Známe nominace jubilejního XV. ročníku architektonické soutěže CE·ZA·AR 2016

Pátek, 8. Červenec 2016 - 14:04
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Slovenská komora architektů 7. června 2016 slavnostně vyhlásila nominace jubilejního XV. ročníku Ceny za architektúru CE∙ZA∙AR 2016. Kromě 1. místopředsedy SKA Pavla Paňáka a projektové manažerky Oľgy Mihálikovej se tiskové konference zúčastnil i předseda poroty Roman Rutkowski, který spolu s architekty Lukášem Kordíkem a Štefanem Moravčíkem přiblížil průběh rozhodování poroty a výběr nominací.

CE∙ZA∙AR / Ceny za architektúru 2016 – foto © SKA

Do jubilejného XV. ročníka sa prihlásilo 108 diel. Na základe preštudovania portfólií, panelov a priložených podkladov medzinárodná porota vybrala užší výber 25 diel za účelom ich vzhliadnutia in situ. Po osobných obhliadkach následne porota určila 17 nominovaných diel.

„Našim zámerom ako generálneho partnera prestížneho ocenenia CE∙ZA∙AR je, aby sa rozvíjalo povedomie o prínose kvalitných architektonických riešení a napomôcť presadzovať taký prístup, aby pri rozhodovaní o nových projektoch mala svoje miesto kvalita, dlhodobá udržateľnosť aj otvorenosť novým poznatkom a inováciám. Vďaka skúsenosti z oblasti výroby a predaja stavebných materiálov, kde sme na slovenskom trhu dlhodobým lídrom, sme získali množstvo poznatkov o tom, akú významnú rolu zohráva v živote ľudí a spoločenstiev architektúra,“ zhrnula na tlačovej konferencii Miroslava Remenárová, manažérka pre firemné vzťahy CRH, generálneho partnera CE∙ZA∙AR 2016.

Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií aj voľba víťazov ocenenia CE·ZA·AR 2016 náležala porote zloženej z domácich i zahraničných odborníkov. Členmi tohoročnej poroty sú:

 • Lukáš Kordík (architekt, Slovenská republika)
 • Štefan Moravčík (architekt, Slovenská republika)
 • Ilona Németh (výtvarníčka, Slovenská republika)
 • Antonín Novák (architekt, Česká republika)
 • Roman Rutkowski (architekt, Poľsko)
 • Jan Šépka (architekt, Česká republika)
 • Juri Troy (architekt, Rakúsko)

Predseda poroty, Roman Rutkowski, celkovo zhodnotil odkaz poroty: „Snažili sme sa nájsť Vašu vlastnú identitu, pretože v niektorých častiach architektúry sa stávate až príliš medzinárodnými. Pri tvorbe v architektúre je dobré pamätať na to, kto sme, odkiaľ pochádzame a kde sú naše korene. Je dôležité, aby architektúra vznikala z kvalitne organizovaných verejných súťaží. A tie by mali byť podporované vládou, a verejnou správou, či rôznymi inými dotknutými inštitúciami.“

Architekt Lukáš Kordík, člen poroty, skonštatoval progres v tomto ročníku: „Tento rok bolo pomerne silné zastúpenie kvalitných diel, ktoré sa nachádzajú v rôznych regiónoch Slovenska. Teší nás, že kvalitná architektúra sa dostala aj mimo hlavného mesta a nemusí nevyhnutne vychádzať zo silného finančného zázemia, práve naopak, dokážu vzniknúť v pomerne limitujúcich podmienkach. Stále častejšie sa objavujú diela, ktoré nevznikli vďaka privátnym zdrojom, ale majú finančnú podporu štátu alebo miestnych samospráv. Mňa osobne veľmi potešilo aj to, že kategória exteriér sa z privátnych záhrad posunula do riešenia verejných priestorov a intervencií v krajine.“

RODINNÉ DOMY

 • Rodinný dom pod Kalváriou
  Veľké Uľany
  autori: Peter Šercel, Andrej Švec

 • Drevodom v Lučatíne
  Lučatín 11
  autor: Jaromír Krobot

 • Brusnicová A
  Brusnicová, Koliba, Bratislava – Nové Mesto
  autor: Matej Grébert

BYTOVÉ DOMY

 • Panorama City
  Landererova, Bratislava
  autor: Juraj Hermann
  spolupráca: Patrik Pavlásek, Daniel Růžička, Beáta Hermannová, Daniel Mikunda, Marek Vančo

 • Bytové domy – Avana
  Stupava
  autori: Matúš Polák, Martin Rezník, Silvia Kračúnová, Juraj Makový

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

 • Centrála Gumex Slovakia
  Gumex Slovakia, Cabajská 21/25, Nitra
  autori: Martin Paulíny, Branislav Hovorka

 • Dostavba areálu MZV SR
  Pražská 7, Bratislava
  autori: Ján Pavúk, Iľja Skoček

 • Materská škola Guliver
  Poľovnícka 3/B, Banská Štiavnica
  autor: Richard Murgaš

OBNOVA A PRESTAVBA

 • Rekonštrukcia baníckeho domu Dolná Resla
  Dolná Resla, Banská Štiavnica
  autori: Vladimír Schmidt, Zuzana Ditteová

 • Bytový dom M25, Nadstavba a dostavba
  Mýtna 25, Bratislava
  autori: Pavol Senecký, Michal Vršanský, Juraj Senecký

 • Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach
  R.k. kostol sv. Vavrinca, Brutovce 83, okr. Levoča
  autor: Tomáš Bujna

INTERIÉR

 • Byt G
  Bratislava
  autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szöke

 • Framehouse, Bratislava
  Miletičova 5, Bratislava
  autori: Maroš Fečík, Filip Kandravý

 • Expozícia knižnej a katalógovej kultúry od 60-tych rokov po súčasnosť
  SNG Zámok Zvolen
  autori: Alan Krajčír, Helena Vojtková

 • Obchod Slávica
  Laurinská 19, Bratislava
  autori: Andrej Olah, Katarína Labáthová

EXTERIÉR

 • Exteriérové úpravy Digital Park Bratislava
  Digital Park, Einsteinova 25, Bratislava
  autori: Igor Marko, Peter Pasečný

 • Prístrešok a lávka na Straníku
  kopec Straník pri Žiline
  autori: Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana Demovičová, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký

Záštitu nad jubilejným XV. ročníkom architektonickej súťaže CE·ZA·AR 2016 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Záštitu nad Cenou CE∙ZA∙AR 2016 prijal i primátor mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Laureáti v jednotlivých budú slávnostne vyhlásení počas galavečera 6. októbra 2016 v Starej Tržnici. Diváci si budú môcť slávnostné odovzdávane cien CE∙ZA∙AR 2016 pozrieť v priamom prenose na Dvojke. Účasť na samotnom galavečeri prisľúbil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

O ocenení CE·ZA·AR
Slovenská komora architektov, ako stavovská organizácia autorizovaných architektov na Slovensku, už pätnásť rokov organizuje architektonickú prehliadku CE∙ZA∙AR – Ceny za architektúru. Ocenenie sa udeľuje vybraným architektonickým dielam členov Slovenskej komory architektov spomedzi prihlásených uchádzačov v šiestich typologicky rozdielnych kategóriách (Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér, Exteriér) na základe hodnotenia medzinárodnej odbornej poroty.
Úlohou ocenenia CE∙ZA∙AR je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry, ako základného princípu zvyšovania kvality prostredia vytváraného výstavbou. Práve z toho dôvodu Slovenská komora architektov každoročne prezentuje nominované diela, ako najlepšie architektonické diela s osobitným významom v jednotlivých kategóriách, ktoré si pre svoju originalitu a výnimočnosť zaslúžia osobitnú pozornosť.