Tensegrity Tower

Pátek, 20. Březen 2009 - 6:14
| Napsal:
Cílem bylo navrhnout výškovou budovu, která bude reagovat na nové trendy ve stavitelství, jako například ekologie, optimalizace stavebního díla, modulová prefabrikace a s ní spojená prostorová flexibilita a mobilita. Na neposledním místě byl určující psychologický dopad na lidi, žijící ve výškových budovách.

Tensegrity tower představuje možný koncept výškové polyfunkční budovy. Ta je tvořena vnitřní prostorovou skladbou buněk,  klima-aktivní vrstvou zeleně a vnějším obvodovým pláštěm.

Vnitřní skladba buněk je zavěšena na vertikálním komunikačním jádře a spolu tvoří otevřený modulární systém, který umožňuje dodatečný růst stavby expanzí buněk, až po mez vyčerpání únosnosti jádra.

Zeleň na každém patře má pozitivní klimatický i psychologický vliv na člověka.

Vnější pohyblivý obvodový plášť je tvořen spolupůsobením nosné konstrukce - tensegrity a výplňové transparentní elastické membrány. Taková konstrukce je schopna lépe odolávat účinkům větru.
 

 

Ondřej Otýpka

Tensegrity Tower
 

Ateliér: Ing. arch. Miloš Florián
Semestr: zima 2008

Olověný Dušan 2009

 

 


ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

výška: 166m
podlažnost: 37 NP a 4 PP
funkční využití:   polyfunkční, převládající administrativa
nosná konstrukce: vnitřní ztužující jádro - ocelová příhradová konstrukce zavěšené prefabrikované výplňové buňky s možností prostorové změny - ocelová rámová konstrukce, LOP
kce obvodového pláště: nosná konstrukce - tensegrity - tyčová a lanová s možností ovládání vnitřního napětí
klima-aktivní vrstva - vzrostlá zeleň - výška až 5m
výplňová konstrukce - transparentní elastická mambrán - s možností ovládání propustnosti slunečního záření


 

<p>&#160;</p>

<p>&#160;</p>

<p>&#160;</p>

<p>&#160;</p>

Klíčová slova: