Založení pomníku Palackého

Úterý, 21. Červenec 2009 - 18:55
| Napsal:
Zakládání na železobetonových pilotách se stává úspěšnou alternativou k používání tradičních dřevěných pilot. Vlastnosti nových železobetonových pilot jsou všeobecně velmi výhodné. Jedno takové použití je možno v posledním čase sledovat i v Praze.

Při budování nového pomníku Palackého na vltavském nábřeží v Praze se ukázalo, že pod vybraným místem jsou zhruba deset let staré navážky mocnosti až 9 m (vyplnění prostoru za novou ochrannou nábřežní zdí, pozn. red.). Teprve pod nimi je únosná zemina vysoké mocnosti. Bylo tedy rozhodnuto odkopat 4 m navážek a z této úrovně zaberanit 8,5 m dlouhé železobetonové piloty (obr. 1). Příčný řez pilotou je čtverec o straně 25 cm. Pilota je vyztužena čtyřmi ocelovými pruty průměru 20 mm. Beton byl míchán v poměru 1 : 3.

Z celkové délky 8,5 m bylo 3,5 m zaberaněno až do rostlé zeminy a 5 m zůstavá v navážkách. Beranění bylo prováděno novým patentovaným beranidlem Mencks, jak je vidět na obr. 2. Závaží váhy 1 600 kg, dopadá na pilotu vážící 1 300 kg z výšky 1,5 m. Celkem bylo pod budoucí pomník zaberaněno 111 pilot, které budou přenášet zatížení 3 000 t.

Všechny piloty byly úspěšně osazeny podle projektu inženýrů Karla Herzána a Vladimíra Vlčka z Prahy během léta roku 1909.

R.H.
Beton und Eisen, 1910, Heft V., s. 132

Psáno pro časopis Beton TKS 2 | 2009 – Materiály a technologie
Úvodník
Michal Števula /2

Téma
Sklovláknobeton e-GRC: nová cesta ke zlepšení čistoty fasád a kvality ovzduší našich měst
Peter J. M. Bartos /3
Stavební konstrukce
Félix Candela – stavitel, inženýr, umělec
Jiří Stráský /10

Sanace
Účinnost sanačních postupů založených na krystalizačních materiálech
Jiří Pazderka /16

Materiály a technologie
Zhutňovanie čerstvého betónu vibraciou a fyzikálna interpretácia rôznych druhov zloženého kmitania
Kamil Čverha /20
Jan Gemrich /27
Hodnotenie vplyvu rozptýlenej výstuže na vlastnosti betónu
Peter Briatka, Patrik Ševčík /28
Založení pomníku Palackého v Praze /36

Ekologie
Zelený most /37

Věda a výzkum
Obsah hydroxidu vápenatého v betonech se silikátovými příměsmi – důležitý faktor při posuzování životnosti betonových konstrukcí
Pavla Rovnaníková, Břetislav Teplý /38
Zosilňovanie štíhlych železobetónových stĺpov s použitím kompozitnýchmateriálov
Katarína Halászová, Juraj Bilčík /42
Performance-based navrhování betonových konstrukcí a specifikace betonu
Břetislav Teplý /46

Normy • jakost • certifikace
Betonové podlahy a smršťování betonu
Petr Tůma, Jiří Dohnálek /50
Modul pružnosti vs. pevnost v tlaku
Petr Misák, Tomáš Vymazal /58
Únosnost spřažených betonových stropních desek v montážním stadiu zmonolitnění
Jiří Šmejkal /60

Spektrum
Odborná exkurze ČBS – Hongkong 2009
Vlastimil Šrůma /66

Aktuality
Rešerše ze zahraničních časopisů /57
Recenze /57
Semináře, konference a sympozia /72

 

Klíčová slova: