Živé podchody

Středa, 22. Květen 2013 - 0:00
| Napsal:

O víkendu 19.-­21.4. proběhl v Karlových Varech třídenní mezioborový workshop Živé podchody. Víkendová akce měla za cíl podpořit stejnojmenný a dlouhodobý projekt karlovarského sdružení PROTEBE live, který usiluje o opravu a „oživení“ podchodů mezi pěší třídou TGM v centru Karlových Varů a autobusovým a vlakovým nádražím.

Fotoalbum: 

Podchody bezprostředně sousedí s galerií SUPERMARKET wc, kterou sdružení provozuje, a kterou rekonstruovalo z bývalých, již nepoužívaných, veřejných záchodků. Výsledkem workshopu jsou návrhy studentů, jak se zmiňovaným prostorem naložit.

Víkendové akce se zúčastnilo 25 studentů architektury a grafického designu. Lektory mezioborového workshopu byly Milota Sidorová a architekt Osamu Okamura z reSITE, architekti Krištof Hanzlík a Libor Mládek z COLLABORATIVE COLLECTIVE, výtvarník Jan Zdvořák, který se zabývá instalacemi ve veřejném prostoru a grafik a motion designer Lukáš Veverka. Během tří dnů studenti vypracovali 7 studií. Ty budou ještě dopracovány a od 12.5.2013 vystaveny přímo v podchodech.

Součástí workshopu byly i přednášky lektorů. Přednáška členů reSITE Miloty Sidorové a Osamu Okamury na téma veřejný prostor a přednáška dvojice architektů z Coll Coll Krištofa Hanzlíka a Libora Mládka se odehrály v pátek přímo v podchodech. Davy proudící pátečními podchody dodávali přednáškám jedinečnou atmosféru. Bonusem dne byla komentovaná prohlídka, kterou vedl Osamu Okamura. Prohlídka se oproti očekávání vyhnula lázeňskému centru města a zamířila do přilehlé bývalé zahrádkářské oblasti, dnes okupované bezdomovci a na další místa „civilních Karlových Varů“. V sobotu proběhly přednášky dalších dvou lektorů Jana Zdvořáka a Lukáše Veverky.

A jak si studenti prostory podchodů představují? Ze všech návrhů bylo patrné spojení architektonického i grafického přístupu k řešení. Jeden z návrhů si za svůj cíl vytyčil vytvoření orientačního systému, který by barevným laděním podchodů každému jasně napověděl, kudy jít a pomohl by orientační nepřehlednosti tohoto podúrovňového pěšího uzle. Další z návrhů by do podchodů umístil jeden pruh běžecké dráhy pro ty, kteří opravdu spěchají, i s časomírou a návěstím, kolik času zbývá do určitého cíle. Další z návrhů byl vyšel vstříc těm, kteří hledají rytmus pro svůj krok a tak by pochozí povrchy vizuálně přizpůsobil různým délkám kroků.

Velikou výzvou byl pro studenty netradiční prostor atria mezi podchody, který by většina z nich využila víceúčelově jako místo, které by průchozím přinášelo nějaké rozptýlení. Někteří ze studentů by zde vytvořili jakousi zónu pro střetávání lidí, pro jednu ze studentek by bylo toto místo ideální pro tzv. Hyde park, kde by řečníka mohli přihlížející sledovat z ochozů. Jedna skupina by tento prostor vybavila pítkem s pitnou vodou, parafrází na nultý pramen, jiná skupina by zde umístila alternativní herní prvky pro potěšení nejmenších obyvatel města. Jako ukázku, jak by to mohlo fungovat, instalovala právě tato skupina studentů do podchodu jednoduchou houpačku.

V momentě, kdy se návrhy v podchodech vystaví, bude mít široká veřejnost možnost hlasovat pro vítězný návrh na facebooku a webových stránkách sdružení PROTEBE live. O vítězi finálně rozhodne na konci května odborná porota. Záměrem projektu je, aby byl vítězný návrh realizován. Sdružení chce všechny návrhy odprezentovat i zástupcům Magistrátu. Záleží ovšem na penězích. Jedním z finančních zdrojů by však mohla být veřejná sbírka /č.ú. 258710229/0300/, která byla k tomuto účelu založena, a do které přispěli první dobrovolníci již na páteční akci. Organizátoři workshopu doufají, že se to nakonec podaří. Jeden zchátralý objekt se jim již podařilo zrekonstruovat /galerie SUPERMARKET wc, 2009/, proč by se nepodařilo alespoň částečně zkultivovat další?