaroslav Sládeček
Každý není zastáncem UFO stylu, a tak se ve většině ateliérů odehrává výstava prací v poklidném duchu. - foto © Jaroslav Sládeček
Ateliér Novotný je na škole prvním semestrem. Jejich výstava je zaměřena hlavně na architektonické modely, které zabírají celé první patro mezonetového ateliéru v nejvyšším podlaží školy. - foto © Michal Jedlička
Ateliér Novotný - foto © Michal Jedlička
Ateliér Stempel a Beneš - foto © Michal Jedlička
Ateliér Stempel a Beneš - foto © Michal Jedlička
Hlavni výstava ateliéru Petra Hájka probíhá v NTK. V ateliéru můžeme najít plachty k jednotlivým projektům. - foto © Michal Jedlička
Ateliér Schleger a Liesler - foto © Michal Jedlička
Ateliér Schleger a Liesler - foto © Michal Jedlička
V ateliéru Ondřeje Císlera můžeme kromě jiného vidět netradiční způsob projekce. Nachází se zde artefakt, sestavený ze sochařského stojanu, nosníku, projektoru a projekční plochy. - foto © Michal Jedlička
Ateliér Ondřeje Císlera - foto © Michal Jedlička
Ateliér Ondřeje Císlera - foto © Michal Jedlička
Ateliér Miroslava Cikána - foto © Michal Jedlička
ZAN, neboli ateliéry prvních ročníků - foto © Jaroslav Sládeček
ZAN, neboli ateliéry prvních ročníků - foto © Jaroslav Sládeček
ZAN, to je první seznamování s architektonickým navrhováním - foto © Jaroslav Sládeček
ZAN, to jsou úvodní hry s kompozicí prostoru - foto © Jaroslav Sládeček
Ateliér Karla Maiera - foto © Jaroslav Sládeček
Ateliér Jana Jehlíka - foto © Jaroslav Sládeček
Ateliér Jana Jehlíka - foto © Jaroslav Sládeček
Ateliér Jana Jehlíka - foto © Jaroslav Sládeček
Ateliér Jana Jehlíka - foto © Jaroslav Sládeček
Ateliér Josefa Mádra - foto © Jaroslav Sládeček
Ateliér Zavřel a Seho - foto © Jaroslav Sládeček
Ateliér Koucký a Lisecová - foto © Jaroslav Sládeček
2. podlaží patří ZANům - foto © Jaroslav Sládeček
ZAN - první mosty - foto © Jaroslav Sládeček
Všeobklopující inspirativní prostředí od architektky Aleny Šrámkové - foto © Jaroslav Sládeček
Archicafé - tam to žije ve dne v noci. - foto © Jaroslav Sládeček

V desítkách ateliérů v těchto dnech můžete vidět celou škálu studentských projektů od bytových domů přes galerie a musea, urbanistické celky, rekonstrukce až po experimentální architekturu. K vidění je i několik ateliérů, které působí na fakultě prvním semestrem. Projekty jsou tradičně prezentovány tištěnými plachtami s modely a občas doplněnými i projekcí.

Podívali jsme se na úroveň tohoto pololetí třemi pohledy:

- Pohledem nezávislého pozorovatele zvenčí

Úroveň prací v jednotlivých ateliérech se jeví na první pohled velmi vyrovnaná co do grafické stránky prezentovaných projektů i návrhů samotných. V řadě ateliérů bylo po studentech vyžadováno určité motto či libreto charakterizující konkrétní projekt. To nutí studenty k hlubšímu zamyšlení nad dílem, ne jen k plnění typologických a konstrukčních požadavků a vytváření designu stavby.

- Pohledem studentů

Rovněž většina studentů hodnotila úroveň prací v jednotlivých tvůrčích týmech jako srovnatelnou. Na hodnocení samotných studentů je pozitivní především fakt, že jsou při posuzování prací svých kolegů schopni odlišit úroveň grafického zpracování i kvalitu samotného návrhu. Stále sice platí, že „pěkný kabát se lépe prodává“, ale studenti dokážou nahlédnout i pod něj. Řada z nich se shodla, že raději zpracovává reálné, konkrétně zadané projekty, obzvláště architektonické soutěže, v nichž mohou následně svoje práce porovnat s návrhy profesionálů.

- Pohledem pedagoga jednoho z ateliérů

Měli jsme štěstí, že se s námi o své dojmy podělil architekt Jan Jehlík, jehož studenti se ve svých projektech věnovali převážně urbanismu, tedy jedné z nejnáročnějších architektonických disciplín. Hodnocení Jana Jehlíka je velmi kladné s optimistickým výhledem do budoucna.

Jak sám říká: „Zpracovat téma pražského sídliště v rozhraní s krajinou je velmi obtížné. To umí i málokterý profesionál. Takováto komplexní témata nelze vyřešit jen čistou estetikou nebo talentem, je to vždy cesta, během níž se teprve člověk dostává k určité formě. Při takto abstraktním a obřím zadání chvíli trvá, než se studentům podaří téma uchopit. Ale musím říct, že většina prací je nadprůměrná. Nikdy se mi nestalo, že by byl ateliér takto vyrovnaný. Už se těším, až tahle generace bude konečně projektovat, protože to umí od „baráku“ až po urbanismus. Je fakt, že ani řada praktikujících architektů neumí všechna ta vzájemná měřítka a tihle studenti to už začínají zvládat. Z toho mám radost.“

Z momentek ve fotogalerii si můžete o celkové atmosféře a úrovni studentských prací udělat orientační obrázek i vy. I když sebedokonalejší prezentace nedokáže zprostředkovat dojem z procesu tvoření – od čistého, prázdného papíru, vlastní tvorbu myšlenky, přes konfrontace názorů, přijmutí vnějších podnětů včetně kritiky až po finální grafické zpracování díla. Když pak stojíte před těmi obřími „plachtami“ a představíte si to množství hodin práce, potu a možná i slz, které jsou za nimi schovány, zaslouží si uznání všichni do jednoho.

Jako každý rok i letos proběhne soutěž Olověný dušan o nejlepší školní ateliérový projekt. Slavnostní vyhlášení je plánováno na 27. 2. 2014 v Nové Scéně Národního Divadla v Praze, takže se máme ještě nač těšit.

Článek je součástí seriálu Učitelé. Jeho cílem je nahlédnout pod roušku školských struktur a představit osobnosti, které nesou odpovědnost za utváření nové generace našich budoucích architektů a designérů.

Klíčová slova: