Tomar environmental monitoring and interpretation offices

Sobota, 21. Listopad 2009 - 1:00
| Napsal:
Projekt oceněný v soutěži mladých a začínajících arhitektů do 33 let Architect Award 2009 cenou v kategorii Realizace.

Projekt je konverzí bývalé zchátralé infrastruktury a i bez nějakého přesného architektonického výrazu hraje významnou roli v sociálním a urbánním kontextu města Tomar v Portugalsku. Objekt je situován na okraji historického centra. Během let byly k objektu přidávány různé přístavby, které však svou formou budovu spíše ohrožovaly.

Nová idea vytváří dvě jasné plochy: veřejnou část pro výstavy, setkání a kavárnu a soukromou část s přednáškovými místnostmi a ubytováním pro pozvané umělce.

V souladu s místní regulací byl zachován vnější vzhled budovy, zatímco zchátralý interiér byl zcela vybrán. A z důvodů nového funkčního využití jsou nové konstrukce spíše vnitřnostmi konstrukce původní.

Soukromé části jsou prostorově upraveny pro pohodlné bydlení a užívání. Každá má vlastní vstup, vlastní atmosféru, identitu, tvar, funkci a rozměry. Veřejný život se odehrává v meziprostoru v budově a okolo ní.
 

Stávající budova dostala nové vyznění interiéru, který byl změněn a přestavěn v unitářský a hermetický prostor. To je umocněno bílou matnou barvou a matným pryskyřičným nátěrem. Byla vytvořena jakási kůže chránící budovu před kontaminací organismy. Materiály mají být abstraktní a zároveň expresivní. Vnitřnosti tohoto „zvířete“ jsou pak vymalovány lesklou bílou barvou a lesklým epoxidovým nátěrem. Nový interiér v interiéru interiéru.

Je to stroj schopný produkovat prostor ve skořápce, která byla postupně opuštěna a pak znovu naplněna touto divnou formou života.

Architects Albuquerque goinhas, Augusto Marcelino, Cristina Mendonça, Luís Baptista, Nuno Griff, Pedro Patrício, Sofia Antunes


z angličtiny přeložil Petr Hejtmánek

 

 

 

Tomar environmental monitoring and interpretation offices
Architects Albuquerque goinhas, Augusto Marcelino, Cristina Mendonça, Luís Baptista, Nuno Griff, Pedro Patrício, Sofia Antunes
Cena Architect Award 09 za realizaci


English version


The Project is a reconversion of a former rundown infrastructure that plays a relevant role in the social and urban context of the city of Tomar in Portugal, although without any particular architectural interest. Located at the beginning of the city historical centre, the building has been subjected to several attachments and changes over the years, finding itself threatened by some decadence and inadequate for the intended use.

The new program comprises two distinct areas: a public area for exhibitions, meetings and cafeteria and a private area consisting of Lecture rooms and accommodation for invited artists.

Confronted with the regulation plans, the design maintains the entire external perimeter construc-tion, while its rundown interior is totally scooped out.

Therefore and due to the functional program, the new construction establishes itself as the anatomy of the existing building.

The private areas are volumetrically defined within the structure and optimized for inhabitability. Each with its own access, atmosphere, identity, shape, use and dimension. The Social life, exhibitions and meetings take place in the interstitial space around the new structure, and are characterized and orga¬nized by the programmatic events defined by the enclosed spaces.

The existing building aquires a new interior read-ing, being reconfigured and transformed in a unitar¬ian and hermetic space with the use of white mate paint and mate epoxi resin coating. For the organ¬ism that contaminates the interior it was created and developed a kind of skin. A materiality intended to be abstract and simultaneously expressionistic.The entrails of this “animal” were painted with glossy white paint and with glossy epoxi resin coat¬ing. A new interior within an interior interior.

A machine capable of producing space, instaled in a shell that was progressivly deflated and then insuflated with a new and strange form of life.

Klíčová slova: