Architektura /

ArchiNEWS 1|08 | Parametrická architektura

I když se počítače v architektonických kancelářích objevily v masovém měřítku relativně nedávno, stačily už ovlivnit náš způsob práce i výslednou architekturu. Některé dříve zdlouhavé a náročné práce byly za jejich pomoci zjednodušeny a některé dokonce zmizely. Ztratil se rozdíl mezi opakováním stejných a opakováním různých prvků. Je ale tento posun tak výrazný, aby mohl definovat nový architektonický směr?

Jaroslav Hulín , 28. 4. 2008

Nástroje, které dnes standardně používáme, zatím nezanechávají stopu na výsledném designu. Vlastně se tuto stopu snažíme většinou zakrývat tak, jak se ve svých počátcích zakrývaly ocelové nebo betonové konstrukce v klasických stavbách. Tam, kde převažuje obava z nového, digitální nástroje zatím stínují analogové metody a tam, kde vládne nadšení, se z digitálního designu stává manýra a mánie. Hardware řeší problémy na úrovni jedniček, nul a základních logických operací. Rozklad jakéhokoli požadavku za nás provádí software. V tom je z hlediska designu háček. Software je v podstatě balík předem připravených řešení. A často je až příliš lákavé nějaké to hotové a vyzkoušené řešení použít. Někteří architekti proto začali překládat své požadavky do jazyka počítače sami. „Nakresli tisíckrát totéž, pouze mi trochu pozměň tady tu čáru!“ Ten, koho počítač poslechne, se tak už nemusí spoléhat na „kopírovat“ a „vložit“. Programování na uživatelské úrovni je další krok na cestě za úplným využitím nového nástroje. Schopnost vyjadřovat se v logických podmínkách a smyčkách přináší překvapivou svobodu. Není třeba spoléhat se na prosté opakování standardních prvků tak jako před dvaceti lety. Stále více standardních budov je díky počítačům navrženo, vyrobeno, postaveno a používáno. 1

Nový architektonický styl

Parametrický design je založen na vazbách mezi prvky podobně jako tabulkové editory na vazbách mezi políčky. Jejich konkrétní hodnoty se mění podle vstupních parametrů. Není definován pouze jeden výsledný tvar, ale spíše způsob, podle něhož bude tento tvar generován. Lze tak například navrhnout a vyrobit několik tisíc jedinečných styčníků, jejichž geometrie je odvozena od křivosti v konkrétním místě volně tvarované fasády. Místo jednoho objektu je navržena celá rodina příbuzných prvků. Místo tvaru je to odpověď na konkrétní parametry. 2 Opakování stejného lze tedy nahradit opakováním podobného. Vše ostatní zůstává zatím při starém. Z původně obecného principu parametrického navrhování se stala metoda, jak generovat detaily fasádních a konstrukčních prvků. Pokud šířka tři, tak výška pět. Lze tak definovat tvar či konstrukční prvky, ale po prvních zkušenostech s parametrickým navrhováním se zatím pořádně nepovedlo tento proces uplatnit na architekturu v širším slova smyslu. Zatím vždy byla řeč o tvarech a prvcích. Kdo by ale nechtěl plně využít nově dostupného nástroje, techniky nebo materiálu? 3  

Jak dál?

Komplexita prostoru a architektonického příběhu, kterou přinesly dekonstruktivistická a post-moderní architektura, se příčí lineárnímu myšlení, jednoduchým kódům, smyčkám a podmínkám. Parametrická závislost je příliš jednoznačná, a pokud se aplikuje důsledně na celý koncept, stává se z architektury stroj. Monotónní mechanické opakování je nahrazeno postupnou, monotónní odlišností či rozrůzněním (diferenciací). Opakování stejných podlaží v mrakodrapu lze nahradit jejich postupnou, parametrickou změnou. Architektura potřebuje míru složitosti matematiky i krásu a bohatost poezie a hudby, kde se téma rozvíjí tak, aby nebyl posluchač znuděn ani po dvou hodinách koncertu. Architektura potřebuje nelineární závislosti prostoru. Mnohoznačnost, vrstvy. Vnořené, rekurzivní vazby odkazující samy na sebe a závislosti, sobě-podobnost. Toto vše parametrický princip navrhování nabídnout nemůže. Je příliš svázán primitivností lineární definice. Výpočetní technologie umožňují zkoumat daleko víc než parametrickou lineární závislost. Inspiraci je možné hledat v přírodě a jejím chaotickém řádu či v sobě-podobné podstatě gotických katedrál. Snad jsme tedy svědky nového vznikajícího stylu, směru architektury. Nezdá se ale, že by to mohl být „parametricismus“. Těch kroků je potřeba udělat víc. Jaroslav Hulín architekt Arup Advanced Geometry Unit jaroslav.hulin@arup.com poznámky:

1 | Jedna z prvních takových staveb na světě je postavena v Praze na Jiráskově náměstí 2 | Více např. B. Kolarević: Digitální praxe – od digitálního k materiálnímu, Era 21, 4, 2005, s. 50 3 | Patrik Schumacher na svém nedávném vystoupení na Mnichovské konferenci SmartGeometry2008 nastínil „parametricismus“ jako nový architektonický styl

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři